Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова з ОЕП Дудченко А.В..doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
03.11.2020
Размер:
1.48 Mб
Скачать

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Енергетики та електротехнічних систем»

Шифр ______ Допустити до захисту ­­­­:

К

П І Б

підпис

ерівник _______ ______________

« ____ » _____________ 202__ р.

Електропостачання сільського населеного пункту

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Електропостачання сільського господарства»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КР.18.003.01.ПЗ

C

підпис

П І Б

тудент групи ЕТЕС 1901-ст _________ Дудченко Артем Вячеславович.

Службові примітки: Роботу захищено з оцінкою __________

_________________________

_________________________ Підписи членів комісії

_________________________ __________ ______________________

_

підпис

П І Б

________________________

_

підпис

П І Б

________________________ __________ ______________________

Дата захисту ______________________

Суми

2020р.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-технологічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри «Енергетики та електротехнічних систем»,

професор _________ ……

«____» ________________ 202 р

Завдання

На курсовий проект з дисципліни “Електропостачання сільського господарства”

ТЕМА ПРОЕКТУ: ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1.ВИХІДНІ ДАНІ

  1. Варіант плану населеного пункту: 3

  2. Варіант навантаження населеного пункту: 4

  3. Варіант схеми повітряної лінії 10 кВ: В

  4. Варіант навантаження повітряної лінії 10 кВ: 4

  5. Характеристика населеного пункту:

Газифікований, нової (старої) забудови;

Не газифікований, нової (старої) забудови;

СМТ з газифікацією (без газифікації).

  1. Середньодобова температура: - 10, - 5, 0 , + 5 0С.

  2. Відхилення напруги на шинах 10 кВ РТП = -2,5%; = 2,5 %.

  3. Кліматичний район за ожеледдю: ІІІ .

  4. Матеріал опор:

– лінії 0,38 кВ: дерев’яні, з/б, дерев’яні з з/б приставками;

– лінії 10 кВ: дерев’яні, з/б, дерев’яні з з/б приставками.

  1. Встановлено електродвигун типу (потужністю): 20 кВт .

  2. Допустиме коливання напруги на затискачах двигуна під час його пуску:

20 %.

  1. Потужність к.з. на шинах 35 кВ РТП: Sк = 150 МВА .

  2. Кількість і потужність трансформаторів на РТП 35/10 кВ:

2,6 2 МВА, Uк 5 %.

Завдання видано: “27 січня 2020р.

Строк виконання: “15”_ квітня 2020р.

Завдання видав : ______________

Завдання прийняв: ______________

Реферат

Електропостачання сільського населеного пункту: Курсова робота/ Дудченка Артема Вячеславовича – Суми: СНАУ, 2020р – 41 с.

В курсовій роботі розраховано навантаження споживачів напругою 0,38 кВ, проведено розрахунок навантажень в мережах 0,38 та 10 кВ. Розраховано потужність та виконано вибір силового трансформатора споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ. До встановлення прийнято трансформатор ТМФ-400.

В роботі також виконано вибір перерізу проводів в мережі 0,38 та 10 кВ та виконано їх перевірку за допустимою втратою напруги. Проведено розрахунок струмів короткого замикання мережі 10 та 0,38 кВ. Виконано вибір обладнання мережі 10 та 0,38 кВ. До встановлення в мережі 10 кВ прийнято: вимикач ВПМ-10-20/630У3, роз’єднувачі РВЗ-10/400У2 та РЛНД- 10/400У1, а в мережі 0,38 кВ автоматичні вимикачі серії ВА51.

В курсовій роботі також розраховано параметри релейного захисту лінії 10 кВ – максимального струмового захисту та струмової відсічки. Розглянуті питання влаштування електричних мереж населеного пункту.

Табл. 14 Іл. 16 Бібл. 10

ЗМІСТ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

Таблиця 5,1 – Розрахунок навантажень ПЛ–10 кВ 17

Рисунок 6,1 – Розрахункова схема мережі 10 та 0,38 кВ 18

Таблиця 6,1 – Відхилення та втрати напруги на елементах системи 18

ВСТУП

Електрифікація сільсікого господарства – створення й уведення в дію електроенергетичної бази для споживачів у сільських регіонах. Передбачає будівництво електростанцій, ліній електропередачі й трансформатор. підстанцій для виробництва і транспортування електроенергії, широке використання її для електрифікації й автоматизації вироб. процесів та в побуті сільс. жителів. Електрифікація є одним із вагомих чинників НТП у с. госп-ві, важливою умовою створення матеріально-технічної бази галузі, підвищення продуктивності праці й культури вироб-ва, вдосконалення його техніки і технологій та забезпечення соц. потреб населення.

Один із важливих показників системи енергозбереження – надійність постачання електричної енергії. У зв’язку з ростом електрифікації сільськогосподарського виробництва, особливо з відтворенням тваринницьких комплексів промислового типу будь-яке відключення – планове (для ревізії та ремонту) та особливо несподіване, аварійне – наносить великий збиток споживачу та енергетичній мережі. Тому необхідно застосовувати ефективні та економічно доцільні заходи по забезпеченню оптимальної надійності енергопостачання споживачів.

Електрифікація, тобто виробництво, розподіл та використання електричної енергії у всіх галузях промисловості та побуту населення, - один з важливіших факторів технічного прогресу. Колишнім Радянським союзом була розроблена програма по електрифікації народного господарства з метою інтенсивного його розвитку, і основною метою якої було переведення споживачів на централізоване енергопостачання, що забезпечить можливість не тільки безперервного енергопостачання, а ще й, у зв’язку з вимогами до мереж з кількома джерелами живлення, гарантійну певну якість отриманої електричної енергій, що актуально на сьогоднішній день за умов вимог споживачів та монопольного положення організацій, що здійснюють електропостачання.

Соседние файлы в предмете Основы электроснабжения