Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
knizhka-testi_2_biokhimiya.doc
Скачиваний:
162
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.08 Mб
Скачать

Література:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія, – К.;Тернопіль: Укрмедкнига,2000.–507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.–735 с.

3. Біологічна хімія / Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін.-Харків: Основа, 2000.–607 с.

4.. Клінічна біохімія / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Медицина, 2006. -432 с.

5. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я.Склярова.– К.:Здоров’я, 2002.

6. Берëзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.– М.: Медицина, 1990.–542 с.

Перелік тестів із зазначенням сторінок, використаної літератури до теми:

Тест 1. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 341 – 346

6. С. 350 – 354

2. 3. С. 341 – 346

6. С. 365 – 366

3. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 341 – 346

6. С. 350 – 354

4. 1. С. 242 – 24754, 298, 332, 354 – 355

2. С. 413 – 419

3. С. 54, 298, 332, 354 – 355

6. С. 350 – 354

5. 2. С. 422

3. С. 349 – 350

6. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 342 – 346

6. С. 350 – 354

7. 1. С. 260 – 262

2. С. 426 – 428

3. С. 342 – 346

6. С. 358 – 360

8. 2. С. 422 – 424

9. 1. С. 260 – 262

2. С. 413 – 419

3. С. 410

6. С. 358 – 360, 367

10. 2. С. 431

11. 5. С. 159 – 163

12. 5. С. 153 – 158

13. 5. С. 165

14. 5. С. 153 – 158

15. 1. С. 251

16. 1. С. 213, 255

17. 1. С. 381-383

3. С. 518 – 521

18. 1. 257

19. 1. 235

20. 1. 245

21. 1. 245

27. 1. С. 258 – 259

2. С. 429

3. С. 342 – 346

6. С. 368

28. 1. С. 260 – 262

2. С. 426 – 428

3. С. 411

6. С. 358 – 360

29. 1.С. 242 – 247

2.С. 426 – 428

3.С. 16

6. С. 358 – 360

30. 1. С. 242 – 246

2. С. 413 – 419

6. С. 350 – 354

31. 1. С. 243 – 244

32. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 410

6. С. 350 – 354

33. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 341 – 346

6. С. 350 – 354

34. 1. С. 242 – 246

2. С. 413 – 419

6. С. 350 – 354

35. 1. С. 260 – 262

2. С. 426 – 428

6. С. 358 – 360, 367 – 368

36. 1. С. 263 – 269

2. С. 553 – 556

3. С. 410

6. С. 395 – 396

37. 1. С. 260 – 262

2. С. 426 – 428

6. С. 358 – 360, 368

38. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

3. С. 410

6. С. 350 – 354

39. 1. С. 428, 429

6. С. 359, 367

40. 1. С. 262

2. С. 427, 428

3. С. 410

6. С. 359, 367

41. 2. С. 431

42. 1. С. 282

2. С. 454 – 455

6. С. 484

43. 1. С. 246 – 247

44. 1. С. 261 – 262

2. С. 495

6. С. 367 – 368

45. 1. С. 75, 211 – 213, 481, 482

2. С. 145, 360, 380, 382

6. С. 168

46. 1. С. 246 – 247

47. 2. С. 413 – 419

48. 3. С.347

49. 3. С.346

50. 3. С.342-346

51. 1. С. 260

52. 1. С. 239-240

3. С. 336-337

53. 1. С. 239

3. С. 337

54. 1. 257, 258

55. 1. 255-256

Розділ 12. Біосинтез нуклеїнових кислот і білків. Синтез і розпад нуклеотидів тести та ситуаційні задачі вихідного і кінцевого рівнів знань

1. Під час транскрипції гена промотором є частина ДНК, яка…

А. Зв’язує РНК-полімеразу

B. Зв’язує репресор

C. Зв’язує індуктор

D. Необхідна для початку трансляції

E. Необхідна для закінчення трансляції

2. Інтронні ділянки наявні в…

 1. пре-РНК

 2. т-РНК

 3. р-РНК

 4. і-РНК

 5. м-РНК

3. Що утворює “кеп”- ділянку іРНК еукаріотів?

 1. 7-Метилгуанілат

 2. цАМФ

 3. Поліаденілат

 4. Псевдоуридин

 5. Риботимідин

4. Яка мінорна сполука бере участь в утворенні “кеп”у в мРНК?

