Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект_ РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.doc
Скачиваний:
158
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
1.08 Mб
Скачать

76

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»

дистанційної форми навчання

Київ КНУТД 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕМА 1. Сутність рекламного менеджменту. Законодавча та нормативна база рекламної діяльності в Україні та за кордоном

  1. Поняття реклами та рекламної діяльності

  2. Поняття та функції рекламного менеджменту

  3. Характеристика учасників рекламного процесу

  4. Законодавче регулювання рекламної діяльності в Україні та за

кордоном

Тема 2. Основні класифікаційні ознаки реклами

2.1. Основні підходи до класифікації реклами

2.2. Класифікація реклами та особливості її застосування на різних етапах життєвого циклу товару

Тема 3. Організація та структура рекламного процесу. Особливості менеджменту рекламодавця

  1. Класифікація рекламодавців та їх роль в рекламній діяльності

  2. Розробка стратегії рекламної діяльності підприємства-

рекламодавця

  1. Функції та організаційна структура рекламної служби

підприємства

Тема 4. Рекламні агенції та їх роль в організації

рекламної діяльності

  1. Рекламні агенції та їх функції. Критерії вибору рекламної

агенції

  1. Типи рекламних агенцій

  2. Структура рекламної агенції та функції її підрозділів

Тема 5. РекламнЕ дослідження ринку

  1. Рекламне дослідження ринку, його напрями та функції

  2. Основні етапи рекламного дослідження ринку. План

рекламного дослідження

Тема 6. Розробка рекламного звернення

  1. Поняття та основні етапи розробки рекламного звернення.

  2. Зміст рекламного звернення. Мотиви рекламних звернень.

Основні рекламні моделі

  1. Форма та структура рекламного звернення

Тема 7. Організація та планування рекламних кампаній

7.1. Поняття, види та етапи розробки рекламних кампаній

7.2. Зміст плану рекламної кампанії, характеристика його

підрозділів

7.3. Розробка бюджету рекламної кампанії

Тема 8. Медіапланування як складова організації та планування рекламної діяльності

  1. Поняття та задачі медіапланування. Основні рішення в сфері

медіапланування

  1. Основні медіапараметри та їх характеристика

  2. Особливості застосування, переваги та недоліки основних засобів розповсюдження реклами

Тема 9. Контроль та оцінка ефективності рекламної діяльності

  1. Поняття, рівні та види контролю рекламної діяльності. Роль

рекламних досліджень в процесі контролю рекламної

діяльності

  1. Тактичний контроль рекламної діяльності та його задачі

  2. Стратегічний контроль рекламної діяльності

лІТЕРАТУРА

ВСТУП

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями й уміннями у сфері рекламного менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: методологічні основи рекламної діяльності, закономірності і принципи рекламної діяльності; організаційні форми і структуру рекламних агенств, визначати взаємозв’язок рекламної діяльності з сучасними проблемами менеджменту та маркетингу, науково-технічним прогресом, інституціональними складовими розвитку суспільства.

Студент повинний уміти: чітко визначати мету та концепцію рекламної кампанії, розробляти рекламну стратегію, організовувати рекламну діяльність, використовувати різноманітні засоби і методи планування рекламної кампанії; формувати рекламний бюджет, оцінювати та аналізувати ефективність рекламної кампанії.