Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2023
Размер:
62.36 Кб
Скачать

Лабораторна робота №3

Тема: Реалізація на ЕОМ програм з розгалуженим обчислювальним процесом.

Мета: Оволодіти практичними навиками розробки та програмування обчислювального процесу розгалуженої структури. Засвоїти запис логічних виразів, умовних та складених команд, команди ?.

Завдання на лабораторну роботу: Скласти схему алгоритму та три програми на C++ обчислення значень виразів розгалуженої структури (із використанням умовної команди, складеної команди або команди ?) для заданих значень вхідних величин.

Блок-схема:

Програма 1:

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

float x, y, C=2.1, D=0.56, A;

int main()

{

cout<<"Enter x= "; cin>>x;

cout<<"Enter y= "; cin>>y;

if (x<=y)

A=log10(C*x+y);

else

A=pow(x,1/3)+D*exp(y);

cout<<"A= "<<A;

return 0;

}

Програма 2:

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

float x, y, C=2.1, D=0.56, A;

int main()

{

cout<<"Enter x= "; cin>>x;

cout<<"Enter y= "; cin>>y;

if (x<=y)

{ A=log10(C*x+y);

cout<<"A= "<<A; }

else

{ A=pow(x,1/3)+D*exp(y);

cout<<"A= "<<A; }

return 0;

}

Програма 3:

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

float x, y, C=2.1, D=0.56, A;

int main()

{

cout<<"Enter x= "; cin>>x;

cout<<"Enter y= "; cin>>y;

A=(x<=y)? log10(C*x+y) : pow(x,1/3)+D*exp(y);

cout<<"A= "<<A;

return 0;

}

Соседние файлы в папке лабораторні