Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тесты. Гигиена.doc
Скачиваний:
1022
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
707.58 Кб
Скачать

ТЕМА № 1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ.

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНИХ НАУК ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. СТРУКТУРА СЄС, САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

1. Дати визначення „гігієни”?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

*D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

2. Що таке „екологія”?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

*B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

3. Що таке екологія людини?

A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі

B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

*C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.

E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

4. Що таке навколишнє середовище?

A. Сукупність сил і явищ природи

B.Діяльність людини

*C. Сукупність всіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, її речовина і простір, вся діяльність людини, що виявляють вплив на людину та її господарство

D. Склад компонентів природи

E. Сукупність всіх матеріальних тіл

5. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Перший закон полягає в тому:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

*D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

6. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Другий закон полягає в:

*A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

7. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Третій закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

*B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

8. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Четвертий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B .Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

*C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

9. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. П ятий закон полягає в:

A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище

B. Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ

C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства

D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.

*Е. Негативному впливу забрудненого природного навколишнього середовища на здоров’я людини

10. З метою дослідження навколишнього середовища обирають методи?

A. Натурного експерименту

*B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

D. Метод експериментального дослідження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

11. З метою вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини обирають методи:

A. Натурного експерименту

B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи

C. Епідеміологічний метод

*D. Методи експериментального дослідження та методи натурального спостереження

E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

12. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:

A. Санітарна експертиза

*B. Санітарно-статистичні дослідження

C. Санітарне обстеження

D. Санітарне спостереження

E. Лабораторний гігієнічний експеримент

13. Що таке гігієнічний норматив?

*A. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним або безпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

B. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я дорослої людини

C. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я чутливих осіб

D. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для здоров’я людей

E. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

14. Що таке санітарія?

A. Наука, яка вивчає санітарні правила та норми

*B. Практичне застосування обгрунтованих гігієгічною наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій, спрямованих на поліпшення умов праці, побуту, відпочинку і зміцнення здоров’я населення

C. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок

D. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи

E. Наука, яка вивчає навколишнє середовище

15. В залежності від об’єктів, на яких проводяться санітарні заходи розрізняють наступні види санітарії:

A. Коммунальну

B. Виробничу

*C. Житлово-комунальну, виробничу, харчову та шкільну

D. Шкільну

E.Харчову

16. Вкажіть основні відділи у структурі СЕС:

A. Санітарно-гігієнічний та епідеміологічний

B. Санітарно-гігієнічний та дезінфекційний

C. Організаційний та санітарно-гігієнічний

*D. Санітарно-гігієнічний, епідеміологічний, дезінфекційний

E. Організаційний та епідеміологічний

17. Назвіть засновника сучасної експериментальної гігієни:

A. О.С.Прауснітц

B. А.Фойчт

C. Ф.Естерлен

D. М.Рубнер

*E.М.Петенкофер

18. Які хвороби вперше були описані в 1700 році професором клінічної медицини Падуанського університету Бернандіно Рамаціні:

A. Інфекційні хвороби

*B. Професійні хвороби

C. Хвороби, що пов’язані з вживанням харчових продуктів

D. Хвороби, що пов’язані з вживанням неякісної води

E.Дитячі хвороби

19. Німецький лікар Кристоф Гуфеланд виклав у 1796 році в праці „Макробіотика, або мистецтво продовження життя” виклав правила:

A. Стосовно режиму харчування

B. Стосовно режиму праці

C. Стосовно профілактики професійних захворювань

D. Стосовно профілактики кишкових інфекцій

*E.Стосовно особистої гігієни

20. В якій країні світу вперше були видані закони про обстеження стану фабрик, про заборону праці дітей та підлітків:

A. Росії

B. Італії

C. Україні

*D. Англії

E. Франції

21. Назвіть першого в Україні гігієніста-академіка, автора української медичної термінології, української номенклатури хвороб і причин смерті, автора книги „Їжа та здоров’я людини”:

*A. О.В.Корчак-Чепурківський

B. В.Д.Орлов

C. П.І.Барабанник

D. Р.Д.Габович

E. К.Е.Добровольський

22. Першу кафедру гігієни Петербурзької медико-хірургічної академії очолив професор, який заснував журнал „Здоров’я”, створив гігієнічну лабораторію для експериментальних досліджень:

A. Г.В.Хлопін

B. Л.В.Громашевський

C. І.І.Мечніков

*D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

23.Один із блискучих організаторів санітарної служби, видатний учений у галузі комунальної гігієни, організатор та засновник в Україні журнала „Профілактична медицина”, основоположник створення санітарно-епідеміологічних станцій був:

*A. О.М.Марзєєв

B. Л.В.Громашевський

C. І.І.Мечніков

D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

24.Здібний і талановитий організатор, високоерудований учений, який визначив закономірності залежності токсичності отрутохімікатів від їх хімічної структури, опрацював гігієнічну класифікацію пестицидів і наукові основи гігієнічної оцінки нових препаратів:

A. О.М.Марзєєв

B. Л.В.Громашевський

*C. Л.І.Медвідь

D. О.П.Доброславін

E. І.М.Сєченов

25. Визначте, що розуміють під широкою системою державних, громадських та медичних заходів, що направлені на збереження та зміцнення здоров’я людей, на виховання здорового молодого покоління, на підвищення працездатності та продовження активного життя:

A. Гігієну

*B. Профілактику

C. Санітарію

D. Епідеміологію

E. Екологія

26. Заходи щодо попередження захворювань у здорових людей або загострень, ускладнень та рецидивів у хворих бувають:

A. Суспільними

B. Особистими

C. Комплексними

D. Вибірковими

*E. Суспільними та особистими

27. Заходи, які забезпечують право людини на працю, житло, відпочинок, безкоштовне навчання, лікування, пенсійне забезпечення, які дозволяють людині гармонійно розвиватися фізично та духовно, зберігати здоров’я та працездатність вирішує:

*A. Суспільна профілактика

B. Особиста профілактика

C. Комплексна профілактика

D. Вибіркова профілактика

E. Суспільна та особиста профілактика

28. Боротьба з перевантаженням нервової та інших систем, порушеннями режиму праці, відпочинку, харчування, гіподінамією, вживанням алкоголю та тютюнопалінням об’єднує заходи:

A. Суспільної профілактики

*B. Особистої профілактики

C. Комплексної профілактики

D. Вибіркової профілактики

E. Суспільної та особистої профілактики

29. Однією з найстаріших гігієнічних кафедр в Україні була кафедра загальної гігієни в Київському медичному інституті. З 1841 р. вона надійшла до складу 10 основних кафедр медичного факультету КУ. Ідея створення кафедри належала:

*A. М.І.Пирогову

B. В.Д.Орлову

C. П.І.Барабаннику

D. Р.Д.Габовичу

E. К.Е.Добровольському

30. Організатором медично-санітарної служби в Україні в 1917 р. був:

A. М.І.Пирогов

B. В.Д.Орлов

C. О.М.Сисін

D. Р.Д.Габовичу

*E. Б.І. Матюшенко

31. Спрямованість роботи лікаря-гігієніста в нашій країні нині визначається законом, що регламентує діяльність державної санепідслужби, а саме:

*A. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 23.12.1997 р.

B. ст. 43 Конституції України

C. Кодекс законів про охорону праці (КЗнП, 1992)

D. Держстандарт 12.0.003-74

E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

32. Вкажіть основний звіт у діяльності державної санепідслужби:

*A. «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров‘я людини»

B. Тижневий звіт «Про забруднення атмосферного повітря»

C. Квартальний звіт «Про забруднення атмосферного повітря та води»

D. Річний звіт «Про забруднення атмосферного повітря та продуктів харчування»

E. Річний звіт «Про забруднення промислової зони та зон відпочинку населення»

33. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.315/О:

*А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

34. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.393/О:

А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

*B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

35. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.342/О:

А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

*C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

36. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.391/О:

А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

C. Акт відбору проб харчових продуктів

*D. Протокол про порушення санітарних норм

Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

37. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.360/О:

А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства

C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

*Е.Журнал реєстрації харчових отруєнь

38. Як називається державна статистична форма звіту СЕС, яка складається із 24 таблиць і є обов’язкою для всіх установ державної санепідслужби?

А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту

B. «Звіт про дотримання санітарного законодавства»

C. «Звіт відбору проб харчових продуктів»

D. Протокол про порушення санітарних норм

*Е. «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров‘я людини»

39. Як називається метод роботи санітарних лікарів, який використовується щодо порушників санітарного законодавства, коли інші методи роботи неефективні, і передбачує співпрацю з органами прокуратури та має чітко визначені законодавчі межі.

