Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОХТА Bilety_otvety.docx
Скачиваний:
199
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
112.94 Кб
Скачать

Білет№1

1.Топографія поперекового відділу.

Межі. зверху нижнім краєм XII ребра, знизу — клубовими гребенями і крижовою кісткою, збоку — лінією, що проведена від кінця XI ребра вниз, перпендикулярно клубовому гребеню. Лінія, проведена через остистівідросткихребців, розділяєділянку на симетричніправий та лівийвідділи; є задньобоковоюстінкою живота. До їїкістковихорієнтирів належать XII і XI ребра, клубовігребені, остистівідростки ТХІІ і поперековиххребців. Одразу над горизонтальноюлінією, щоз'єднуєнайвищі точки клубовихгребенів, проектуєтьсяостистийвідростокLiv. Знанняцихорієнтирівпотрібне для визначеннямісцявведенняголкипід час виконанняпоперековоїпункції. Бічний край м'яза — випрямляча хребта (m. erectorspinae), якийможна легко прощупати, також є важливиморієнтиром. Лінія, проведена по зовнішньому краю цьогом'яза, розділяєпоперековуділянку на бічний і присереднійвідділи.Пошароватопографія.Шкірапоперековоїділянкистовщена, малорухома. На ній часто виникаютьфурункули. Поверхнева фасція. Підклітковиноюрозташованащільнафіброзна пластинка — грудо-поперековафасція (fasciathoracolumbalis), яка маєповерхневий і глибокий листки .Відповерхневого листка цієїфасції, остистихвідростків TVI—ТХІІ і всіхпоперековиххребців, крижовоїкістки та задньоїтретиниклубовогогребеняпочинаєтьсянайширшийм'язспини, який разом іззовнішнім косим м'язом живота утворює перший м'язовий шар поперековоїділянки. Волокна зовнішнього косого м'яза живота починаютьсявіднижніх 7—8 ребер, прямуютьуниз й уперед і прикріплюються, переходячи в апоневроз, до передніхвідділівклубовогогребеня. У верхньомувідділіпоперековоїділянкинайширшийм'язспинивкриваєчастинузовнішнього косого м'яза живота, а внизу їхвільнікраїрозходяться і утворюютьтрикутноїформипростір — поперековийтрикутник, аботрикутникПті(trigonumlumbale). Основою його є клубовийгребінь, а дно утвореневнутрішнім косим м'язомживота.Другийм'язовий— випрямлячем хребта. Цейм'язрозташованийміжповерхневим і глибоким листками грудо-поперековоїфасції. Стовщенуверхнючастинуглибокого листка, натягнутуміжпоперечнимивідросткамиLi-ii і XII—XI ребрами, називаютьпопереково-ребровою зв'язкою (lig. lumbocostale). Під час виконання доступу до нирки часто виникає потреба в розсіченніцієїзв'язки.Убічномувідділіпоперековоїділянкидругийм'язовий шар утворенийвнутрішнім косим м'язом живота і нижнімзаднімзубчастимм'язом (m. serratusposteriorinferior). Обидвам'язи, не стикаючисьсвоїми краями, утворюютьпроміжок, обмеженийзверхузаднімнижнімзубчастимм'язом, спереду і знизу — внутрішнім косим м'язом живота, присередньо — зовнішнімкраємм'яза — випрямляча хребта і спереду — XII ребром. Цейпростір, через який проходить підребровийсудинно-нервовий пучок,називаютьпоперековимчотирикутником, або ромбом Лєсгафта—Гринфельта. Дном ромба є апоневроз поперечного м'язаживота.Поперековітрикутник і чотирикутник є слабкимимісцямизадньобоковоїстінки живота, оскільки тут можливевипинанняпоперековихгриж. Болючістьпід час пальпації у ділянціпоперековоготрикутниканерідкосвідчить про ретроцекальнерозташуваннячервоподібноговідростка при апендициті.Третійм'язовий шар поперековоїділянки в присередньомувідділіутворенийквадратнимм'язомпопереку (m. quadratuslumborum), якийпочинаєтьсявідзадніхвідділіввнутрішньої губи клубовогогребеня і кріпиться до останнього ребра та поперечнихвідростківLi—Liv. Глибше і присередньорозташованімалий (непостійний) і великийпоперековім'язи (mm. psoasminoretpsoasmajor). Великий поперековийм'язпочинаєтьсявідтіл і поперечнихвідростків ТХІІ і всіх поперекових хребців, проходить косо вниз, назовні і зливається з клубовим м'язом (m. iliacus), утворюючи клубово-поперековийм'яз (m. iliopsoas). Пройшовшипідпахвинноюзв'язкою, вінкріпиться до малого вертлюга стегновоїкістки. Піхвицихм'язівутвореніфасцією, щоприсередньоутворює футляр для поперечного м'яза живота і маєназвупоперечноїфасції. У кістково-фіброзномуложі великого поперековогом'яза є шар жировоїклітковини, через якийможутьпоширюватисягнійніпроцесиіз за-очеревинного простору й таза на стегно.Уверхньомувідділіпоперековоїділянки, поблизудіафрагми, розташованібічна та присереднядугоподібнізв'язки (lig. arcuatum). Присереднядугоподібназв'язказ'єднуєтілоLiабоLii з йогопоперечнимвідростком, бічна — з XII ребром.