Добавил:
kripchuk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні вимоги до структури й оформлення магістерського науково-творчого проєкту (артпроєкт).docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
11.05.2021
Размер:
173.61 Кб
Скачать

Зразок відгуку наукового керівника на магістерську роботу відгук наукового керівника

на магістерську роботу студента (ки) зі

спеціальності _________________________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему _____________________________________________

____________________________________________________

Актуальність теми: ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Загальна характеристика роботи: ____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Науково-творча і практична значимість роботи: _________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Рівень підготовки магістранта: _______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Відношення магістранта до виконання та загальна оцінка роботи: Загальна оцінка магістерської роботи ПІП позитивна, відповідає вимогам, що висуваються вищою школою до випускних робіт на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» і може бути допущена до захисту на засіданні ДЕК.

Науковий керівник _____________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім.’я, по батькові)

“____”______________ 20___ р.

Додаток 7

Зразок написання зовнішньої рецензії на магістерську роботу

Рецензія

На магістерську роботу

Студента (ки) Київського національного університету культури і мистецтв

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема магістерської роботи

________________________________________

Коротка характеристика магістерської роботи за розділами.

Позитиви й недоліки магістерської роботи.

Форми і методи, застосовані при вивченні і обробці матеріалів.

Якість оформлення магістерської роботи і її відповідність до вказаних вимог.

Загальний висновок про те, наскільки підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець.

Тема магістерської роботи розкрита, основні положення та висновки достатньо обґрунтовані. Магістерська робота П.І.Б. студента(ки) «Повна назва роботи» заслуговує на позитивну оцінку. Вона може бути рекомендована до захисту відповідно до визначених вимог.

Місце роботи і посада рецензента

__________________

Місце для печатки підприємства (підпис, П.І.Б. рецензента)

“____” ___________________ 20___ р.

Додаток 8