A. Метод навчання

*B. Метод примусу

C. Метод санітарного опису

D. Метод реєстрації порушень

Е. Всі перелічені

40. У діяльністі посадові особи державної санепідслужби використовують директивні та інструктивні матеріали Міністерства охорони здоров’я України. Вкажіть, про що йдеться мова у Наказі № 64 від 14.04.95.

*А. «Про затвердження Інструкціі про порядок накладення штрафів за порушення санітарного законодавства»

B. «Про затвердження Інструкціі про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності»

C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

41. У діяльністі посадові особи державної санепідслужби використовують директивні та інструктивні матеріали Міністерства охорони здоров’я України. Вкажіть, про що йдеться мова у Наказі № 66 від 14.04.95.

А. «Про затвердження Інструкціі про порядок накладення штрафів за порушення санітарного законодавства»

*B. «Про затвердження Інструкціі про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності»

C. Акт відбору проб харчових продуктів

D. Протокол про порушення санітарних норм

Е.Журнал реєстрації харчових отруєнь

42. Які напрямки діяльності санітарно-епідеміологічної служби визначає Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 23.12.1997 р.

A. Здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду та державний облік інфекційних та професійних захворювань

B. Визначення заходів з профілактики захворювань, спричинених шкідливими впливом навколишнього середовища та визначення показників здоров’я населення

C. Визначення показників здоров’я населення та чинників середовища, що шкідливо впливають на здоров’я населення та державний облік професійних захворювань і отруєнь

D. Державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь

*Е. Всі перелічені напрямки

43. Розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням санітарного законодавства і накладати адміністративні стягнення мають право:

A. Головний державний санітарний лікар України та його заступники

B. Головні державні санітарні лікарі областей та їх заступники

C. Головні державні санітарні лікарі міст, районів та їх заступники

D. Головні державні санітарні лікарі басейнів, портів та лінійних дільниць на водному транспорті

*Е. Всі перелічені

44. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з порушенням санітарного законодавства, може бути опротестована прокурором. В який термін повинна розглядатися скарга і протест прокурора на постанову?

A. В 3-денний термін від дня надходження

*B. В 10-денний термін від дня надходження

C. В 31-денний термін від дня надходження

D. В 14-денний термін від дня надходження

Е. В 7-денний термін від дня надходження

45. Для вирішення завдань гігієни та санітарії розроблені комплекси специфічних методів. Вкажіть їх?

A. Епідеміологічний метод

B. Метод санітарного обстеження

C. Метод санітарної експертизи та гігієнічного експерименту

D. Метод санітарної освіти, гігієнічного виховання та навчання

*Е. Всі перелічені

46. Що таке методологія?

A. Це вчення про метод наукового дослідження

B. Це шляхи та засоби наукового пізнання дійсності

C. Це шляхи та засоби пізнання теоретичної та практичної діяльності

D. Це встановлення істини

*Е. Все перелічене

47. Що таке метод?

A. Це спосіб пізнання дійсності

B. Це спосіб пізнання явищ природи

C. Це спосіб пізнання закономірностей

D. Це спосіб пізнання законів

*Е. Все перелічене

48. Що таке методика?

A. Сукупність або система конкретних засобів

B. Сукупність прийомів доцільного виконання якого-небудь завдання

C. Сукупність прийомів доцільного виконання наукового дослідження

D. Складова частина предметної методології

*Е. Все перелічене

49. Скільки розрізняють специфічних для гігієни методів дослідження?

A. Існує 10 специфічних для гігієни методів дослідження

B. Існує 3 специфічних для гігієни методів дослідження

*C. Існує 5 специфічних для гігієни методів дослідження

D. Існує 7 специфічних для гігієни методів дослідження

Е. Існує 15 специфічних для гігієни методів дослідження

50. Що таке філософське (загальнопатологічне) поняття здоров’я?

*A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я групи людей, популяції, населення

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, нівалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

51. Що таке індивідуальне теоретичне здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я окремої людини

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

*D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

52. Що таке «популяційне» поняття здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я окремої людини

*C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

53. Що таке індивідуальне фактичне здоров’я?

A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму

B. Здоров’я окремої людини

C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення

D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти

*Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

54. Вкажіть, які групи показників можуть бути використані для характеристики здоров’я?

