Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Внутрішня медицина.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
632.83 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Ревматичні хвороби Тема 18. Симптоми і синдроми у хворих з ревматичною патологією. Методи дослідження та лікування в ревматології

(ас. Зімба О.О.)

Мета. Навчитись розпізнавати основні клінічні симптоми і синдроми ревматичної патології, вміти обстежити пацієнта з ревматичним захворюванням.

І рівень. Вихідні знання. Стор. 21.

ІІ рівень. Теоретична підготовка до заняття.

Форма перевірки : тестовий контроль, усне чи письмове опитування.

Контрольні питання:

 1. Описати можливі скарги у хворих з системними хворобами сполучної тканини.

 2. Дати визначення суглобовому синдрому. Пояснити терміни артралгія, моно- оліго- та поліартрит, артроз, анкілоз.

 3. Описати об’єктивні ознаки ураження суглобів.

 4. Пояснити, що таке симптоми «випинання» та «балотування» надколінника.

 5. Описати симптоми ураження шкіри при ревматичних хворобах

 6. Пояснити мету дослідження синовіальної рідини при патології суглобів.

 7. Охарактеризувати променеві методи дослідження в ревматології.

 8. Описати рентгенологічні ознаки запального та дегенеративного процесу у суглобах.

 9. Пояснити, для чого проводиться кісткова денситометрія.

 10. Які з лабораторних показників є маркерами активності запального процесу при ревматичній патології?

 11. Пояснити, що таке антинуклеарні антитіла і при яких хворобах їх необхідно визначати.

 12. Пояснити, що таке ревматоїдний фактор і яке він має діагностичне значення.

 13. Вказати значення біопсії тканин у діагностиці ревматичних хвороб.

 14. Дати коротку характеристику нестероїдним протизапальним препаратам.

 15. Пояснити, що таке селективні та неселективні інгібітори циклооксигенази-2. Навести приклади препаратів.

 16. Дати коротку характеристику глюкокортикоїдам.

 17. Пояснити, що таке пульс-терапія глюкокортикоїдами і які показання до її застосування.

ІІІ-ІV рівні. Робота з пацієнтами. Аналіз результатів обстеження і лікування.

Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.

 1. Оглянути пацієнта з ревматичною патологією, оформити протокол обстеження.

 2. Сформулювати синдроми, які виявлені у пацієнта.

 3. Скласти план обстеження конкретного пацієнта.

 4. Оцінити результати лабораторних обстежень оглянутого пацієнта.

 5. Оцінити рентгенограми суглобів обстеженого пацієнта.

 6. Змоделювати загальний аналіз крові при синдромі запалення.

Домашня самопідготовка: Скласти таблицю диференціальної діагностики хвороб суглобів запального та дегенеративного характеру. Виписати рецепт на диклофенак натрію, мелоксікам, целекоксиб, метилпреднізолон.

Тема 19. Основні принципи діагностики та лікування гострої ревматичної гарячки

(ас. Зімба О.О.)

Мета. Навчитись діагностувати ревматичну гарячку та хронічну ревматичну хворобу серця, інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних обстежень, проводити диференційну діагностику з іншими захворюваннями.

І рівень. Вихідні знання. Стор. 21.

ІІ рівень. Теоретична підготовка до заняття.

Форма перевірки : тестовий контроль, усне чи письмове опитування.

Контрольні питання:

 1. Дати визначення гострої ревматичної гарячки.

 2. Описати фактори ризику розвитку гострої ревматичної гарячки.

 3. Вказати органи-мішені, що уражаються при ревматичній лихоманці.

 4. Охарактеризувати великі та малі діагностичні критерії гострої ревматичної гарячки (А.А.Кисель-T.D.Jones-А.И. Нестеров).

 5. Описати клінічні симптоми ревматичного кардиту.

 6. Дати характеристику змінам на ЕКГ при ревматичному кардиті.

 7. Описати клінічні особливості ревматичного поліартриту.

 8. Охарактеризувати ураження нервової системи при ревматизмі. Назвати діагностичні критерії ревматичної хореї.

 9. Описати зміни шкіри при ревматичній гарячці.

 10. Обґрунтувати обов’язкові лабораторні та інструментальні дослідження при ревматичній лихоманці.

 11. Охарактеризувати клініко-лабораторні критерії 1, 2 та 3 ступенів активності ревматичного процесу.

 12. Вказати мету визначення антистрептолізину-О у крові хворих на ревматизм.

 13. Пояснити діагностичне значення виявлення позитивної β-гемолітичної стрептококової культури класу А, виділеної з мигдаликів пацієнта.

 14. Обґрунтувати необхідність консультації стоматолога при ревматизмі.

 15. Дати визначення хронічній ревматичній хворобі серця. Назвати вади клапанів серця, що найчастіше виникають при ревматизмі.

ІІІ-ІV рівні. Робота з пацієнтами. Аналіз результатів обстеження і лікування.

Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.

 1. Оглянути пацієнтів з ревматичною гарячкою та хронічною ревматичною хворобою серця. Оформити протокол огляду.

 2. Сформулювати попередній діагноз. Пояснити, на основі яких ознак він сформульований.

 3. Скласти план обстеження оглянутого пацієнта.

 1. З запропонованої історії хвороби вибрати лабораторні показники активності ревматичного процесу і оцінити ступінь активності ревматизму.

 2. Розшифрувати ЕКГ хворого на ревматизм.

Домашня самопідготовка: Змоделювати скарги, анамнез та дані об’єктивного обстеження пацієнта, якому встановлено діагноз: Гостра ревматична гарячка, ревмокардит, поліартрит. Описати основні чинники вірулентності β-гемолітичного стрептокока класу А.