Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гроши_кредит_контр_роб1.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
207.87 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕТУ Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів обліку і аудиту

ГРОШІ І КРЕДИТ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей: 8.050106 «Облік і аудит», 8.050108 «Маркетинг»,

7.050104 «Фінанси», 7.050107 «Економіка підприємства», 6.060100 «Міжнародна економіка». 7.050102 «Економічна кібернетика»

Київ-2006

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1

1. Загальні положення до виконання контрольної роботи

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Написання контрольної роботи вимагається одним кольором (чорним, фіолетовим або синім) контрастного відтінку з дотриманням інтервалу між рядками. Кожне питання починається з нової сторінки. При написанні обов'язково залишати поля для зауважень. Контрольна робота виконується власноручно (друкування не допускається). У разі виявлення розбіжностей в почерку особи, яка захищає контрольну роботу, і почерку яким вона виконана, така робота вилучається і анулюється, а студент отримує нове завдання. Номер варіанта контрольної роботи вибирається за порядковим номером в списку групи.

2. Зміст і обсяг контрольної роботи

Контрольна робота складається з двох частин - теоретичної та практичної.

Теоретична частина містить відповіді на три запитання. Відповідь на кожне питання не повинне перевищувати за обсягом 5 сторінок (2,5 аркушів). На першій сторінці теоретичної частини вказується варіант і всі його три питання. Варити для виконання теоретичної частини контрольної роботи наведені в табл. 1.

Практична частина контрольної роботи містить три задачі.

На першій практичної частини контрольної роботи вказується варіант і всі його три задачі. Варіанти для виконання практичної частини контрольної роботи наведені в табл. 2.

На передостанній сторінці контрольної роботи зазначається список використаної літератури. Обов'язкова наявність посилань на літературні джерела. Остання сторінка залишається для рецензії викладача.

Невиконання вимог пунктів 2 та 3 означає повернення контрольної роботи без рецензії і без допуску до захисту.

1. Теоретична частина

Теоретичні питання контрольної роботи

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Раціоналістична концепція походження грошей, її представники.

Еволюційна концепція походження грошей, її представники.

Механізм визначення носіїв грошових функцій та роль держави в цьому механізмі.

Аргументи об'єктивності походження грошей.

Суть та визначення грошей.

Характеристика грошової структури "гроші як гроші".

Характеристика специфічної структури "гроші як капітал".

Назвіть відмінності грошей як грошей від грошей як капіталу.

Основні відмінності грошового обміну товарів над бартером.

10. Характеристика властивостей форм вартості грошей.

11 . Характеристика епохи товарних грошей.

 1. Причини демонетизації золота.

 2. Характеристика епохи паперових грошей.

 3. Аналіз та характеристика процесу еволюції грошей.

 4. Класифікація видів грошей.

 5. Відмінності між готівковими та безготівковими грошима.

 6. Відмінності між металевими та паперовими грошима.

 7. Характеристика кредитних грошей, їх класифікація. Відмінність паперових і кредитних грошей.

 8. Характеристика електронних грошей.

 9. Сутність вартості грошей.

 10. Ознаки економічної корисності грошей.

 11. Показники визначення вартості грошей.

 12. Загальна характеристика функцій грошей.

 13. Функція грошей як міри вартості.

 1. Гроші як засіб обігу.

 2. Гроші як засіб платежу.

 3. Гроші як засіб нагромадження.

 4. Відмінності функції грошей як засобу платежу від функції грошей як засобу обігу.

 5. Характеристика світових грошей. Функції світових грошей.

 6. Роль грошей у ринковій економіці.

 7. Металістична теорія грошей, її зміст.

 8. Аналіз номіналістичної теорії грошей.

 9. Сутність кількісної теорії грошей.

 10. Внесок А. Сміта і Д. Рікардо в розвиток теорії грошей.

 11. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

 12. Основні аспекти "трансакційного варіанта" кількісної теорії грошей.

 13. Поясність причинно-наслідкові зв'язки у "рівнянні обміну" І. Фішера.

 14. Суть "кембриджської версії" кількісної теорії грошей.

 15. Дайте тлумачення формули А. Пігу "кембриджської версії".

 16. Основні аспекти "кембриджського варіанта" кількісної теорії грошей.