A. Медичні показники та показники психічного благополуччя

B. Показники соціального та психічного благополуччя

C. Показники психічного благополуччя

D. Медичні показники та показники соціального благополуччя

*Е. Медичні показники, показники соціального та психічного благополуччя

55. Які показники слід віднести до групи медичних показників?

A. Показники захворюваності

B. Показники смертності

C. Показники фізичного розвитку

D. Показники інвалідності

*Е. Все перелічене

56. Які показники слід віднести до групи показників соціального благополуччя?

A. Демографічна ситуація

B. Стан навколишнього середовища

C. Спосіб життя та рівень медичної допомоги

D. Соціально-гігієнічні показники

*Е. Все перелічене

57. Які показники слід віднести до групи показників соціального благополуччя?

A. Демографічна ситуація

B. Стан навколишнього середовища

C. Спосіб життя та рівень медичної допомоги

D. Соціально-гігієнічні показники

*Е. Все перелічене

58. Які показники слід віднести до групи показників психічного благополуччя?

A. Захворюваність на психічні хвороби та психологічний мікроклімат

B. Частота виникнення невротичних станів та психологічний мікроклімат

*C. Захворюваність на психічні хвороби, частоту виникнення невротичних станів та психологічний мікроклімат

D. Соціально-гігієнічні показники

Е. Спосіб життя та рівень медичної допомоги

Тема № 2. Гігієна повітряного середовища. Визначення та гігієнічна оцінка температурі, вологості, атмосферного тиску, напрямку і швидкості руху повітря.

1. Прикарпатський регіон характеризується постійно високою (більше 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при низьких температурах повітря потерпіле населення від стихійного лиха розміщене в тимчасових укриттях буде відчувати збільшення віддачі тепла шляхом:

А. Радіації

В. Кондукції

*С. Конвекції

D. Випромінювання

Е. Випаровування

2. Студенту необхідно виміряти швидкість руху повітря в учбовій лабораторії. Яким пристроєм він повинен скористатися?

*А. Кататермометром

В. Психрометром Ассмана

С. Волосяним гігрометром

D. Психрометр Августа

Е. Анемометром

3. Які величини можливих коливань атмосферного тиску вище або нижче нормального над рівнем моря?

А. 40 -60 мм.рт.ст

В. 200 -300 мм.рт.ст

* С. 20 – 25 мм.рт.ст

D. 5 - 10 мм.рт.ст

Е. 1 - 3 мм.рт.ст

4. При експертній оцінці нового технологічного обладнання встановлено, що мікроклімат виробничого приміщення буде характеризуватися наступними показниками: середня температура повітря +28оС, радіаційна температура + 29оС, відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря 3,0 м/с. Укажіть основний шлях тепловіддачі за таких умов виробничого середовища:

*A.Випаровування

B.Конвекція

C.Кондукція

D.Випромінювання

E.Випромінювання та конвекція

5. При виконанні практичної частини роботи студенти скористались психрометром Августа. Який параметр повітряного середовища вони виміряли?

А. Температуру повітряного середовища

В. Швидкість руху повітря

С. Атмосферний тиск

* D. Абсолютна вологість

Е. Відносна вологість

6. В одному із класів Запорізької школи, на 4 уроці були визначені наступні показники мікроклімату: t повітря 28оС, відносна вологість 82%, швидкість руху повітря 0,1м/с. Даний вид мікроклімату по його дії на організм людини можна оцінити, як:

А. Охолоджуючий

В. Змінний

С. Вологий

*D. Нагрівний

Е. Комфортний

7. Для визначення середньої температури повітря в навчальній кімнаті студент здійснив виміри за допомогою термометра в 3-х точках приміщення на висоті 1,5 м. Чи правильно було проведене дослідження?

A. Так

*B. Ні, необхідно проводити вимірювання в 6 точках на двох рівнях від підлоги (0,2 і 1,5 м) по діагоналі

C. Ні, в 5 точках (0,2 і 1,5 м) за допомогою термографа по горизонталі.

D. Ні, в 5 точках по діагоналі.

E. Ні, в 5 точках по вертикалі за допомогою термографа.

8. Які типи погоди за медичною класифікацією Г.П.Федорова виділяють?

