Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
74.75 Кб
Скачать

5

Перелік ситуаційних задач для підсумкового модульного контролю

1. Хворий 56 років скаржиться на головний біль, запаморочення, болі у ділянці серця, підвищення АТ до 160-100/180-110 мм рт. ст. Об’єктивно: розширення розмірів серця на 2 см вліво. Акцент II-го тону над аортою. На очному дні – звуження артерій, розширення вен. Сліди білка у сечі. На ЕКГ: ЕВС відхилена вліво, в грудних відведеннях максимальний зубець R в V5 відведенні. Ваш діагноз?

2. Хворий 65 років, на протязі 30 років хворіє на артеріальну гіпертензію з періодичним підвищенням АТ до 180/110 мм рт. ст. 3 роки тому переніс інфаркт міокарда. При обстеженні: АТ – 150/90 мм рт. ст., ЧСС – 68 за хв. Ліва межа відносної тупості серця зміщена вліво, грубий систолічний шум. Артерії очного дна звужені, покручені. На ЕКГ – ознаки перенесеного інфаркту міокарда та гіпертрофії лівого шлуночка. Сформулюйте попередній діагноз.

3. У чоловіка 32 років на ЕКГ відмічається підйом сегменту SТ в усіх стандартних, посилених від кінцівок та грудних відведеннях. Хворіє близько тижня: на другий день після застуди з'явилися сильні загрудинні болі, яких раніше ніколи не відмічав. Об’єктивно: осиплисть голосу, набухання венозних стволів шиї, зникнення межі відносної серцевої тупості. Який діагноз є найбільш ймовірним?

4. У чоловіка 38 років, який палить, при профілактичному огляді у крові виявлено підвищення рівню холестерину. Який рівень холестерину є нормальним?

5. Пацієнтка 65 років звернулася зі скаргами на давлючий, пекучий біль за грудиною, що іррадіює в обидві руки, шию, спину, верхню частину живота. Біль триває годинами, іноді - декілька днів, підсилюється під час фізичного та емоційного напруження. Об’єктивно: збільшення ширини судинного пучка, металевий відтінок другого тону на аорті, АТ - 150/80 мм рт. ст. На рентгенограмі - розширення дуги аорти. Найбільш імовірний діагноз?

6. Мужчина 23 років скаржиться на ниючий біль в ділянці серця, задишку, серцебиття під час фізичного навантаження, кашель, іноді з домішкою крові. Біль у суглобах. 4 роки тому після важкої ангіни виник біль у суглобах, задишка. Вживав аспірин, після чого біль зменшилася. Далі не лікувався. Об`єктивно: межі серця збільшені праворуч та вверх. На верхівці під час аускультації серця діастолічний шум, ляскаючий I тон. Аналіз крові: СРБ ++, титр АSLO-430AE STO в 1 мл, фібриноген – 6,3 г/л. Ваш діагноз?

7. Хворий 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до 380С з остудою, пітливістю та втрату ваги. Хворіє біля місяця. Шкіра бліда, крапчасті геморагічні висипання на гомілках. Короткий систолічний та виражений протодіастолічний шум на аорті. Печінка - +3 см, селезінка - +2 см. Лейкоцити 13,5 Г/л, Нb - 103 г/л, ШЗЕ – 35 мм /год, СРБ +++, гама-глобулін – 26%. Ваш діагноз?

8. Хворий 50 років скаржиться на озноб, підвищення температури тіла до 380С, слабкість, схуднення, задишку. Хворіє 6 тижнів. Об`єктивно: блідість, зміщення лівої межи серця вліво, діастолічний шум в точці Боткіна, АТ - 120/50 мм рт. ст., печінка +4 см, селезінка - +1 см. Нb – 78 г/л, еритроцити – 2,3 Т/л, ШЗЕ – 48 мм/год., лейкоцити – 4,8 Г/л, нейтрофіли паличко-ядерні – 5%, сегменто-ядерні – 48%, лімфоцити – 37%, моноцити – 10%, еозінофіли – 0%, базофіли – 0%. IgM, IgА – норма, IgG – різко підвищенні, LE- клітини – (-). Ваш діагноз?

