Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хімія / МОДУЛЬ3 / 1,Ам_нокислоти та б_лки.doc
Скачиваний:
121
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
158.21 Кб
Скачать

А. Солі важких металів

В. Солі лужних металів

С. Дія ферментів

D. Для фракціонування білків

Е. Визначення молекулярної маси

33. Висолювання – це зворотнє осадження білків з розчину під дією:

А. Солей важких металів

B. Концентрованих мінеральних кислот

С. Розчинів солей лужних металів

D. Алкалоїдів

Е. Високої температури

34.Від чого залежить осмотичний тиск білкових розчинів?

А. Молекулярної маси білків

В. Числа розчинених молекул

С. Температури

D. РН середовища

E. Розчинності білків

35. Реакція Міллона характерна для білків, що містять:

А. Амінокислоту аргінін

В. Амінокислоту тирозин

С. Вільні SН-групи

D. Гідрофільні радикали

Е. Позитивно заряджені амінокислоти

36. З якою метою при дослідженні білків використовують реакцію з фенілізотіоціанатом?

А. Для визначення N-кінцевих амінокислот без гідролізу білка

В. Для ферментативного визначення N-кінцевої кислоти у білках

С. Для визначення N-кінцевих амінокислот при повному гідролізі білка

D. Для визначення СООН-кінцевих груп

Е. Для визначення N- і С-кінцевих амінокислот в білках

37. З якою метою при вивченні білків використовується метод Сенгера?

А. Визначення N-кінцевих амінокислот в білках без їх гідролізу

В. Ферментативного визначення N-кінцевих амінокислот в білках

С. Визначення N-кінцевих амінокислот при повному гідролізі білка

D. Визначення СООН-кінцевих груп білків

Е. Визначення N- і С-кінцевих амінокислот в білках

38. За будовою білки поділяються на прості й складні. До простих білків відносяться:

А. Гістони

В. Металопротеїни

С. Нуклеопротеїни

D. Хромопротеїни

Е. Фосфопротеїни

39. Ксантопротеїнова реакція використовується для виявлення в білках:

А. Валіну

В. Фенілаланіну

С. Аргініну

D. Тирозину

Е. Лейцину

40. Представниками яких білків є колаген (1), міозин (2), гемоглобін (3)?

А. Глобулінів

В. Хромопротеїнів

С. Протеїноїдів

D. Металопротеїнів

Е. Ліпопротеїнів

41. До складних білків відносяться:

А. Гістони

В. Глобуліни

С. Глутеліни

D. Металопротеїни

Е. Ліпопротеїни

42. Глікопротеїни складаються з білка та:

А. Цереброзидів

В. Вуглеводних компонентів

С. Неорганічного фосфору

D. Забарвлених речовин

Е. Нуклеотидів

43. Куди буде мігрувати білок при проведенні електрофорезу за умов, коли рН розчину відповідає ізоелектричній точці?

А. Рухатися до анода

В. Рухатися до катода

С. Залишатися на лінії старту

D. Утворювати біполярний іон

Е. Випадати в осад

44. Які фактори впливають на розчинність білків?

А. Значення молекулярної маси

В. рН розчину

С. Наявність гідрофільних амінокислот

D. Вплив нейтральних солей

Е. Наявність гідрофобних амінокислот

45. Від чого залежить швидкість седиментації білків?

А. Числа розчинених молекул

В. Молекулярної маси

С. Заряду молекул

D.рН середовища

Е. Амінокислотного складу

46. Вторинна структура білків вивчається за допомогою таких методів:

А. Гідролізу

В. Спектрополяриметрії

С. УФ-спектрофотометрії

D. Електронної мікроскопії

Е. Електрофорезу

47. Які властивості характерні для білків?

А. Амфотерні

В. Відсутність оптичної активності

С. Термостабільність

D. Здатність кристалізуватися

Е. Наявність ізоелектричної точки

48. Сумарний позитивний заряд мають білки, в яких переважають:

А. Лізин і глутамінова кислота

B. Аспарагінова і глутамінова кислоти

С. Лізин і аргінін

D. Метіонін і тирозин

Е. Лізин і аспарагінова кислота

49. Які прості білки входять до складу нуклеопротеїнів?

А. Альбуміни, глобуліни

В. Фібриноген, колаген

С. Протаміни, гістони

D. Проламіни, глутеліни

Е. Протеїноїди, цереброзиди

50. Основні властивості альбумінів (1), глобулінів (2), проламінів (3):

А. Нерозчинні у воді

В. Добре розчинні у воді

С. Нерозчинні у воді і сольових розчинах