*А. оптимальний , подразнювальний , гострий

В. I, II, III, IV

С. Вельми сприятливий, сприятливий, погода , що потребує посиленого медичного контролю , погода , що потребує сурового медичного контролю

D. Нагрівний,змінний. вологий

E. Комфортний,дискомфортний

9. Допустиме значення відносної вологості повітря в жилих приміщеннях складає:

* А. Не менш 30 і не більш 60%

В. Не менш 30%

С. Не більш 60%

D. Не нормується

E. Не більш 40%

10. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО 0,75%. Температура повітря в приміщенні в літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.

A. Підвищена вологість повітря

B. Гіпоксія

*C. Недостатня освітленість робочого місця

D. Гіподинамія

E. Підвищена температура повітря

11. Які типи погоди за медичною класифікацією Г.І.Григор’єва виділяють?

А. оптимальний , подразнювальний , гострий

В. I, II, III, IV

*С. вельми сприятливий, сприятливий, погода , що потребує посиленого медичного контролю , погода , що потребує сурового медичного контролю

D.Нагрівний,змінний,вологий

E.Комфортний, дискомфортний

12. Для яких цілей потрібен психрометр Ассмана та Августа?

А. Для визначення максимальної вологості повітря

В. Для визначення швидкості руху повітря.

С. Для визначення охолоджуючої здатності повітря.

* D. Для визначення абсолютної вологості повітря.

Е. Для визначення відносної вологості повітря.

13. При експертній оцінці нового технологічного обладнання встановлено, що мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними параметрами: температура повітря +38оС, відносна вологість 98%, швидкість руху повітря 0 м/с, радіаційна температура + 180С. Яким шляхом переважно відбувається тепловіддача організмом людини в зазначених умовах?

*A.Випромінюванням

B.Кондукцією

C.Конвекцією

D.Випаровуванням

E.Конвекцією та випаровуванням

14. З Гідрометцентру надійшло повідомлення про погіршення погодних умов в регіоні, з погіршенням циклонічної діяльності в атмосфері. При якому типі погодних умов раціонально проводити негайну профілактику серед метеочутливих хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні?

А. Циклоні

* В. Фронтальному типі

С. Оклюзивному типі

D.Біотропно- інверсивному типі

Е. Антициклоні

15.Які допустимі величини швидкості руху повітря в побутових приміщеннях?

А. 1 -3 м/с

В. 0,5 – 0,8 м/с

*С. 0,1 – 0,2 м/с

D. 1,1- 1,5 м/с

Е. 0,01 – 0,05 м/с

16. На якому принципі побудовано визначення швидкості руху повітря крильчастим анемометром?

А. На принципі визначення нагріваючої здатності повітря від 33 до 44 або 35 до 380С.

*В. На принципі визначення числа обертів крильчатки за одиницю часу з наступним визначенням швидкості руху за графіком

С. На принципі визначення часу охолодження пристрою від 40 до 33 або 38 до 350С.

D. На принципі визначення об’єму пропущеного повітря через крильчатку пристрою

Е. На принципі визначення часу охолодження пристрою від 39 до 34 або 38 до 350С

17. 12 квітня 2005 року в місті Запоріжжі була перемінна хмарність і короткочасні опади, атмосферний тиск 755 мм.рт.ст. , вітер 8,05 м/с, добовий перепад температур -170С, атмосферний тиск – 15 мм.рт.ст. До якого медичного типу відноситься дана погода?

*А. Клінічний гострий тип погоди

В. Сприятливий

С. Дуже сприятливий

D. Суворого медичного контролю

Е. Гострий

18. На сталеплавильному заводі виплавку сталі проводять у мартенівських печах або конвекторах. Температура всередині печей коливається від 1600 до 2500 С в залежності від типу печі та етапу технологічного процесу. Робітники, які працюють біля таких печей зазнають впливу перегріваючого мікроклімату. За рахунок порушення переважно якого механізму тепловіддачі у даному випадку спостерігається перегрівання організму?

А. Випаровування

В. Конвекція

С. Кондукція

*D. Проведення

Е.Радіація

19.З метою вивчення дії на організм людини, нам необхідно організувати систематичний нагляд за температурою повітря на протязі трьох діб. Виберіть пристрій який необхідний для цієї мети.