9. Хворий 22 р., скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, біль в лівому підребер‘ї, підвищення температури тіла до 38-39оС. Підвищення температури відзначає протягом двох місяців. Об‘єктивно: стан важкий, шкіра кольору “кави з молоком“, одиничні геморагії на руках, пульс - 96 уд./хв., ритмічний, АТ - 110/40 мм рт. ст., межі серця зміщені вліво, протодіастолічний шум в ІІ міжребер‘ї справа від грудини і в V точці. В легенях патологічні зміни відсутні. Печінка виступає на 3 см нижче правої реберної дуги, пальпується болючий край селезінки. Ан. крові: ер. - 2,8х1012/л, Нв - 96 г/л, лейк. - 3,2х109/л. ШЗЕ - 58 мм/год. Формолова проба позитивна. Ваш діагноз?

10. Після ліквідації пароксизму миготливої аритмії у хворого на хронічний тромбофлебіт нижніх кінцівок раптово виникли біль в грудній клітині, задишка. Об’єктивно: спітнілий, шийні вени набухли, очі широко відкриті. Пульс малий, 140 уд./хв., АТ - 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ - поворот відхилення осі серця вправо. Яке ускладнення виникло у хворого?

11. У хворого 72 років вперше виявлений АТ - 180/70 мм рт. ст. При обстеженні виявлено розширення судинного пучка до 12 см., зміщення межі серця вліво на 2 см., систолічний шум та акцент ІІ тону над аортою. Поверхневі артерії ущільнені, звивисті. Яким дослідженням можна підтвердити діагноз?

12. Які дані рентгенологічного дослідження дозволяють запідозрити ексудативний перикардит?

13. Хворий 46 років, доставлений в приймальне відділення зі скаргами на задишку, ядуху, відчуття стискання за грудиною. Об-но: помірний ціаноз губ, PS – 106 уд./хв., АТ – 90/60 мм рт.ст., ЧД – 32 за 1 хв. На ЕКГ - ознаки перевантаження передсердь та повної блокади правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз найбільш ймовірний?

14. Хворого турбує біль в грудній клітині справа внизу, кровохаркання, задишка. В анамнезі - тромбофлебіт нижніх кінцівок. Дифузний ціаноз, набряк яремних вен. Аускультативно - шум тертя плеври. Рs - 120 уд./хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Акцент ІІ тону над легеневою артерією. Ваш попередній діагноз? Який з лабораторних методів дослідження може бути використаний для підтвердження діагнозу?

15. Хворий 28 років скаржиться на колючий, пекучий і давлючий біль в ділянці серця, що турбує майже постійно на протязі останніх 2 тижнів. Відмічає також задуху при незначному фізичному навантаженні і серцебиття. Захворів 3 тижні то­му після перенесеної респіраторної інфекції. Об-не: блідість шкіри, акроціаноз. АТ - 90/75 мм рт. ст. Пульс – 96 уд./хв. Межі серця перкуторне і рентгенологічне значно зміщені вліво і вправо. Тони серця глухі, над вер­хівкою тричленний ритм з глухим додатковим компонентом на початку діастоли, помірний систолічний шум над верхівкою. ЕКГ: ритм синусовий, повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Ваш діагноз?

16. Хвора 36 років звернулась до лікаря зі скаргами на епізо­дично виникаючу біль у грудній клітці тривалістю 5-10 хви­лин. Біль з'являється як у спокої, так і при фізичних на­вантаженнях, не іррадіює. Два члени сім'ї померли у віці 50 і 56 років від захворювання серця. Об-не: стан хворої задовільний, АТ - 120/70 мм рт. ст., пульс - 70 уд./хв. Визначається посилений верхівковий пош­товх, вислуховується систолічний шум уздовж лівого краю груднини, інтенсивність шуму зростає у положенні навсидяч­ки. На ЕКГ - неспецифічні зміни сегменту SТ і зубця Т. Ваш попередній діагноз?

