Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
40
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
7.58 Mб
Скачать

3.Структурна схема дискретного пристрою.

Рисунок 3.1

Структурна схема даного дискретного пристрою (Рисунок 3.1) складається з:

ГСИ – генераторів синхроімпульсів.

DC –дешифратор.

АП1 – двійковий лічильник прямого рахунку по М=11.

АП2 – Реверсивний трьохрозрядний регистр зсуву.

АП3 – Реверсивный 4-х разрядный счетчик.

КС1 – комбінаційна схема на елементах АБО-НІ (в базисі Пірса).

КС2 – комбінаційна схема на мультиплексорах К4-1.

ІНД1, ІНД2, ІНД3, ІНД4 – індикація повідомлень.

Генератор синхроімпульсів виробляє тактові імпульси, які поступають на АП-1,АП-2, АП-3,які працюють автономно.

При ввімкненні ГСИ на вхід АП1 надходять синхроімпульси й запускає схему яка призначена для виявлення послідовностей.

При виявленні заданої послідовності вона подається на DС.

На виході DC з’являється логічна одиниця, яка включає одну з КС та подає адрес на індикатор. АП-2 працює автономно від ГСИ, АП-2 формує сигнал ,який поступає на входи КС4.

4. Висновок

В даному курсовому проекті я описав роботу пристрою,який складаєтся з синхронних автоматів з пам’яттю, комбінаційних схем та індикації.

На прикладі індикації було зрозуміло, що для моєї спеціалізації знання в сфері електроніки відіграє важливу роль, так як електроніка використовується в автоматизації на залізничному транспорті і не тільки.

Робота над курсовим проектом вимогала великих зусиль, зібраності, уважності а також терпіння.

5. Список використаної літератури:

1. Методичні вказівки “Студентська навчальна звітність” для студ. спец. 6.0925.07.01 “Загальні вимоги до побудови, викладання та оформлення” усіх форм навчання (№ 658.516). – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 38с.

2. Сапожніков В.В., Кравцов Ю.А., «Теорія дискретних пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв'язку» (Росія 2001)

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт по дисципліні «Теоретичні основи автоматики і телемеханіки», розділ «Теорія дискретних пристроїв» Г.І.Загарій, Л.В.Бушевська, - Х.:ХИИТ, 1992, 21 ст.

4. Методичні вказівки з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»,

«Комп’ютерна електроніка», «Прикладна теорія цифрових автоматів», Г.І.Загарій, Л.В.Бушевська, - Х. :2006

5. Методичні вказівки з курсу «Теорія дискретних пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв'язку. Функцій алгебри логіки. Синтез комбінаційних схем. Г.І.Загарій, Л.В.Бушевська, - Х.:1987

6. Єршов Е.Б. , Рогінский В.Н. , Маркін Н.П. Основи дискретної автоматики і електронного зв`язку. – М.: Зв`язок 1980.

7. Конспект лекцій

8. www.3dnews.ru