А. 7-Mетилгуанозин

B. 1-Mетилуридин

C. 7,7-Диметилгуанозин

D. 5-Фторуридин

E. 7-Метиладенозин

5. Репресорні функції в процесі регуляції експресії генів здійснюються…

А. Зв’язуванням з операторною ділянкою ДНК

B. Зміною конформації РНК-полімерази

C. Гібридизацією промоторної ділянки РНК

D. Усуненням субодиниці РНК-полімерази

E. Зв’язуванням з промоторною ділянкою ДНК

6. Мінливість імуноглобулінів визначається…

А. Метилюванням ДНК

B. Перебудовою ДНК

C. Репресією генів

D. Перебудовою іРНК

E. Перебудовою білків

7. Кінцевими продуктами катаболізму піримідинових нуклеотидів є…

A. β-Амінокислоти і аміак

B. α-Амінокислоти і сечовина

C. Сечова кислота та сечовина

D. Сечова кислота й аміак

E. Аміак і СО2

8. Для нормалізації метаболізму при спадковій оротацидурії необхідно постійно вживати…

 1. Уридин

 2. Аденозин

 3. Гуанозин

 4. Глутамін

 5. Аспарагін

9. Причиною синдрому Леша-Ніхана є нестача…

 1. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази

 2. Аденозиндезамінази

 3. Аденінфосфорибозилтрансферази

 4. Ксантиноксидази

 5. Аденілаткінази

10. При синдромі Леша-Ніхана в організмі дітей значно зростає концентрація…

 1. Сечової кислоти

 2. АМФ

 3. Аденозину

 4. Аденіну

 5. Ксантину

11. Для синтезу ДНК використовуються дезоксирибонуклеозидтрифосфати, які…

 1. Утворюються з відповідних рибонуклеотидів

 2. Утворюються заново із відповідних азотистих основ, дезоксирибози та фосфатної кислоти

 3. Утворюються з продуктів розщеплення нуклеїнових кислот

 4. Потрапляють в організм із кишки після гідролізу продуктів харчування

 5. Утворюються у складі вже синтезованої нуклеїнової кислоти в результаті перетворення рибози у дезоксирибозу

12. Котра з перерахованих речовин інгібує синтез дезоксирибонуклеотидів…

 1. Структурний аналог фолієвої кислоти

 2. АТФ

 3. дТТФ

 4. дГТФ

 5. Вітамін В12

13. Які процеси відбуваються під час сплайсінгу?

 1. Посттранскрипційні зміни у структурі РНК

 2. Посттрансляційні зміни у структурі РНК

 3. Посттрансляційні зміни у структурі білка

 4. Постреплікаційні зміни у структурі ДНК

 5. Посттранскрипційні зміни у структурі ДНК

14. Котрий ензим під час реплікації ДНК бере участь у процесі з’єднання фрагментів Оказакі?

А. ДНК-лігаза

B. ДНК-полімераза І

C. ДНК-полімераза ІІ

D. ДНК-полімераза ІІІ

E. Рибонуклеаза Н

15. У біотехнології при отриманні нових речовин використовують плазміди. Для яких процесів їх використовують?

А. Перенесення генетичної

Інформації

B. Біосинтезу білка

C. Біосинтезу ензимів

D. Біосинтезу гормонів

E. Біосинтезу ліпідів

16. Яку реакцію каталізує ДНК-залежна РНК-полімераза?

 1. Синтез іРНК на матриці ДНК

 2. Реплікацію ядерних ДНК

 3. Трансляцію коду іРНК в амінокислотну послідовність білків

 4. Перенесення інформації з РНК на ДНК (зворотня транскриптаза)

 5. Синтез білків

17. Яку реакцію каталізують зворотні транскриптази (ревертази або РНК-залежні ДНК-полімерази)?

 1. Синтез ДНК на матриці РНК

 2. Синтез іРНК на матриці ДНК

 3. Синтез ДНК на матриці ДНК

 4. Синтез РНК на матриці ДНК

 5. Синтез нуклеотидів

18. На рибосомах, зв’язаних з ендоплазматичним ретикулумом синтезуються…

 1. Білки для зовнішньої секреції

 2. Білки для мітохондрій

 3. Білки для ядра

 4. Білки для цитозолю

 5. Білки для рибосом

19. Формілметіонін-тРНК використовується на стадії ініціації трансляції…

 1. Прокаріотичними клітинами

 2. Еукаріотичними клітинами

 3. Вірусами

 4. Прокаріотичними і еукаріотичними клітинами

 5. Не використовується

20. Які сполуки є субстратами для ДНК-полімерази?

 1. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ

 2. дАМФ, дГМФ, дЦМФ, дТМФ

 3. дАДФ, дГДФ, дЦДФ, дТДФ

 4. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дУТФ

 5. АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ

21. Які сполуки є субстратами для РНК-полімерази?

