Міністерство транспорту України

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра: «Автоматика і Телеуправління»

Курсовий проект

з дисципліні: «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах»

тема: Обладнання залізничного перегону системами автоматики і телемеханіки

Виконав:

Гунько Ю.Н.

Перевірив:

Бойник А.Б.

2005рік

Зміст

Вступ..................................................................................................................5

1 Обґрунтування вибору системи автоблокування……………………........6

2 Проектування системи автоблокування…………………………….……..8

2.1 Колійний план перегону…….....................................................................8

2.2 Розрахунок довжини ділянок наближення до переїзду…………..…...11

2.3 Рейкові кола…………………………………………...............................13

2.4 Сигнальні установки………………………………………………….…16

2.5 Автоматична переїзна сигналізація.........................................................16

3 Логічні зв’язки між станційними та перегінними системами

автоматики і телемеханіки………………………………………………….21

3.1 Схема зміни напрямку руху поїздів……................................................21

3.2 Поєднання станційних та перегінних систем

автоматики і телемеханіки.............................................................................24

4 Автоматичний контроль стану перегінних і

станційних пристроїв…………………..........................................................26

5 Техніка безпеки при будівництві та експлуатації пристроїв

і систем автоматики і телемеханіки………………………………………..28

Висновок……………………………..............................................................30

Список використовуваних джерел................................................................31

Додаток А Схематичний план перегону …………………………………..32

Додаток Б Колійний план перегону………………………………………..33

Додаток В Cхема рейкового кола ………………………………………….35

Додаток Г. Схеми сигнальних установок………………………………….36

Додаток Д Схеми автоматичної переїзної сигналізації…………………...37

Додаток Е Принципова схема зміни напрямку руху поїздів……………..39

Додаток Ж Принципова схема поєднання станційних та перегінних

систем автоматики і телемеханіки………………………………………...40

Реферат

Курсовий проект містить у собі 28 аркушів пояснювальної записки, і графічну частину, яка складається з 7 додатків, а також висновок і список літератури.

У даній роботі досліджуються пристрої автоматики й телемеханіки на двоколійному залізничному перегоні.

Метою проекту є розробка принципових схем автоматичного блокування з електротягою постійного струму, автоматичною локомотивною сигналізацією, автоматичних огороджувальних пристроїв на переїзді, пристроїв автоматичного диспетчерського контролю на перегоні й станціях.

Пояснювальна записка курсової роботи містить п'ять розділів.

У першому розділі представлене обґрунтування вибору обраної системи (достоїнства й недоліки).

У другому розділі представлене проектування перегінних пристроїв, у результаті виконання якого отримані документи: схематичний план перегону і колійний план перегону.

У третьому розділі розглянуто принципи побудови й реалізації зв'язку між перегінними й станційними пристроями.

У четвертому розділі описане здійснення автоматичного контролю стану перегінних і станційних систем і пристроїв.

У п'ятому розділі наведена техніка безпеки.

Вступ

Системи автоблокування відносяться до технічних засобів автоматики на залізничному транспорті й виконують задачу інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах. У цей час на мережі залізниць найпоширенішими є релейні системи автоблокування. Більшість перегонів обладнана системою автоблокування числового коду й АБТ із децентралізованим розміщенням апаратури, а також прийнятої в якості типової для устаткування ділянок при новому будівництві й капітальному ремонті системою автоблокування із централізованим розміщенням апаратури АБТЦ.

АБ є ефективним засобом підвищення пропускної здатності залізниць завдяки розбивці міжстанційних перегонів на блок-дільниці, кожний з яких захищається окремим прохідним автоматично діючим світлофором. Це дозволяє зменшити просторовий і тимчасовий інтервал між поїздами за рахунок можливості одночасного знаходження декількох поїздів на кожному перегоні. Крім того при АБ підвищується дільнична швидкість руху поїздів, так скорочується час їхніх стоянок на станції чекаючи обгону іншими поїздами.

Автоматична дія прохідних світлофорів забезпечують колійні датчики - рейкові кола (РК) або лічильники осей. На Україні в якості колійного датчика на магістральних залізницях , які повністю обладнаються АБ, застосовуються тільки рейкові кола.

Метою даного курсового проекту є обладнання залізничного перегону системою автоблокування з тональними рейковими колами (АБТЦ).

Соседние файлы в папке Курсовая работа В59. (АБТЦ. эл.тяга пост. тока с дежурным) Гунько Ю.Н
 • #
  08.08.2013375.81 Кб55Двухпутка.vsd
 • #
 • #
  08.08.2013810.5 Кб43Принципова схема зм_ни напрямку руху поїзд_в.vsd
 • #
  08.08.20131.44 Mб41Схема индикации.vsd
 • #
  08.08.2013593.41 Кб41Схема щитка упровления.vsd
 • #
  08.08.2013275.97 Кб42Функц_ональна схема автоматичного контролю стану перег_нних та станц_йних пристроїв.vsd
 • #
  08.08.2013222.21 Кб51Чepmeж12 ОДНОНИТКА.vsd