Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laboratorna_robota_6_informatika.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
54.7 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 6

Тема: Числові типи даних в мові програмування С та арифметичні операції над ними. Функції введення/виведення

Мета роботи: ознайомитись з базовими поняттями мови програмування С, числовими типами даних та арифметичними операціями над ними. Навчитись застосовувати функції введення та виведення інформації при написанні програм на мові С.

Теоретичні відомості

1 Базові поняття мови

Алфавіт мови. В алфавіт мови С входять:

  1. великі та малі латинські букви А..Z, а..z;

  2. символ підкреслення;

  3. цифри 0..9;

  4. спеціальні знаки " { } , |[]() + -/%* \ ':< = >!& # ~ ; ^

  5. пробільні символи (пробіл, табуляція, перехід на новий рядок). Символи кирилиці можуть використовуватися в коментарях, символьних

і строкових виразах.

Коментарі. Коментарі в мові С:

1) починаються із символів // і закінчуються символом переходу на новий рядок;

2) послідовність символів, обмежена зліва символами /*, а справа */

Базові типи даних

Стандарт С визначає п'ять фундаментальних типів даних:

char — символьні дані,

int: — цілі,

float — з плаваючою крапкою,

double — подвійної точності,

void — без значення.

На базі цих типів формуються інші типи даних.

char

8

от -127 до 127

int

16 або 32

от -32767 до 32767

float

32

от 1Е-37 до 1Е+37, с точностью не менее 6 значащих десятичных цифр

double

32

от 1Е-37 до 1Е+37, с точностью не менее 10 значащих десятичных цифр

Службові слова. Службові слова в мові С:

auto

Double

int

struct

break

Else

long

switch

Case

Enum

register

typedef

Char

Extern

return

union

Const

Float

short

unsigned

continue

For

signed

void

Default

Goto

sizeof

volatile

Do

If

static

while

Ідентифікатори (імена змінних)

Ідентифікатор - послідовність букв, цифр і символів підкреслення, що починається з букви або символу підкреслення.

Приклад ідентифікаторів: X1, test2, time, а_red1, _red. Великі та малі літери розрізняються. Тому А2 і а2 - різні ідентифікатори. Ідентифікатори не повинні збігатися зі службовими (зарезервованими) словами.

Об 'явлення змінних

Усі змінні, використовувані в програмі повинні бути об'явлені.

Найпростіша форма об'явлення змінних:

тип список_імен_змінних;

Приклади

int а,b;

float z, х, у;

Після об'явлення змінні за замовчуванням мають иевизначене значення. При необхідності можна задати значення змінної при її визначенні (це називається ініціалізацією змінної).

Оголошення та ініціалізація змінної:

тип ім'я змінної=початкове_значення;

Приклад :

float рі=3.14159;

char ch = ‘a’;

int first = 0;

double balance = 123.23;