 1. АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ

 2. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дУТФ

 3. АДФ, ГДФ, ЦДФ, УДФ

 4. АМФ, ГМФ, ЦМФ, УМФ

 5. АТФ, ГТФ, ЦТФ, ТТФ

22. Субстратом, потрібним для включення амінокислотного залишку в поліпептидний ланцюг білка, є…

 1. Комплекс амінокислоти з тРНК

 2. Вільна амінокислота

 3. Комплекс амінокислоти з АДФ

 4. Комплекс амінокислоти з УДФ

 5. Комплекс амінокислоти з мРНК

23. Виродженість генетичного коду означає, що...

 1. Одна амінокислота кодується кількома кодонами (триплетами)

 2. Один кодон кодує одну амінокислоту

 3. Один кодон кодує кілька амінокислот

 4. Три кодони з 64 не кодують амінокислот

 5. Одна амінокислота кодується трьома амінокислотами

24. Яке з тверджень про ознаки генетичного коду заперечується у зв’язку з відкриттям процесінгу?

 1. Колінеарність

 2. Універсальність

 3. Лінійність

 4. Вродженість

 5. Однонаправленість

25. Дифтерійний токсин спричинює порушення в організмі людини процесу...

 1. Елонгації трансляції

 2. Реплікації

 3. Транскрипції

 4. Ініціації трансляції

 5. Термінації трансляції

26. Інгібітором синтезу дТМФ є...

 1. 5-Фторурацил

 2. Урацил

 3. Уридин

 4. Тимін

 5. Цитозин

27. Інгібітори синтезу дТМФ застосовуються для лікування...

 1. Онкологічних захворювань

 2. Анемії

 3. Інфаркту міокарду

 4. Інфекційних захворювань

 5. Подагри

28. У біохімічній лабораторії в досліджуваному гідролізаті виявлено азотисті основи пуринового та піримідинового ряду, залишки фосфатної кислоти, пентози. До якого класу органічних речовин належить сполука, що містить всі ці речовини?

 1. Нуклеопротеїнів

 2. Хромопротеїнів

 3. Фосфопротеїнів

 4. Глікопротеїнів

 5. Ліпопротеїнів

29. Спадкова інформація зберігається в ДНК, хоч безпосередньо у синтезі білка в клітині ДНК не бере участі. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг?

 1. Транскрипція

 2. Трансляція

 3. Транслокація

 4. Реплікація

 5. Трансформація

30. Нуклеотиди, до складу яких входять мінорні азотисті основи, найчастіше зустрічаються в молекулах

 1. тРНК

 2. ДНК

 3. преРНК

 4. м(і)РНК

 5. рРНК

31. Основою консерватизму спадковості і збереження видових особливостей є реплікація – процес синтезу

 1. ДНК на матриці ДНК

 2. РНК на матриці ДНК

 3. ДНК на матриці білка

 4. ДНК на матриці РНК

 5. білка на матриці РНК

32. Центральна догма молекулярної біології за Ф.Кріком полягає у реалізації спадкової інформації у наступному напрямку

 1. ДНК→РНК→білок

 2. білок →РНК→ДНК

 3. ДНК→білок→РНК

 4. РНК→ДНК→білок

 5. РНК→білок→ДНК

33. Феномен трансформації, виявлений Ф.Гріффітом за умов дослідження перетворення непатогенної R-форми пневмококів у патогенну S-форму при взаємодії вбитої нагріванням S-форми з живою R-формою, визначається перенесенням

А. ДНК

B. м(і)РНК

C. рРНК

D. тРНК

E. білка

34. Просторова модель структури молекули ДНК у вигляді подвійної спіралі була запропонована на основі досліджень нуклеотидного складу і рентгеноструктурного аналізу цієї молекули

 1. Д.Уотсоном, Ф.Кріком

 2. Чаргаффом

 3. О.Евері, К.Мак-Леодом, М.Мак-Карті

 4. М.Уілкінс

 5. Ф.Гріффітом

35. Вторинна структура ДНК представлена спіраллю

 1. правоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

 2. правоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

 3. лівоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

 4. лівоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

 5. правоповертаючою, одноланцюговою

36. Структурною особливістю подвійної структури ДНК є наступна характеристика кроку спіралі

 1. 3,4 нм, 10 нуклеотидних пар

 2. 3,4 А, 10 нуклеотидних пар

 3. 3,4 мкм, 10 нуклеотидних пар

 4. 0,34 нм, 10 нуклеотидних пар

 5. 0,34 нм, 20 нуклеотидних пар

37. Гістони – це білки, що зосереджені в ядрах клітин у складі дезоксирибонуклеопротеїнів, відіграють важливу роль у регуляції експресії генів та містять у своєму складі велику кількість

