Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
124
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
55.3 Кб
Скачать

Вхідний тестовий контроль знань студентів

В30.До санітарно-гігієнічних методів профілактики не відносяться:

А.Заміна технологій із менш шкідливими умовами праці.

В.Технічний контроль виробничого обладнання на предмет генерації ними шкідливих параметрів.

С.Періодична зміна операцій, що виконуються групою (бригадою) робітників.

Д.Використання індивідуальних та колективних заходів профілактики.

Е.Використання додаткових відпусток.

В31. Згідно з класифікацією, який з термінів не використовують для оцінки видів непрацездатності:

А.Стійка часткова.

В.Тривала повна.

С.Тимчасова повна.

Д. Стійка повна.

Е.Тимчасова часткова.

В32. Діагноз професійного захворювання вперше має право встановити:

А.МСЕК.

В.ЛКК

С.Спеціалізований лікувально-профілактичний заклад.

Д. Обласний профпатолог.

Е.Завідуючий поліклінікою.

В33.Видами реабілітації хворих не є:

А.Соціальна.

В.Трудова.

С.Моральна та сімейна.

Д. Медична.

Е. Професійна.

В34. До повноважень ЛКК входить:

А.Встановлення стійкої непрацездатності.

В.Направлення на дообстеження у спеціалізований лікувальний заклад.

С.Видача листків тимчасової непрацездатності.

Д.Встановлення професійного захворювання.

Е.Встановлення тимчасової непрацездатності, продовження її термінів та направлення хворого на МСЕК.

В35. Професійний анамнез це:

А. Характеристика хворим своєї професії та пов’язаних з нею шкідливих факторів.

В.Розповідь хворим про послідовність виникнення скарг в залежності від зміни професії.

С.Розповідь робітника про характер своєї роботи і отримувану ним продукцію.

Д.Розповідь пацієнтом про свої скарги, що з’явилися після влаштування на роботу.

Е.Розповідь хворого про технологічні особливості своєї професії.

В36. До повноважень МСЕК не входить:

А.Встановлення групи інвалідності хворому.

В.Встановлення хворому професійного захворювання.

С. Визначення ступеня стійкої непрацездатності.

Д.Визначення відсотків доплат у зв’язку з втратою працездатності.

Е. Визначення наявності стійкої непрацездатності у зв’язку з хворобою.

В37. Шкідливі умови праці це:

А. Виробничі фактори професії, що раптово діють на організм працюючого.

В. Вплив хімічних речовин на органи дихання робітників.

С. Перевищення параметрів виробничих факторів вище допустимих і регламентованих значень, або, якщо вони в межах допустимих значень, але діють монотонно довготривалий час.

Д. Виробничі умови, які діють на робітника більше 8 годин робочого часу.

Е. Вплив виробничого пилу і шуму на працюючих.

В38. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці робітника це:

А. Ергономічна характеристика трудового процесу робітника.

В. Повна характеристика усіх параметрів виробничих факторів, що оточують робітника під час виконання ним своїх професійних обов’язків.

С. Дані центральної лабораторії про екологічні параметри на підприємстві.

Д. Розповідь робітника про виробничі умови на своєму підприємстві.

Е. Дані СЕС про параметри фізичного навантаження робітника.

В39. Професійний маршрут це:

А. Професійне навчання робітника останній професії.

В. Хронологічна послідовність зміни професій протягом життя.

С. Маршрут руху робітника до місця своєї роботи.

Д. Послідовність виконання пацієнтом технологічних операцій.

Е. Перелік пацієнтом усіх своїх професій та характеристика їх шкідливих факторів.

Соседние файлы в папке ТЕСТИ.Останні 400