Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Eng.for stud..doc
Скачиваний:
170
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

167

Introduction

В С Т У П

Метою навчального посібника є забезпечити формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів педагогічного фаху і забезпечити досягнення ними рівня В2 згідно з визначеними рівнями володіння мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. Згідно з українськими кваліфікаційними стандартами досягнення цього рівня володіння іноземною мовою є обов’язковим для тих, хто здобуває освітній ступінь бакалавра. Використання навчального посібника передбачає розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів на основі предметних знань та попереднього досвіду у межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

Структурно посібник складається з вступу, 8 тематичних блоків, додаткових текстів для читання та обговорення, додатків. Кожний з тематичних розділів включає текст або ряд текстів для читання, вправи на розвиток лексико-граматичних навичок та умінь діалогічного і монологічного мовлення, вправи, розраховані на розвиток навичок і умінь спілкування іноземною мовою у ситуаціях повсякденної комунікації. Передтекстові завдання та післятекстові вправи спрямовані на актуалізацію мовних знань та мовленнєвих умінь і навичок, розв’язують завдання залучення студентів до активного іншомовного спілкування. Матеріали представлені у посібнику сприятимуть послідовному розвитку соціокультурної компетенції студентів.

Тексти і завдання другої частини посібника можуть бути використані як при організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, так і з метою забезпечення диференціації і індивідуалізації при формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів. Вони безпосередньо пов’язані з тематичними блоками, представленими у першій частині посібника і логічно доповнюють їх.

Посібник розроблено на основі чинної «Програми з англійської мови для професійного спілкування» і може бути використаний як навчально-методичне забезпечення при вивченні дисципліни «Англійська мова» за кредитно-модульною системою.

Students’ life

Pre-reading Activities

1. Read the following international words paying attention to their pronunciation. Try to guess their meanings. Check your variant of their meanings consulting the dictionary.

a businessman [΄b ı z n ı s m ə n]

an officer [΄) f ı s ə]

a manager [΄m æ n ı d з ə]

an economist [ı : ΄k ) n ə m ı s t]

a pensioner [΄p e n ∫ ə n ə]

a student [΄s t ј u : d ə n t]

physics [΄f ı z ı k s]

mathematics [m æ θ ı ΄m æ t ı k s]

natural [n æ t ∫ r ə l]

a lecture [΄l e k t ∫ ə]

social [΄s o u ∫ ə l]

academic [æ k ə ΄d e m ı k]

a faculty [΄f æ k ə l t ı]

a university [ј u n ı ΄v ə : s ı t ı]

2. Match the names of the following professions with their definitions.

A doctor

A manager

A librarian

A driver

A builder

A book-keeper

A nurse

a person who looks after babies or sick people

a person who keeps business accounts

a person whose business is building homes

a person who drives a car, bus or train

a person in charge of a library

a person who practises medicine

a person who controls or directs a business

Соседние файлы в предмете Английский язык