Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

курсовая / 1 / сканиро / список литературы

.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.11.2015
Размер:
15.01 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Белів Л. Про християнські джерела власних імен персонажів // Урок української.-2001.-№6.-С.31-32

 2. Браїлко ю. Семантично-стилістичні інтерпретації християнських теонімів у поезії Василя Стуса // Дивослово .-25 .- №1.-С.44-48

 3. Вакуленко О. З досвіту редагування богослужбових книг (огляд характерних труднощів) // Урок української .-2002.- №2.-С.18-19

 4. Грицай М.С. Панас Мирний. Нарис життя і творчості. К.: Дніпро, 1989 .- С.273.

 5. Грищенко А.П. та ін.. Сучасна українська літературна мова: Підручник.- К.: Вища школа, 2002.- 439с.

 6. Деварчук С. Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному стилі // Дивослово .-2003.-№1.-С.17-19

 7. Дмитеренко Г., Дмитренко Ю. Мотиви ы пророцтва майбутнього у творчості Тараса Шевченка // Дивослово.-2004.-№1.-С 26-29

 8. Дудик П.С. Стилістика української мови: Підручник.- К, 2005.-С.91-93

 9. Жовтобрюх М.А., Кулик М.Б. Курс сучасної української літературної мови : Підручник.- К.: Вища школа, 1972.-460с.

 10. Зубков М. Українська мова: Універсальний Довідник.-Харків: Торсінг.-2004.-447с.

 11. Іванченко М.П. Сучасна українська літературна мова.- К.: Вища школа, 21.-;429с.

 12. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови: Підручник.- К.:Вища школа, 1978.-376 с.

 13. Ковтун А. Назви духовних осіб в українській художній прозі 20 ст. // Дивослово.-2005.-№12.-С.48-51.

 14. Мандрика М. Святе письмо в українському вбранні // Дивослово.- 2000.-№5.-С.2-5.

 15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник.-К.: Вища школа, 2003.- 462с.

 16. Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні?-К.: Наукова думка, 1989 - 300с.

 17. Павлова А. Лексика конфесійного стилю // Дивослово.-2001.- № 1.- С.18-23.

 18. Пазяк О.М. та ін… Українська мова: практикум: навчальний посібник / Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю.- К.- Либидь, 200.-384с.

 19. Плющ П.П. Історія української літературної мови.- К.: Вища школа,- 1971.- 488с.

 20. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник.- К.:Либідь, 1992.- 248с.

 21. Сиваченко М.С. Корифей української прози. Нарис творчості Панаса Мирного.- К.:Наукова думка, 1967.-С.58-59.

 22. Скарб М. Біблія як лексикографічне джерело. Завтра? //Урок української.-2002.-№2 .-С.14-15.

 23. Сліпушко О., Яременко В. Новий тлумачний словник української мови. Т.2.-К.: Аконіт, 2006.- 926с.

 24. Сліпушко О., Яременко В. Новий тлумачний словник української мови. Т.2.-К.: Аконіт, 2006.-862с.

 25. Слонов В. Біблія на уроках української мови // Урок української-2002.-№2.-С.37-42

 26. Слонов В. Біблія на уроках української мови // Урок української-2002.-№3.-С.27-32

 27. Черкаський В.М. Вивчення творчості Панаса Мирного: Посібник для вчителя-К: Радянська школа, 1982.-С.120-122

 28. Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного-К.:Дніпро, 1986.- С.273.

 29. Шевченко Л.Л.Старослов’янські переклади святого письма та інших вплив на становлення національних мов // Мовознавство.- 2003.- №2-3.- С.145-150

 30. Шевченко Л.Л. Біблія і становлення української літературної мови // Мовознавство.- 2004.- № 5-6.-С.56-61.

 31. Шевченко Л.Ю., Різун В.В. Лисенко О.В. Сучасна українська мова: Довідник.-К.: Либідь, 1996.-319с.

 32. Ющук І.П. Українська мова: Підручник .- К .- Либідь, 2004.- 640с

Соседние файлы в папке сканиро