Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гігієна тести.doc
Скачиваний:
447
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

1.4 Принципи і методи гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин.

 1. Середньосмертельна доза (ЛД50) ксенобіотика при пероральному введенні його білим щурам становить 2500,0 мг/кг, поріг гострої дії (Limac) – 50 мг/кг. Якою, в даному випадку, є зона гострої дії ксенобіотика?

А. 250

В. 200

С. 150

D. 100

Е. 50

 1. Хімічна речовина надходить в організм перорально, накопичується в ньому, але з рецепторами не взаємодіє. Як можна охарактеризувати такий тип взаємодії речовини з організмом?

А. Кумуляція матеріальна

В. Кумуляція функціональна

С. Кумуляція змішаного типу

D. Носійство

Е. Адаптація

 1. Для п’яти ксенобіотиків х1, х2, х3, х4, х5 зони гострої дії (Zac) складають, відповідно: 5, 15, 30, 40, 60. Якому з цих ксенобіотиків властива більша здатність до кумуляції?

А. х1

В. х2

С. х3

D. х4

Е. х5

 1. Хімічна речовина надходить в організм інгаляційно, реагує з рецепторами, після чого виводиться з організму, але рецептор залишається ушкодженим. Як можна охарактеризувати такий тип взаємодії речовини з організмом?

А. Кумуляція функціональна

В. Кумуляція матеріальна

С. Кумуляція змішаного типу

D. Адаптація

Е. Носійство

 1. ЛД50 тетраметилтиурамдисульфіду (ТМТД) для білих щурів становить 400 мг/кг. При щоденному ентеральному введенні білим щурам разової дози Др = 1/10 ЛД50 ТМТД, ЕТ50(n) = 28 діб. Який коефіцієнт кумуляції ТМТД?

А. 0,7

В. 1,4

С. 2,8

D. 5,6

Е. 10

 1. При вивченні параметрів токсикометрії речовини встановлено, що при інгаляційному надходженні ЛК50 становить 6000 мг/м3, поріг гострої 1200 мг/м3. Якою буде величина зони гострої дії?

А. 4,4

В. 3,5

С. 7,2

D. 5,0

Е. 6,3

 1. За даними токсикологічгого дослідження ЛД50 (мг/кг) речовини становить 2500, ЛД0 – 200, ЛД100 – 12500, Limac – 25. Чому дорівнює зона гострої дії?

А. 12300

В. 10000

С. 700

D. 100

Е. 4

 1. У токсикологічному експерименті встановлено, що фосфорорганічна речовина афос має сильну кумулятивну дію. Який коефіцієнт кумуляції (Кк) характеризує цю ступінь?

А. Менше 1

В. 1-3

С. 3-5

D. 5-10

Е. Більше 10

 1. В експериментальних дослідженнях на білих щурах встановлено, що коефіцієнт кумуляції становить для нітрату свинцю – 2,6; амідофосу – 15,7; ціодрину – 6; ліндану – 1,3; нітрату кадмію – 3. До найбільш кумулятивних речовин належить:

А. Нітрат свинцю

В. Амідофос

С. Ціодрин

D. Ліндан

Е. Нітрат кадмію

 1. У гострому досліді встановлено, що ЛД50 диметилфталату становить для білих щурів самців 8275 мг/кг маси тіла, самок – 8714 мг/кг, білих мишей 6262 мг/кг, мурчаків 1194 мг/кг, кроликів – 4200 мг/кг. Які лабораторні тварини є найменш чутливі до диметилфталату?

А. Білі щурі самці

В. Білі щурі самки

С. Білі миші

D. Мурчаки

Е. Кролики

 1. За даними гострого досліду при ентеральному надходженні ксенобіотика в організм білих щурів розраховано індекс кумуляції (Ік) на рівні 0,4. Який в даному випадку ступінь кумуляції ксенобіотика?

А. Надзвичайно сильний

В. Слабкий

С. Середній

D. Сильний

Е. Помірний

 1. У експерименті на білих щурах при пероральному введенні ксенобіотика встановлено його середньо-смертельну дозу (ЛД50) на рівні 2500 мг/кг. До якого класу небезпеки, згідно з класифікацією, відноситься даний ксенобіотик?

А. I

В. II

С. III

D. IV

Е. V

 1. В умовах гострого досліду при пероральному надходженні ксенобіотика в організм білих щурів середній час загибелі тварин ЕТ50(1) становить 0,5 доби. Назвіть ступінь кумуляції даного ксенобіотика.

А. Надзвичайно сильний

В. Сильний

С. Середній

D. Помірний

Е. Слабкий

 1. У гострому досліді встановлено, що ЛД50 диметилфталату становить для білих щурів самців 8275 мг/кг маси тіла, самок – 8714 мг/кг, білих мишей 6262 мг/кг, мурчаків 1194 мг/кг, кроликів – 4200 мг/кг. Які лабораторні тварини є найбільш чутливі до диметилфталату?

А. Білі щурі самці

В. Білі щурі самки

С. Білі миші

D. Мурчаки

Е. Кролики

 1. *В умовах сучасного міста на організм людини одночасно діють атмосферні забруднення різного хімічного та агрегатного складу, шум, електромагнітне випромінення. Як у даному випадку охарактеризувати дію цих чинників на організм людини?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]