Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Внутрішні хвороби.doc
Скачиваний:
2959
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
5.9 Mб
Скачать

С. Рецидив інфаркта міокарда. *

D. Інфаркт правого шлуночка.

Е. Розрив міжшлуночкової перетинки.

33. У хворого М., 63 років, на підставі клініко-електрокардіографічного обсте­ження встановлено діагноз: ”ІХС. Cтенокардія напруги ІІІ ФК. Кардіосклероз (дифузний). Шлуночкова екстрасистолія. СН І, систолічний варіант, ІІ ФК (NYHA)”. Під час ЕхоКГ-дослідження встановлено наявність гіпокінезії передньо-перетинкової ділянки лівого шлуночка, внаслідок чого з’явилася підозра на перенесений інфаркт міокарда, ускладнений синдромом гібернації міокарда.

Який із перечислених нижче методів слід використати для діагностики феномена гібернації міокарда?

А. Рентгенконтрастна коронарографія.

В. Реокардіографія.

С. Дипірідамоловий тест. *

D. Добутамін-ЕхоКГ-стрес-тест.

Е. Комп’ютерна рентгентомографія.

34. До найбільш специфічних біохімічних серцевих маркерів пошкодження міокарда відноситься:

А. Гіпер-АлАТ-емія.

В. ВВ-КфК-емія.

С. Гемоглобінурія.

D. Підвищення в крові рівня серцевих тропонінів. *

Е. Підвищення в крові рівня лужної фосфатази.

35. Хворий Г., 52 років, подає скарги на біль у лівій половині грудної клітки з іррадіацією в ліву половину шиї, ІV-V пальці лівої китиці, який вперше почався 2 дні тому назад. Біль то появляється і триває 10-20 хв., то вщухає після прийому 1-2 таблеток нітрогліцерину. Температура тіла 37,8˚С. При аускультації серця – шум тертя перикарда. ЕКГ: ритм синусовий, у V4-V5 елевація сегмента ST. В крові: АсАт 3,2 ммоль/л. Хворіє 3 дні.

Найбільш ймовірний діагноз:

А. Медіастиніт.

В. Сухий перикардит.

С. Гостра плевропневмонія.

D. Епістенокардитичний перикардит. *

Е. Синдром Золінгера-Елісона.

36. Хворий А., 58 років, поступив у терапевтичне відділення з діагнозом: ”Лівобічна позалікарняна вогнищева пневмонія, парапневмонічний сухий фібри­ноз­ний перикардит”. В анамнезі 6 міс. тому назад – гострий Q-інфаркт міо­кар­да з локалізацією у передньо-перегородково-верхівковій ділянці лівого шлуночка. При рентгенобстеженні: зліва в нижніій долі інфільтрація легеневої тканини, випіт в плевральну порожнину. Аускультація серця: шум тертя перикарда. ЕКГ і ЕхоКГ: шрам по передній стінці лівого шлуночка.

Найбільш ймовірний діагноз?

А. Полісерозит.

В. Системний червоний вовчак.

С. Первинний ревмокардит.

D. Постінфарктний синдром. *

Е. Епістенокардитичний перикардит.

37. Хворий Б., 63 років, подає скарги на біль за грудиною, який з’являється при швидкій ході на віддаль 500-600 метрів та при піднятті сходами на 2 поверхи і більше. Йому запропонували обстеження.

Який з наведених тестів показаний хворому у першу чергу?

А. Гіпервентиляційна проба.

В. Холодовий тест.

С. Тест з ергоновіном.

D. Хлоретиловий тест.

Е. Велоергометрична проба. *

38. Хворий П., 65 років, скаржиться на виражений біль за грудиною, який триває ось уже упродовж 3 діб, періодично то підсилюючись, то трохи вщухаючи. На 4 день з’явилась задишка. На ЕКГ – сегмент ST у V3-V5 постійно на 5-6 мм над ізолінією, зубець Q став глибшим і ширшим. На ЕхоКГ кількість сегментів передньої стінки лівого шлуночка з гіпокінезією збільшилась з 4 до 7, а КДР – з 4,5 до 7,6 см.

Про яке ускладнення Q-інфаркта міокарда йдеться ?

A. Stunning syndrome.

B. Hybernation myocardial syndrome.

C. Expansion Myocardial and remodelling.*

D. Extension syndrome.

E. Pericarditis epistenocardica.

39. Цілодобове моніторування ЕКГ дає можливість встановити наявність:

А. “Німої” ішемії міокарда. *

В. Метаболічного синдрому Х.

С. Синдрому енергетично-динамічної недостатності серця.

D. Систолічної дисфункції міокарда.

Е. Діастолічної дисфункції міокарда.

