Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Красномовство (без зірочок).doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
487.94 Кб
Скачать

Тема 2. Історичні витоки риторики. Риторика античності

Кому із видатних риторів давнини належать слова: «Я знаю, що я нічого не знаю»?

Сократу

Цицерону

Квінтіліану

Демосфену

Що таке антична риторика?

це риторика стародавньої Індії

це риторика Єгипту

це риторика країн стародавнього Сходу

це риторика стародавньої Греції та Риму

Як називають риторикустародавніхГреції та Риму?

антична риторика

стародавня риторика

риторика давнього світу

теоретична риторика

У міфології якої країни покровительками красномовства є богиня переконання Пейто й дві богині Ериди, богині суперечок?

римській міфології

грецькій міфології

єгипетській міфології

давньоіндійській міфології

Як називався перший теоретичний посібник, який містив поради щодо побудови промови і був створений Тисієм?

техно

топос

тезис

троп

Основною ознакою евристики якого грецького ритора була іронія (прихований глум)?

Платона

Сократа

Горгія

Демосфена

Хто з ораторів Давньої Греції започаткував у риториці окремий жанр – філіппіки?

Платон

Арістотель

Горгій

Демосфен

Хто із видатних риторів Давньої Греції є автором фундаментальної праці «Риторика» (в 3-х книгах) – першого наукового обґрунтування всіх попередніх висновків і спостережень?

Лисій

Платон

Арістотель

Сократ

Хто із риторів Давньої Греції використовував у своїх промовах прийоми народної поезії, молитви, голосінь, закликань, чарувань, вказуючи на те, як звучання впливає на думку?

Горгій

Платон

Арістотель

Сократ

Хто із видатних риторів Давньої Греції скерував увагу промовців на такі чинники: предмет риторики, позу оратора, очікувані емоції слухачів, стиль промови?

Демосфен

Платон

Арістотель

Сократ

Хто з відомих риторів Римської імперії написав твір «Про оратора» (91 р. до н.е.)?

Сенека

Квінтіліан

Цицерон

Патера

Назвіть прихильника педагогічної риторики, автора трактату «Освіта оратора».

Цицерон

Арістотель

Платон

Квінтіліан

Як називається напрям давньогрецької інтелектуальної думки, уміння хитромудро сперечатися?

софістика

неориторика

фоніка

схоластика

Яке словоспочатку означало «мудрець», «винахідник», а з другої половиниVстоліття до н.е. стало назвою певного типу філософа-професіонала,учителя філософії, людини, яка заробляла собі на життя інтелектуальною працею?

ритор

логофраф

оратор

софіст

Яке красномовство було особливо поширене в Стародавній Греції?

побутове

академічне

церковне

судове

Як називалися уперше введені Горгієм різноманітні прийоми, які зближували ораторську промову з поезією і частково спиралися на практику фольклорних закликань?

філіппіки

горгієві фігури

горгієві прийоми

інша відповідь

Назвіть давньогрецькогооратораі політика, який замолоду відстоював у суді свої права на майно від посягань опікунів, що й змусило його розвинути ораторські здібності.

Демосфен

Горгій

Сократ

Платон

Як називається особливий метод ведення діалогу започаткований Сократом, коли діалог будується на системі навідних запитань, що підштовхують співбесідника до пошуку істини?

евристика

сократична бесіда

обидві відповіді вірні

обидві відповіді хибні

Як називають голослівні аргументи, що мають вигляд глибокої аргументації на користь загалу, а насправді прикривають корисливі розрахунки, низькість душі та некомпетентність, прагнення маніпулювати людьми?

гомілетика

канцеляризм

пафос

демагогія

Що таке демагогія?

жанр пишномовної похвали в стародавній риториці

голослівні аргументи, що мають вигляд глибокої аргументації на користь загалу, а насправді прикривають корисливі розрахунки, некомпетентність, прагнення маніпулювати людьми

особливий метод ведення діалогу запачаткований Сократом

промована захист себе в античності

Назвіть жанр пишномовної похвали в стародавній риториці.

наррації

логії

проповідь

пенегірик

Які три види (роди) промов називає всвоїй книзі «Риторика» Арістотель?

дорадчі,

епідейктичні,

судові

дорадчі,

суспільно-побутові,

судові

епідейктичні,

соціально-політичні,

судові

політичні,

академічні,

судові

Назвіть давньогрецького ритора, який у своїй книзі «Риторика визначає три види промов (дорадчі, епідейктичні, судові).

Демосфен

Цицерон

Сократ

Арістотель

Як називали знавцівюриспруденції в Давній Греції, які писали промови за звинувачених судом?

ритори

софісти

логографи

оратори

Як називається урочистий, похвальний виступ?

епідейктична промова

дорадча промова

академічна промова

судова промова

Що таке епідейктична промова?

публічний виступ на наукову тему

звинувачу вальна промова в судових дебатах

урочистий, похвальний виступ

промована захист себе в античності

Що таке апологія?

публічний виступ на наукову тему

звинувачу вальна промова в судових дебатах

урочистий, похвальний виступ

промована захист себе в античності

Як називалися в античності промови на захистсамого себе?

логографи

апології

інвенції

еплогізми

Як називалися школи, які готували риторів у Стародавній Греції, а потім у Римі?

ораторські школи

риторичні школи

публічні школи

школи софістики

Що забезпечують майстерність та ефективність риторики, за Арістотелем?

логічні докази

моральні докази (довіра до оратора)

емоційні докази

логічні докази,

моральні докази (довіра до оратора), емоційні докази

Як називалися гімни богам у Давній Індії?

веди

пурани

ілюзії

панегірики

Як називаються письмові проповіді Апостолів Христових?

послання

логії

наррації

інший варіант відповіді

Назвіть давньогрецькогоритора, який мав від природи погану дикцію і слабкий голос, але заради того, щоб стати відомим оратором облаштував у підземеллі приміщення для занять і щоденно виробляв артистизм, удосконалював дикцію, змінював голос.

Лисій

Демосфен

Ісократ

Сократ

Хто є автором повчань (Vст. до н.е.), які й досі визначають свідомість китайця і відносяться до риторики морально-етичного характеру?

Лао-цзи

Конфуцій

Чжоу

інший варіант відповіді

Яку назву мають політичні та юридичні норми, що були осмислені єгиптянами як божественний порядок та істина, які не дають суспільству зануритися в хаос?

піар

маат

навчання

право

Хто ізгрецькихфілософів, будучиучнемСократа, розвивав свої ідеї в формі філософського діалогу, наслідуючи усну традиціюсвого вчителя?

Арістотель

Демосфен

Горгій

Платон

Як називається особливий метод ведення діалогу, навчання (сократична бесіда)?

евристика

евфонія

екзегетика

експромт

Що таке евристика?

жанр пишномовної похвали в стародавній риториці

особливий метод ведення діалогу, навчання (сократична бесіда):

введені Горгієм різноманітні прийоми, які зближували ораторську промову з поезією

перший теоретичний посібник, який містив поради щодо побудови промови

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.