17. Через 2 тижні після перенесеної ГРВІ у хворого з’явились задишка, серцебиття, кашель вранці, набряки на ногах, субфебрилітет. У крови: ШЗЕ – 32 мм/год., СРБ (++), фібриноген – 4,6 г/л. На ЕКГ - негативний зубець Т (до 1,5-2 мм) в V1-V6. Ваш діагноз?

18. У хворого 53 років після грипу збільшилися загальна слабкість, задишка, серцебиття, кардіалгії. Об-не: температура 37,4°С, пульс - 110 уд./хв. Розміри серця збільшені у поперечнику, екстрасистолія, тони глухі. В нижніх відділах легень - вологі хрипи. Печінка болюча, виступає на 6 см з підребіря. ШЗЕ - 32 мм/год, СРБ (+++), ЕКГ – дифузні зміни міокарду. Ваш діагноз?

19. Хворий 48 років скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці серця, задишку при фізичному навантаженні, температура тіла до 37,60С, загальну слабкість. Палить, зловживає алкоголем. Захворів після загострення хронічного тонзиліту. Об-не: пульс – 120 уд./хв., межі серця розширені вправо і вліво, тони послаблені, систолічний шум над верхівкою. У крові лейкоцитоз, підвищення ШЗЕ, гіпергама-глобулінемія, підвищення активності ферментів сироватки – ЛДГ, МВ-КФК. Ваш діагноз?

20. У хворого, що страждає на дифузний вірусний міокардит, спостерігаються тахікардія, глухі тони серця, незвучні хрипи над нижніми відділами легень, збільшення печінки, ціаноз, набряки ніг. Який вид серцевої недостатності у даного хворого?

21. Яка з аритмій є найбільш частою причиною раптової серцевої смерті?

22. У хворого 47 років на ЕКГ було виявлено екстрасистоли, які правильно чергувались з однаковою кількістю синусових імпульсів. Як називається така екстрасистолія?

23. Хворий 54 років госпіталізований зі скаргами на сильний тривалий біль стискаючого характеру за грудниною, що від­дає у ліве плече. Біль триває більше години. Нітрогліце­рин, який раніше знімав біль, зараз виявився неефективним. Об-не: шкіра бліда, пульс - 116 уд./хв. слабкого наповнення, АТ - 95/65 мм рт. ст. ЧД - 22 за хв. Тони серця ослаблені. Дихання везикулярне, в нижніх відділах легень ослаблене. Живіт не болючий. ЕКГ: зубці R не змінені, інтервал S-Т без змін, негативний зубець Т в І та аVL відведеннях. Підвищений рівень ізоферменту КФК-МВ у сироватці крові. Ваш діагноз?

24. Жінка 27 років пред`являє скарги на задуху, біль в ділянці серця, серцебиття, кашель. Тони серця аритмічні, І тон на верхівці плескаючий. В нижніх відділах легень прослуховуються вологі хрипи. При рентгенівському дослідженні легеневий малюнок підсилений за рахунок венозного застою. Корені легень розширені, безструктурні. Серединна тінь збільшена, по лівому контуру випинається дуга легеневої артерії. В першому косому положенні ретрокардіальний простір звужений збільшеним лівим передсердям, яке зміщує стравохід назад, по дузі малого радіусу. В другому косому положенні виявляється збільшення дуги правого шлуночку. Аорта без змін. Ваш діагноз?

25. У хворого 36 років о четвертій годині ранку розвився інтенсивний напад роздираючого білю в ділянці серця, який супроводжувався слабкістю, холодним потом, страхом смерті. Лікар “швидкої допомоги” на ЕКГ зареєстрував куполоподібний підйом сегменту ST у відведеннях II, III, aVF, V5-V6. Після того, як біль було припинено, ЕКГ повернулася до норми. Ваш діагноз?