40. Чоловік 60 років скерований в гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічного гастриту з секреторною недостатністю із скаргами на щоденні болі в епігастральній ділянці тривалістю 30-40 хвилин. Захворювання почалося 2 тижні тому з гострого болю в животі і втрати свідомості. Потім приступи стали менш інтенсивними, в зв’язку з чим хворому провели фіброгастроскопію. При огляді: ознаки емфіземи легень, тони серця 100 за хв., послаблені, 5-6 екстрасистол за 1 хвилину. АТ 100/70 мм.рт.ст. Органи черевної порожнини без особливостей. На ЕКГ елевація сегмента ST у ІІ, ІІІ, aVF-відведеннях.

Який діагноз найімовірніший?

А. Розшаровуюча аневризма аорти.

В. Прогресуюча стенокардія.

С. Спонтанний пневмоторакс.

D. Пенетрація виразки.

Е. Інфаркт міокарда нижньої стінки. *

41. Хворий С., 46 років скаржиться на задишку та нестерпний стискаючий біль за грудиною. Такий біль виникає періодично 1-2 рази на місяць, частіше між 5 і 6 годинами ранку, триває від 15 до 20 хвилин. Вдень почуває себе здоровим. Об’єктивно: пульс 55/хв., АТ 150/90 мм.рт.ст. Межі серця не змінені. Тони серця ритмічні, дещо ослаблені. При реєстрації ЕКГ у спокої і після навантаження (велоергометрії) зміни не виявлені. Вночі, під час приступу, було зареєстроване короткочасне підвищення сегменту ST у відведеннях І, ІІ, aVL, V2-V6, бради­кардію.

Призначення якого середника є найбільш доцільним?

А. Нітрогліцерину.

В. Анаприліну.

С. Строфантину.

D. Ніфедипіну. *

Е. Атропіну.

42. Чоловік 40 років скаржиться на задишку, інтенсивний тиснучий біль за грудиною, тривалістю 10-15 хв., який виникає упродовж останніх 5-ти днів, щоденно, після обідньої перерви. В анамнезі лікувався у венеролога. Об’єктивно: тони серця ритмічні, задовільної звучності, АТ – 150/80 мм.рт.ст., ЧСС – 90/хв. На ЕКГ, що зареєстрована в момент одного з нападів – підняття сегменту ST над ізолінією до 4,4 мм з позитивним зубцем Т у V3-V5. Аналогічні зміни на ЕКГ виникли під час гіпервентиляційного тесту.

Який патогенетичний механізм даного стану найбільш ймовірний?

А. Зниження скоротливості міокарда.

В. Спазм коронарних артерій. *

C. Підняття артеріального тиску.

D. Вторинна коронарна недостатність.

E. Тромбоемболія легеневої артерії.

43. У хворого Р., 55 років із задишкою та раптовим інтенсивним пекучим болем за грудиною, який почався 2,5 години тому назад. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, частота 100/хв., у V3-V5 сегмент ST на 8 мм над ізолінією. В анамнезі: упродовж 5 років страждає на стенокардію напруги. Об’єктивно: ЧСС – 60 хв., тони серця ослаблені, АТ – 140/90 мм.рт.ст.

Який із вказаних лікувальних заходів є першочерговим?

А. Інфузія допміну.

В. Тромболітична терапія. *

C. Інгаляція кисню.

D. Електрокардіостимуляція.

E. Інфузія поляризуючої суміші.

44. Хворий 60 років, що переніс інфаркт імокарда, ускладнений хронічною аневризмою лівого шлуночка, подає скарги на напади задухи, кашлю з виділенням пінистого, рожевого кольору харкотиння. Об’єктивно: ортопное, шкірні покриви бліді, покриті холодним липким потом, слизові ціанотичні, в легенях на всьому протязі вологі хрипи, тони серця різко ослаблені, акцент ІІ тону на легеневій артерії, ЧСС – 120 за хв.

З якою метою в даному випадку доцільно застосувати наркотичні аналгетики?

А. Зменшення об’єму циркулюючої крові.

В. Підвищення скоротливості міокарда.

C. Зменшення проникності альвеолярно-капілярних мембран.

D. Зменшення тиску в малому колі кровоплину. *

E. Нормалізація кислотно-лужної рівноваги.

45. Жінка 55 років перенесла інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії. На ЕКГ у відведеннях ІІІ, ІІІ вдох та avF зубець QS, що поєднується з від’ємним зубцем Т. У відведеннях V2-V4 горизонтальна депресія сегменту ST на 1 мм, у відведеннях V5-V6 косонисхідна депресія сегменту ST та від’ємний зубець Т при RV5>RV4.

Якої локалізації перенесений інфаркт міокарда?

А. Циркулярний.