 1. лізину і аргініну

 2. цистеїну і метіоніну

 3. аспарагіну і глутаміну

 4. аргініну і гістидину

 5. лізину і гістидину

38. Процес денатурації ДНК супроводжується

А. гіперхромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

B. гіпохромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

C. гіперхромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

D. гіпохромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

E. збереженням інтенсивності поглинання і в’язкості розчину ДНК

39. Термічна денатурація ДНК, або плавлення, є специфічною для молекул з різним нуклеотидним складом і характеризується температурою плавлення, яка прямопропорційна вмісту

 1. Г і Ц

 2. А і Т

 3. А і Г

 4. Т і Ц

 5. Т і Г

40. Двохспіральні ділянки у молекулах РНК, “шпильки”, утворюються за рахунок взаємодії між собою

 1. А і У, Ц і Г

 2. А і Г, У і Ц

 3. Г і Т, У і Ц

 4. А і Т, Г і Ц

 5. Т і Г, А і Г

41. Особливістю первинної структури усіх молекул мРНК еукаріотів та деяких вірусів є наявність на 5’-кінці

 1. 7-метилгуанозину

 2. 1-метиладенозину

 3. 1-метилгуанозину

 4. 3-метилцитидину

 5. 5-метилцитозину

42. Особливістю первинної структури молекул мРНК еукаріотів є наявність на 3’-кінці послідовностей 20-250 нуклеотидів

А. полі (А)

B. полі (Г)

C. полі (Т)

D. полі (Ц)

E. полі (У)

43. Акцепторна гілка тРНК, що акцептує амінокислоту в процесі трансляції містить термінальну послідовність нуклеотидів

 1. ЦЦА

 2. ГГА

 3. УУА

 4. ААГ

 5. ЦЦГ

44. За зв’язування тРНК з мРНК при утворенні в рибосомі транслюючого комплексу відповідає

 1. Антикодонова петля

 2. Акцепторна гілка

 3. Дигідроуридилова петля

 4. Псевдоуридилова петля

 5. Додаткова гілка

45. Хроматин в період інтерфази має вигляд волокна з кулеподібними структурами, що мають назву

 1. нуклеосоми

 2. пероксисоми

 3. гліоксисоми

 4. мікросоми

 5. лізосоми

46. У нормі рівень сечової кислоти у сироватці крові чоловіків становить

 1. 240-500 мкмоль/л

 2. 60-350 мкмоль/л

 3. 160-400 мкмоль/л

 4. 260-560 мкмоль/л

 5. 360-560 мкмоль/л

47. У нормі рівень сечової кислоти у сироватці крові жінок становить

 1. 160-400 мкмоль/л

 2. 60-350 мкмоль/л

 3. 240-500 мкмоль/л

 4. 260-560 мкмоль/л

 5. 360-560 мкмоль/л

48. Для визначення сечової кислоти у крові та сечі використовують реактив

 1. Фоліна

 2. Несслера

 3. Фелінга

 4. Міллона

 5. Фоля

49. У нормі з сечею людини виділяється сечової кислоти

 1. 1,60 – 3,54 ммоль/добу

 2. 0,60 – 1,54 ммоль/добу

 3. 2,60 – 4,54 ммоль/добу

 4. 3,60 – 5,54 ммоль/добу

 5. 3,54 – 8,54 ммоль/добу

50. У нормі з сечею людини виділяється сечової кислоти

 1. 270-600 мг/добу

 2. 170-500 мг/добу

 3. 370-700 мг/добу

 4. 470-800 мг/добу

 5. 570-900 мг/добу

51. Новонароджені в період вигодовування не отримують нуклеїнові кислоти з молоком, але вони інтенсивно ростуть, збільшується кількість клітин, безперервно відбувається гемопоез, синтез білків, тобто відбуваються процеси, що потребують iРНК, тРНК, рРНК, ДНК. За рахунок яких сполук підвищується вміст нуклеїнових кислот?

52. У двох препаратах ДНК вміст аденіну становить відповідно 25 і 12 % від загального вмісту азотистих основ. Обчисліть відносний вміст тиміну, цитозину і гуаніну в цих препаратах ДНК.

53. Похідне уридину, фторурацил, перетворюється в клітині на фтордезоксіуридилат - сильний незворотній інгібітор тимідилатcинтази. Як пояснити факт пригнічення фторурацилом швидкого поділу ракових клітин у експериментальних тварин?

54. Тетрацикліни, антибіотики широкого спектра дії, є інгібіторами синтезу білків на 70S-рибосомах прокаріотів, не впливаючи на 80S-рибосоми еукаріотів. Рибосоми мітохондрій еукаріотів за структурою подібні до рибосом прокаріотів (70S). Використовуючи ці дані поясніть токсичний ефект дії тетрациклінів на організми еукаріот.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]