* А. Термограф

В. Анемометр

С. Психрометр Августа

D. Спиртовий термометр

Е. Психрометр Ассмана

20. Мікроклімат термічної ділянки на заводі Запоріжсталь характеризується наступними параметрами: t повітря 42 0С, відносна вологість повітря 65%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура 100-120 0С. З цими умовами праці найбільш вірогідна може бути зв`язано:

А. Зниження працездатності

В. Місцева гіпертермія

*С. Загальна гіпертермія з явищами теплового удару

D. Розвиток кардіосклерозу

Е. Порушення видільної функції нирок

21. Для визначення середньої температури повітря в навчальній кімнаті студент здійснив виміри за допомогою термометра в 3-х точках приміщення на висоті 1,5 м. Чи правильно було проведене дослідження?

A. Так

*B. Ні, необхідно проводити вимірювання в 6 точках на двох рівнях від підлоги (0,2 і 1,5 м) по діагоналі.

C.Ні, в 5 точках (0,2 і 1,5 м) за допомогою термографа по горизонталі.

D. Ні, в 5 точках по діагоналі.

E.Ні, в 5 точках по вертикалі за допомогою термографа

22. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО=0,75%. Температура повітря в приміщенні в літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.

A. Підвищена вологість повітря

B. Гіпоксія

*C. Недостатня освітленість робочого місця

D. Гіподинамія

E.Підвищена температура повітря

23.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо температура повітря-20 0С, відносна вологість-45%,швидкість руху повітря-0,15 м/c:

А. Інтермітуючий

В. Нагріваючий

C. Охолоджуючий

*D. Оптимальний

Е. Подразнюючий

24.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо температура повітря 37 градусів, відносна вологість 88%, швидкість руху повітря 0,05 м/c:

А. Комфортний

*В. Нагріваючий

С. Охолоджуючий

D. Інтермітуючий

Е. Подразнюючий

25.Назвіть прилад для вимірювання температури повітря:

*А. Термометр пристінний

В. Барограф

С. Гігрометр

D. Медичний термометр

Е. Кататермометр

26.Прилад для визначення відносної вологості повітря в приміщенні?

А. Електротермометр

В. Аспіратор

*С. Психрометр

D. Барометр

Е. Медичний термометр

27.У чому полягає принцип психрометрії повітря?

А. В дослідженні вмісту в повітрі кількості аеронів за допомогою іонатора

*В. В різниці температур сухого і вологого термометрів в психрометрі

С. У вимірюванні різниці барометричного тиску в ранішній і вечірній час доби

D. У вимірюванні температури повітря в трьох точках приміщення і розрахунок середньої величини

Е. У визначенні часу охолодження кататермометра з 38 до35 0С

28.Прилад для вимірювання атмосферного тиску:

А. Кататермометр

В. Психрометр

С. Анемометр

*D. Барометр

Е. Актинометр

29.Метод анемометрії використовується для визначення:

*А. Швидкості руху повітря більше 1м/c

В. Швидкості руху повітря менше 1м/с

С. Відносної вологості

D. Середньої температури повітря

Е. Абсолютної вологості

30.Які данні потрібні для розрахунку швидкості руху повітря методом кататермометрії?

А. Об’єм приміщення

В. Тиск повітря

С. Вологість повітря

*D. Час охолодження кататермометру

Е. Середню швидкість руху повітря

31.Гігієнічні нормативи температури повітря в жилому приміщенні(в градусах):

А. 16-18

В. 16

С. 18-20

*D. 20-22

Е. 22-24

32.Гігієнічні нормативи відносної вологості повітря в приміщенні(%):

А. 20-28

В. 20-40

С. 30-90

*D. 30-60

Е. 60-80

33.Гігієнічні нормативи швидкості руху повітря в приміщенні(м/c):

А. 0,05-0,1

*В. 0,1-0,2

С. 0,1-0,5

D. 0,2-0,3

Е. 0,5-1

34. При гігієнічному обстеженні навчальної лабораторії виміряний світовий коефіцієнт,площа підлоги,об’єм приміщення,швидкість руху повітря у вентиляційному отворі і його площа,температура повітря. Які параметри потрібні для розрахунку кратності обміну повітря?