26. Пацієнтка 47 років, перебуває на обстеження у зв’язку з частими епізодами підвищення АТ до 280/140 мм рт. ст. протягом останніх декількох місяців. Сімейний анамнез по артеріальній гіпертензії негативний. Вранці скаржиться на інтенсивний головний біль, серцебиття, занепокоєність. АТ - 300/160 мм рт. ст., ЧСС - 128 у хв., раніше при подібних станах реєструвалися гіперглікемія, лейкоцитоз, після угамування кризи відмічалась виражена поліурія. Оберіть препарати для усунення даного гіпотензивного кризу:

27. Дівчина 19 років скаржиться на ниючі та колючі болі в області верхівки серця, не пов'язані з фізичним навантаженням, тривалістю від декількох секунд до напівгодини, що проходять самостійно, або після прийому валокордину, схильність до прискореного серцебиття. При огляді: стан задовільний. Астеничної статури. Шкірні покриви чисті. ЧД 18 за хв. У легенях дихання везикулярне, хрипів немає. ЧСС 80 уд./хв, діяльність серця ритмічна. АТ 95/60 мм рт.ст. Аускультативно: шуми в серце не вислуховуються. По інших системах та органам без особливостей. ЕКГ, рентгенографія в нормі. Ваш діагноз?

28. Пацієнтка 41 року перебуває в клініці у зв'язку з гетерозиготною сімейною гіперліпідемією, артеріальною гіпертензією. Спадковість обтяжена: родичі хворої по лінії батька гинули від судинних катастроф і у молодому віці. При обстеженні виявлене відкладення холестерину в сухожиллях, при гістологічному дослідженні гранульома, що містить кристали холестерину. Виражена гіперхолестеринемія, підвищення ЛПНЩ, зниження ЛПВЩ, при дуплексному скануванні судин - звуження просвіту брахиоцефальных посудин до гемодинамически значимих значень, аорта ущільнена, кальциноз аортального клапана. При ЕХОКГ глобальна скорочувальна функція збережена. Хвора протягом ряду років одержує антихолестеринову дієту, однак зберігається стійка гіперліпідемія. Проведіть корекцію терапії пацієнтки.

29. Хвора 48 років звернулася в клініку зі скаргами на епізоди болю за грудиною, що повторюється, при ходьбі на відстань до 500 метрів. Напади болю стали виникати біля року тому тільки при дуже значних фізичних навантаженнях. За останні 2 тижні вони стали більш інтенсивними, частота їх збільшилася. Хвора страждає цукровим діабетом, у зв'язку, із чим отримує метформін. Вона не курить, менструації припинилися 2 роки тому. У хворої маса тіла 70 кг, зріст 160 см. Пульс правильний 85 уд/хв, АТ 130/85 мм рт.ст. Аналіз крові клінічний, аналіз сечі, рівень сечовини й креатинину - нормальні. КФК, КФК - Мв-Фракція, тропоніни - у нормі. Рівень холестерину натще – 7,4 ммоль/л, ЛПНЩ – 6,53 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,7 ммоль/л, триглицеридів – 3,8 ммоль/л. Під час нападу болю на ЕКГ відзначена помірна депресія ST сегмента у відведеннях III, II, avf. Через 5 хвилин після нападу ці зміни на ЕКГ зникли. Сформулюйте клінічний діагноз.

30. Хвора 25 років скаржиться на пульсацію у всьому тілі, появу непритомних станів, запаморочення, незначну задишку. Є «танець каротид». АТ 170/30 мм рт.ст. Пульс 60 уд/хв. При перкусії визначається значне збільшення серця вліво. Куполоподібний верхівковий поштовх зміщений донизу і вліво. Аускультативно: 1 тон послаблений, діастоличний шум, що убуває, на аорті й в V точці. ЕКГ – лівограма, негативний зубець Т, зсув сегмента ST донизу у відведеннях V 5-6. Аналіз крові без особливостей. Ваш діагноз.

31. Хворий 60 років госпіталізований зі скаргами на задишку в спокої й при ходьбі, набряки нижніх кінцівок.

Хворіє протягом 5 років, коли став турбувати біль за грудиною стискаючого характеру, що виникає при фізичному навантаженні, а зникає після прийому нітрогліцерину через 1-2 хв. Два роки тому переніс інфаркт міокарда, після чого прогресивно наростала задишка, спочатку при ходьбі, а останнім часом у спокої й по ночах, з'явилися набряки. Періодично приймав сечогінні.

