Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
126
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
202.24 Кб
Скачать
 1. Активація пролілгідроксилази

 2. Деградація колагену

 3. Порушення функції нирок

 4. Активація катепсинів

 5. Деградація гіалуропротеїну.

9. При старінні організму шкіра зморщується, збільшується її сухість, зменшується екскреція гідроксипроліну з сечею. Які основні біохімічні зміни відбуваються при цьому?

 1. Зменшується співвідношення протеоглікани/колаген.

 2. Збільшується співвідношення протеоглікани/колаген.

 3. Збільшується синтез протеогліканів

 4. Зменшується синтез колагену

 5. Збільшується катаболізм колагену

10. Хворий опіковою хворобою знаходиться під загрозою утворення тромбів у кровоносних судинах у результаті підвищення зсідання крові. Тромбоутворення може проходити і при інших захворюваннях  атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, варікозному розширенні вен інсультах, інфаркті міокарда. Який полісахарид можна використати для попередження утворення тромбів?

 1. Крохмаль

 2. Амілозу

 3. Гепарин

 4. Гіалуронову кислоту

 5. Хондроїтин-4-сульфат

11.Які фактори активують біосинтез глікозамінгліканів?

А. Вітамін С, іони купруму

В. Вітамін D, іони феруму

С. Вітамін Н, іони кальцію

D.Вітамін А, іони мангану

Е. Вітамін Е, іони цинку

12. Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волокон зумовлений зниженням активності ферментів:

А. Лізилоксидази та лізилгідроксилази.

В. Лізилгідроксилази і пролінгідроксилази.

С. Глікозилтрансфераз.

D. Проколагенпептидаз.

Е. Колагеназ.

13. При запальних захворюваннях суглобів знижується в`язкість синовіальної рідини. Причиною є:

А. Зниження кількості білка.

В. Зниження кількості та деполімеризація протеогліканів.

С. Зниження кількості та де полімеризація глікопротеїнів.

D. Зниження кількості та деполімеризація гіалуронової кислоти.

Е. Зниження кількості та деполімеризація хондроїтинсульфату .

14.Гідроксипролін є важливою амінокислотою в складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

 1. С

 2. Д

 3. В1

 4. В2

 5. В6

15.Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про наявність такої патології?

 1. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

 2. Надмірна екскреція амінокислот

 3. Надмірна екскреція ліпідів

 4. Надмірна екскреція глюкози

 5. Надмірна екскреція альбумінів

16. У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну і лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

 1. Окислювального фосфорилювання

 2. Мікросомального окислення

 3. Перекисного окислення ліпідів

 4. Пероксидазного окислення

 5. Тканинного дихання

17. У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Які лабораторні дослідження доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

 1. Активність трансаміназ

 2. Активність ізоферментів ЛДГ

 3. Рівень уратів в крові

 4. С-реактивний білок

 5. Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові та сечі

18.Порушення структури колагенових волокон при недостатності в організмі вітаміну С зумовлюється тим, що він є кофактором

 1. Лізингідроксилази і пролінгідроксилази

 2. Лізингідроксилази і лізиноксидази

 3. Глікозилтрансфераз

 4. Проколагенпептидаз

 5. Колагеназ

19.За скорбуту порушується процес:

 1. Гідратації колагену

 2. Карбоксиметилювання колагену

 3. Фосфорилювання колагену

 4. Гідроксилювання колагену

 5. Деметилювання колагену

20.У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть дефіцит якого з нижче перерахованих речовин є основною причиню цього ускладнення

 1. В2

 2. 25ОНD З

 3. DЗ

 4. 25(ОН)2DЗ

 5. Холестерину

Соседние файлы в папке МОДУЛЬ5