А.Світовий коефіцієнт,об’єм приміщення,температура повітря

В.Необхідні дослідження не проведені

С.Площа палати і світловий коефіцієнт

D.Температура повітря,швидкість його руху у вентиляційному отворі

*Е.Об’єм приміщення,швидкість руху повітря у вентиляційному отворі і його площа

35.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо: температура повітря 10 градусів,відносна вологість 92%,швидкість руху повітря 5,0 м/c:

*А. Охолоджуючий

В. Нагріваючий

С. Подразнюючий

D. Оптимальний

Е Перегріваючий

36.Відносна вологість повітря - це:

А. Різниця абсолютної і максимальної вологості

В. Відношення максимальної вологості до абсолютної в

С. Сума абсолютної і максимальної вологості

D. Добуток абсолютної вологості на максимальну

*Е. Відношення абсолютної вологості до максимальної в %

37.Для визначення відносної вологості необхідно:

А. Термометр

В. Термограф

*С. Гігрометр

D. Барограф

Е. Кататермометр

38.Для визначення і запису показників температури повітря в динаміці потрібно:

А. Термометр

*В. Термограф

С. Психрометр

D. Кататермометр

Е. Барограф

39. З метою вивчення дії на організм людини, нам необхідно організувати систематичний нагляд за атмосферним тиском повітря на протязі трьох діб. Виберіть пристрій який необхідний для цієї мети.

* А. Барограф

В. Анемометр

С. Психрометр Августа

D. Спиртовий термометр

Е. Психрометр Ассмана

40.При виконанні практичної частини роботи студенти скористались волосяним. гігрометром. Який параметр повітряного середовища вони виміряли?

А. Температуру повітряного середовища

В. Швидкість руху повітря

С. Атмосферний тиск

D. Абсолютна вологість

* Е. Відносна вологість

41. Вкажіть групи заходів, що спрямовані на усунення несприятливого впливу на організм прохолодного або перегріваючого мікроклімату:

А. Розробка нормативних параметрів мікроклімату

В. Приведення параметрів мікроклімату приміщення до рівня нормативних величин

С. Підбір одягу, загартовування, раціональний режим харчування, роботи і відпочинку

D.Медичний відбір і медичні огляди працюючих в умовах несприятливого мікроклімату

* E. Всі перераховані

42. Що таке мікроклімат?

А. Температура, освітлення, вентиляція, повітрообмін у замкнутому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості

*В. Фізичні властивості повітряного середовища й рівень інфрачервоного випромінювання навколишніх предметів у замкнутому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості

С. Повітрообмін у відкритому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості

D Фізичні властивості повітряного середовища й рівень інфрачервоного випромінювання навколишніх предметів у замкнутому просторі

Е.Немає правильної відповіді

43. Вкажіть фізичні властивості повітряного середовища:

*А. Температура ,тиск,іонізація,радіоактивність ,швидкість руху ,.напрямок руху ,вологість

В. Вологість швидкість руху ,.напрямок руху

С. Швидкість руху ,.напрямок руху ,тиск,іонізація

D. Тиск,іонізація,радіоактивність

E. Немає правильної відповіді

44.Які можливі шляхи тепловіддачі організму людини?

А. Інфрачервоним випромінюванням

В. Кондукцією

С. Конвекцією

D.Випаровуванням поту

*Е. Всі відповіді вірні

45.Який вид вологості повітря відображує пружність (парціальний тиск) водяних пар, що перебувають в даний момент часу за даної температури в повітряному середовищі?

А. Відносну

В. Максимальну

* С. Абсолютну

D. Загальну

Е. Мінімальну

46.У яких одиницях виражається абсолютна вологість повітря?

А.У відсотках

В.У мг/мЗ

С.У ммолях

D. У відсотках,

*Е. У мм.рт.ст.

47. Який вид вологості повітря нормується в гігієні?

* А.Відносна

В.Максимальна

С.Абсолютна

D. Загальна

Е.Мінімальна

48.Яким терміном виражають пружність водяних парів при повному насиченні повітря вологою й при даній температурі?

*А. Максимальною вологістю

В. Відносною вологістю

С. Абсолютною вологістю

D .Загальну

Е. Мінімальну

49.Для яких цілей служать психрометри Ассмана й Августа?

А. Для визначення максимальної вологості повітря

В. Для визначення швидкості руху повітря

С.Для визначення охолоджуючої здатності повітря

* D .Для визначення абсолютної вологості повітря

Е. Для визначення нагріваючої здатності повітря

50.У чому полягає принцип роботи психрометрів?

А. У визначенні швидкості охолодження вологого термометра

В. У визначенні охолоджуючої здатності повітря

С. У визначенні часу висихання вологого термометра

* D. У визначенні температури повітря по сухому й "вологому" термометрах.

Е. У визначенні охолоджуючої здатності повітря.