Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
o_metod_med_ch_1_2013.rtf
Скачиваний:
14
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
5.69 Mб
Скачать

Контроль виконання лабораторної роботи

  1. Пояснити принцип методу виявлення жовчних кислот (реакція Петенкофера). Яке біологічне значення жовчних кислот?

  2. Якою якісною реакцією можна виявити жовчні кислоти в біологічних рідинах?

А. Реакція Петенкофера

В. Біуретова реакція

С. Проба Ланге

D. Бензидинова проба

Е. Реакція Фоля

  1. У хворого хлопчика 12 років вміст холестеролу у сироватці крові становить 25 ммоль/л. В анамнезі – спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:

А. Ліпопротеїнів низької щільності

В. Ліпопротеїнів проміжної щільності

С. Хіломікронів

D. Ліпопротеїнів дуже низької щільності

Е. Ліпопротеїнів високої щільності

  1. За активністю яких ензимів оцінюють надійність антиоксидантного захисту?

А. Супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази

В. Аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази

С. Ліпази, фосфоліпази, холестеролестерази

D. Пепсину, трипсину, хімотрипсину

Е. Лужної та кислої фосфатази

  1. Про що може свідчити підвищена концентрація малонового діальдегіду у сироватці крові хворих?

А. Активацію ПОЛ і руйнування клітинних мембран

В. Збільшення кількості вітаміну Е

С. Підвищення активності ензимів антиоксидантного захисту

D. Зниження вмісту дієнових кон’югатів

Е. Збільшення вмісту вітаміну С

  1. Вміст холестеролу в крові складає 12 ммоль/л. Дати клінічну інтерпретацію результату, вказати можливі причини і наслідки для організму.

  2. Вітамін Е відіграє важливу роль у системі антиоксидантів, проявляє стабілізуючий вплив на стан біліпідного шару мембран. На чому ґрунтується його дія?

Приклади тестів „Крок-1”

1. При обстеженні хворого виявлено підвищений вміст ліпопротеїнів низької щільності в сироватці крові. Яке захворювання можна очікувати у цього хворого?

А. Запалення легень

В. Атеросклероз

С. Гастрит

D. Гострий панкреатит

Е. Ураження нирок

2. Скарги та об’єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу у жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, ймовірність утворення жовчних каменів. Що головним чином може спричинити їх утворення?

А. Урати

В. Оксалати

С. Хлориди

D. Фосфати

Е. Холестерин

3. Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:

А. Гіповітаміноз В1

В. Гіпервітаміноз В1

С. Гіповітаміноз В12

D. Гіпервітаміноз В12

Е. Гіповітаміноз Е

4. В процесі лікування пародонтозу застосовують антиоксиданти природного та штучного походження. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу?

А. Тіамін

В. Глюконат

С. Піридоксин

D. Холін

Е. Токоферол

Індивідуальна самостійна робота студентів

1. Пероксидне окиснення ліпідів.

2. Реалізація біохімічної ролі оксиду азоту.

3. Антиоксидантна система, її значення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]