 17. Вклад Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

 18. Рекомендації Дж. Кейнса щодо грошового регулювання економіки.

 19. Кейнсіанські трактування кількісної теорії грошей, теорія відсотка.

 20. Суть монетаристської версії кількісної теорії грошей.

 21. Роль ідей І. Фрідмена у розробленні монетарної політики.

 22. Спільні та відмінні риси між монетаризмом і кейнсіанством.

 23. Зближення позицій монетаристів і неокейнсіанців.

 24. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

 25. Поняття грошового обігу, його економічна основа.

 26. Поняття грошового обігу на мікро- та макроекономічному рівнях.

 27. Суб'єкти грошового обігу.

 28. Ринки, які обслуговує грошовий обіг.

 29. Поняття грошового потоку.

 30. Характеристика основних видів грошових потоків.

 31. Механізм балансування грошових потоків.

 32. Характеристика структури грошового обігу.

 33. Порівняльний аналіз готівкового та безготівкового грошового обігу

 34. Поняття грошової маси.

 35. Грошові агрегати, принципи їх формування.

 36. Грошові агрегати Національного банку України.

 37. Грошова база та її складові.

 38. Швидкість обігу грошей та фактори, що впливають на неї.

 39. Сутність закону кількості грошей, необхідних для обігу.

 40. Емісія як метод поповнення грошової маси в обігу.

 41. Поповнення грошової маси в обігу через обов'язкові резерви.

 42. Примноження емісії грошей через грошовий мультиплікатор.

 43. Засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг.

 44. Сутність грошового ринку. Суб'єкти грошового ринку.

 45. Сектори грошового ринку за функціональним призначенням.

 46. Структура грошового ринку залежно від призначення та ліквідності фінансових активів.

 47. Структура грошового ринку за видами інструментів.

 48. Аналіз чинників, що визначають параметри попиту на гроші.

 49. Інструменти формування пропозиції грошей.

 50. Зміст і загальна оцінка грошової бази.

 51. Загальна характеристика банківських резервів.

 52. Зміст і оцінка грошового мультиплікатора.

 53. Наслідки послаблення монетарної політики. Наслідки проведення жорсткої монетарної політики.

 54. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі.

 55. Основні елементи грошової системи.

 56. Основні типи грошових систем.

 57. Характеристика еволюційного розвитку грошових систем.

 58. Методи державного регулювання грошової сфери.

 59. Політика облікової ставки та політика мінімальних резервів.

 1. Грошово-кредитна політика, характеристика її типів.

 2. Цілі проведення грошово-кредитної політики.

 3. Зміст дискреційної фіскально-бюджетної політики.

 4. Зміст недискреційної фіскально-бюджетної політики.

 5. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.

 6. Інфляція, причини та форми її виявлення. Види інфляції.

 7. Класифікація грошових реформ у вузькому розумінні. Класифікація грошових реформ у широкому розумінні.

Таблиця 1 Варіанти для виконання теоретичної частини контрольної роботи

Варіант

Пиг.1

Пиг.2

Пиг.3

Варіант

Пиг.1

Пиг.2

Пиг.3

1

1

49

79

31

31

79

1

2

2

50

80

32

32

80

2

3

3

51

81

33

33

81

3

4

4

52

82

34

34

82

4

5

5

53

83

35

35

83

5

6

6

54

84

36

36

84

6

7

7

55

85

37

37

85

7

8

8

56

86

38

38

86

8

9

9

57

87

39

39

87

9

10

10

58

88

40

40

88

10

11

11

59

89

41

41

Г89

11

12

12

60

90

42

42

90

12

13

13

61

60

43

43

60

13

14

14

62

61

44

44

61

14

15

15

63

62

45

45

62

15

16

16

64

63

46

46

63

16

17

17

65

64

47

47

64

17

18

18

66

65

48

48

65

18

19

19

67

66

49

1

66

19

20

20

68

67

50

2

67

20

21

21

69

68

51

3

68

21

22

22

70

69

52

4

69

22

23

23

71

70

53

5

70

23

24

24

72

71

54

6

71

24

25

25

73

72

55

7

72

25

26

26

74

73

56

8

73

26

27

27

75

74

57

9

74

27

28

28

76

75

58

10

75

28

29

29

77

76

59

11

76

29

30

20

78

77

60

12

77

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.