При огляді: ціаноз губ, набряки гомілок. Над легенями в задньонижніх – недзвінкі вологі хрипи. Границі серця розширені вліво, систоличний шум на верхівці, ритм правильний, ЧСС 88 на хв, АТ 140/80 мм рт.ст. Печінка виступає з-під реберного краю на 3 см. ЕКГ - ритм синусовий, правильний, глибокий Q в І, AVL, V 4-6 відведеннях. Елевації ST немає. Оціните стадію й функціональний клас серцевої недостатності.

32. Чоловік 45 років дотепер вважав себе здоровим. Уночі виник інтенсивний біль, що пече та давить, в області епигастрія. Біль поширювався в загрудинну область (нижню 1/3), що супроводжувався пітливістю, слабкістю, тривалістю 1,5 години, нітрогліцерин - без ефекту (прийняв 5 таблеток), біль куповано бригадою швидкої допомоги наркотичними анальгетиками. Курець, робота пов'язана зі стресами.

При огляді; стан середньої важкості. Статура правильна. Підвищеного харчування. Ознак недостатності кровообігу немає. ЧД 20/хв. У легенях дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи. ЧСС 48/хв, ритм правильний, АТ 110/65 мм рт.ст. тони серця ясні, чисті. Живіт м'який безболісний. Печінка не збільшена. ЕКГ: ритм синусовий, правильний 46/хв. В II, III, aVF відведеннях глибокий Q і підйом сегмента ST на 4 мм, горизонтальне зниження ST в V 3- V 4.

Попередній діагноз, лікування.

33. У хворого 55 років через годину після виникнення сильного, що давить, болю за грудиною АТ знизився до 70/40 мм рт.ст. Прибулий лікар швидкої допомоги ввів морфін, мезатон, і хворий був госпіталізований. При надходженні стан важкий. Шкіра холодна, волога. Тони серця глухі, 100 скорочень на мінуту, часті екстрасистоли. АТ 80/60 мм рт.ст. Сеча не відділяється. ЕКГ: патологічний Q і підйом сегмента ST у грудних відведеннях, шлуночкова екстрасистолія.

Попередній діагноз, план обстеження й лікування.

34. Хвора 22 років скаржиться на головні болі, шум у вухах, іноді підвищення температури. Хворіє два роки, після пологів стали з'являтися головні болі, іноді підвищувалася температура, відзначала загальну слабкість. Відзначається підвищення артеріального тиску. Об'єктивно: хвора бліда, відзначається невелика пастозність повік. У легенях змін немає. Серце - невелике збільшення вліво, акцент II тону на аорті. АТ - 180/100 мм рт. ст. Симптом поколачування негативний. Аналіз крові: Hb - 100 г/л, ер.- 3,5 *1012/л, Л - 10,0*109, ШЗЕ - 35 мм у годину. е -1, п - 10, с- 70, л - 13, м - 6. Аналіз сечі: уд.вага - 1016, білок - 1%, цукру відсутній, лейкоцити - 20-30 у поле зору, еритроцити - 20-30 у поле зору. Ваш попередній діагноз.

35. В обласний кардіодиспансер спрямований парубок 18 років. При огляді: зниженого харчування, шкіра бліда, ціаноз носогубного трикутника. Грудна клітка килевидної форми. Аускультативно - вологі разнокалиберні хрипи в нижніх відділах легенів. ЧД 21 в 1 мінуту. Перкуторні границі відносної серцевої тупості розширені в усі сторони, але переважно за рахунок правих відділів. Аускультативні дані – систолічний шум інтенсивний, вислуховується над всією областю серця, добре проводиться на праву сторону грудної клітки й на спину з максимальною інтенсивністю в IV міжребірьї ліворуч від грудини. Печінка виступає на 5 см з-під краю реберної дуги. Селезінка +2 см. Пульс на стегновій артерії задовільних якостей. Який діагноз можна запідозрити?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Ситуаційні задачи