Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
патфіза[1].doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

С. Серцевий викид збільшується, периферійний опір знижений

Д. Серцевий викид і периферійний опір підвищені

Е. Серцевий викид не змінений, периферійний опір знижений с. 420

2.2.14. У хворого на фоні гострої крововтрати, розвинувся гіповолемічний шок. Які з перерахованих механізмів відносяться до компенсаторних?

А. Всі перераховані

В. Тахікардія

С. Тахіпноє

Д. Підвищення периферійного опору судин

Е. Перерозподіл крові с. 456

2.2.15. Хворий доставлений в лікарню “швидкої допомоги” з госрою крововтратою. Що є головним в патогенезі постгеморагічного шоку?

А. Гіповолемія

В. Зменшення серцевого викиду

С. Зменшення тонусу судин

Д. Анемія

Е. Гіпоксія с.

2.2.16. Хворий з обширними опіками доставлений в опікове відділення. Які наслідки опіку можуть спричинити шок?

А. Біль

В. Алергія

С. Інфекція

Д. Інтоксикація

Е. Все вище перераховане с.

2.2.17. Хворий з обширними опіками доставлений в опікове відділення. Які патогенетичні механізми є головними у розвитку опікового шоку?

А. Біль

В. Зменшення серцевого викиду

С. Посилене зсідання крові

Д. Зменшення тонусу периферійних судин

Е. Все вище перераховане с.

2.2.18. Хвора доставлена у лікарню у стані коми. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Що є первинним у патогенезі гіпоглікемічної коми?

А. Зниження синтезу АТФ у нейронах головного мозку

В. Пригнічення функції нейронів

С. Зменшення іонних градієнтів і деполяризації нейронів

Д. Втрата памяті

Е. Зниження активності натрій-калієвого насосу с.

2.2.19. Хвора доставлена у лікарню у стані коми. Діагностовано печінкову кому. Які патологічні процеси спричинюють печінкову кому?

А. Гіпоглікемія

В. Гіперглікемія

С. Дегідратація нейронів

Д. Втрата памяті

Е. Зниження активності натрій-калієвого насосу с.

2.2.20. Хвора доставлена у лікарню у стані коми. Діагностовано печінкову кому. Які патологічні процеси спричинюють печінкову кому?

А. Утворення несправжніх нейромедіаторів

В. Гіперглікемія

С. Дегідратація нейронів

Д. Втрата памяті

Е. Зниження активності натрій-калієвого насосу с.

2.2.21. У хворого з хронічною нирковою недостатністю розвинулась уремічна кома. Що спричинює кому при хронічній недостатності нирок?

А. Ретенційна гіперазотемія

В. Продукційна гіперазотемія

С. Гіперглікемія

Д. Гіпоглікемія

Е. Гіпоксія с.

2.2.22. У хворого розвинувся колапс. Що є головною ознакою колапсу?

А. Падіння артеріального тиску

В. Втрата памяті

С. Відсутність рефлексів

Д. Тахікардія

Е. Брадикардія с.

2.2.23. Після введення пеніціліну у хворого виник анафілактичний шок. Що є визначальним у патогенезі анафілактичного шоку?

А. Зменшення тонусу судин

В. Збільшення тонусу судин

С. Зменшення серцевого викиду

Д. Збільшення серцевого викиду

Е. Відкриття артеріовенозних анастомозів с.

2.2.24. У хворого з хронічною нирковою недостатністю розвинулась уремічна кома. Які ознаки є обовязковими для коми?

А. Ослаблення чи відсутність рефлексів на зовнішні подразники

В. Судоми

С. Гіперглікемія

Д. Гіпоглікемія

Е. Підвищення артеріального тиску с.

2.2.25. У хворого з хронічною нирковою недостатністю розвинулась уремічна кома. Які ознаки є обовязковими для коми?

А. Той чи інший ступінь втрати свідомості

В. Судоми

С. Гіперглікемія

Д. Гіпоглікемія

Е. Підвищення артеріального тиску с.

2.2.26. Хворий доставлений після дорожньо транспортної пригоди. Які ознаки характерні для першої фази травматичного шоку?

А. Збільшення активності симпатоадреналової системи

В. Зменшення активності симпатоадреналової системи

С. Брадикардія

Д. Зменшення тонусу периферійних судин

Е. Всі вищеперераховані ознаки с.

2.2.27. Хворий доставлений після дорожньо транспортної пригоди. Які ознаки характерні для першої фази травматичного шоку?

А. Збільшення тонусу периферійних судин

В. Зменшення активності симпатоадреналової системи

С. Брадикардія

Д. Зменшення тонусу периферійних судин

Е. Всі вищеперераховані ознаки с.

2.2.28. Хворий доставлений після дорожньо транспортної пригоди. Які ознаки характерні для першої фази травматичного шоку?

А. Тахікардія

В. Зменшення активності симпатоадреналової системи

С. Брадикардія

Д. Зменшення тонусу периферійних судин

Е. Всі вищеперераховані ознаки с.

2.2.29. Хворий доставлений після дорожньо транспортної пригоди. Які ознаки характерні для другої фази травматичного шоку?

А. Зменшення тонусу периферійних судин

В. Артеріальна гіпертензія

С. Активація ЦНС

Д. Збільшення тонусу периферійних судин

Е. Всі вищеперераховані ознаки с.

2.2.30. Хворий доставлений після дорожньо транспортної пригоди. Які ознаки характерні для другої фази травматичного шоку?

А. Артеріальна гіпотензія

В. Артеріальна гіпертензія

С. Активація ЦНС

Д. Збільшення тонусу периферійних судин

Е. Всі вище перераховані ознаки с.

2.2.31. У хворої з цукровим діабетом розвинулась діабетична кома. Які патологічні процеси можуть зумовлювати розвиток діабетичної коми?

А. Кетонемія

В. Глюкозурія

С. Гіпоглікемія

Д. Метаболічний алкалоз

Е. Газовий ацидоз с.

2.2.32. У хворої з цукровим діабетом розвинулась діабетична кома. Які патологічні процеси можуть зумовлювати розвиток діабетичної коми?

А. Гіперглікемія

В. Глюкозурія

С. Гіпоглікемія

Д. Метаболічний алкалоз

Е. Газовий ацидоз с.

2.2.33. У хворої з цукровим діабетом розвинулась діабетична кома. Які патологічні процеси можуть зумовлювати розвиток діабетичної коми?

А. Зневоднення нейронів

В. Глюкозурія

С. Гіпергідратація нейронів

Д. Метаболічний алкалоз

Е. Газовий ацидоз