Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

освоение космоса ближе, чем нам кажется

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.10.2021
Размер:
14.94 Mб
Скачать

01

о воение

 

ко мо а

в

еал но

ко ой м

ФЕВ АЛЬ-А ЕЛЬ 2021

SPACE

живем

 

К Р И С Т И Н А Б Р И Ц К А Я И А Л И Н А Т И Т О В А

 

Perseverance и " ив й На(" Ingenuity е ве " е а е б Из("

02

что такое Марс

Ма

и

к

а е а

У Ма а

е

два

е е

ве

зе

й г

и

азва в

ика

 

Ф б

и

Дей

 

е

д ев е и к г б га

б з а а

«

а » и « жа » И е а

в

й

а а га

 

 

да

а

в е

е

ажей

д

ев

ег е е к

 

А е

г е е к й

и

гии

вей А е а

а а ие е к а ав а и а и а 2021 е а

03

ма глазами на и п едков

APPEARS

и

жде ие

Ма

б за

к

ве и

 

а е

ид . П

е

жде и ,

а

ди

д

 

« б е

а е ид в и к е .

 

PAST

О к

ие б

ве е

а

 

а и д ев ег

Еги

а. Да а, к гда в е в

е

и а

Ма е,

б

1534 г д и

е

д к

е а

е

д ве жде и .

ICE MM

1704 г д б

з а

е а е е

е

,

б

виде

ег и

ед а

 

к

ге

а е

 

. Пе в е

ка

да и

ва

1837 г д .

 

 

 

а а ие е к а ав а и а и а 2021 е а

ВЕМЕ ИКИ

ГЕЗ

МА Е

В ев а е 1

г да в

 

 

ж

а е «Ог

к», а е ез

 

г д в к иге «Ме

е

 

 

ав

е

»

ви а

 

 

а

 

ве

к г

и а е

 

иза

а

а ки

 

 

Б

и а Л

 

ва «М

– а

 

Ма

е», в к

й ав

 

 

ед каз

ва

в

адк

а

 

Ма

ве ки к

 

ав

в

в 1

г д .

 

 

 

 

04

колониза и марса мечта или реал ност

SpaceX

ед ие 16

е

 

а

е

,

 

е

е

аби а а

 

 

а,

а

и

а

е

а и

ве и ива а

б

е

вк ад

вае

в азви ие

е

гий де

ег. В е, д

г

б

а а

 

ек

 

и е

ва

 

гига

к й

аке

-

и е

Big Falcon Rocket

и и BFR.

а а ие е к а ав а и а и а 2021 е а

Solution

05

полет на марс

С г а

за в е

и

ед ави е ей NASA и

Р к

 

а,

же

зда

аке

,

 

к

и е кие к

 

аб и и

а е иа

 

 

жиз е бе

е е и д

е а и

еб ва и

дей а Ма

е. П а и

е

 

ави

да

а

ав

в к

е еди е 2030-

г д в,

 

а к

к

в

 

 

и

акие

бе

а и ,

ка

е з

ае

ик .

 

 

 

 

 

а а ие е к а ав а и а и а 2021 е а

П

ле

е

г в

в да

а

би

Ма

а ОАЭ

а в

 

 

й

а

й, д

иг

ей

 

 

К а

й

ла е

,

и еди ив

и

к Аме ике,

С ве

к м

С

з , Ев

е и

И дии. Сег д

 

ий

 

е

акже ави к

ми е кий

 

к

абл

H

e за 200

милли

в д лла

в

а

ве л

 

 

м а

 

й

а и

ики ми

ии

а Ма

:

к л

л ви

 

ле

в

а

К а

ла е

е

 

 

 

 

 

 

е да .

как зв и др га плане а