Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вимоги до оформлення ретроспективного епідеміологічного аналізу .doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
09.09.2014
Размер:
136.7 Кб
Скачать

6

З А В Д А Н Н Я

для самостійної роботи студентів на занятті з теми: “Ретроспективний

епідеміологічний аналіз. Епідеміологічний аналіз захворюваності по територіям,

в різних групах населення та окремих колективах”

Завдання 1. Проаналізувати розподіл захворюваності на обрану інфекцію по вікових групах (табл. 1).

  1. Зробити розрахунки інтенсивних показників захворюваності по вікових групах населення (на 100 тис. населення) та внести їх до таблиці.

  2. Намалювати стовпчикову діаграму по одержаним даним.

  3. Визначити групи ризику за віком.

  4. Запропонувати гіпотези щодо чинників ризику.

Табл. 1

Розподіл захворювань по віковим групам

Інфек-ціїї

Вікові групи і кількість захворювань (абсол. число) в них

Всього

До 1 року

1–2 роки

3–6 років

7–14 років

15–19 років

20­–29 років

30–39 років

40 і більше років

Кір

1

4

7

24

33

11

6

0

86

Диф-терія

0

1

3

6

11

8

12

11

51

Каш-люк

3

12

12

4

2

0

0

0

33

Ме-нінго-кокова інф.

2

3

3

2

1

1

0

0

12

Епідем. паротит

1

5

49

94

41

28

11

3

232

Дизен-

терія

1

12

29

14

11

8

7

19

101

Саль-моне-льози

5

22

13

7

4

2

3

20

76

ГКІ

3

22

35

13

15

9

7

5

109

Гепатит А

2

10

72

92

39

27

15

12

269

Гепатит В

2

2

3

9

18

29

13

12

86

Лепто-тспіроз

0

0

0

0

1

3

3

1

8

Завдання 2. Проаналізувати розподіл захворюваності на обрану інфекцію по соціально-побутових групах (табл. 2).

  1. Зробити розрахунки інтенсивних показників захворюваності по соціально-побутових групах населення (на 100 тис. населення) та внести їх до таблиці.

  2. Намалювати стовпчикову діаграму по одержаним даним.

  3. Визначити групи ризику за соціально-побутовою ознакою

  4. Запропонувати гіпотези щодо чинників ризику.

Табл. 2

Розподіл захворювань по соціально-побутовим групам

Інфек-ціїї

Соціально-побутові групи і кількість захворювань (абсол. число) в них

Всьо-го

До-

шкіль-нята неорга-нізов.

До-

шкіль-нята органі-зовані

Шко-лярі шкіл і шкіл-інтерн.

Учні СПТУ

Сту-денти

Робіт-ники

Ме-дичні праців-ники

Харчо-вики і прирів-няні до них

Інші

Кір

1

8

32

3

17

10

0

0

15

86

Диф-терія

1

3

4

2

10

18

1

1

11

51

Каш-люк

5

19

9

0

0

0

0

0

0

33

Ме-нінго-коко-ва інф.

4

5

2

0

1

0

0

0

0

12

Епі-дем. паро-тит

2

35

148

15

10

5

1

1

15

232

Ди-зен-

терія

4

38

17

2

3

24

0

2

11

101

Саль-моне-льози

31

10

9

1

1

10

0

4

10

76

ГКІ

6

43

16

2

3

24

1

3

11

109

Гепа-тит А

19

110

41

4

1

30

2

6

56

269

Гепа-тит В

5

2

9

5

25

15

8

2

15

86

Леп-тоспі-роз

0

0

0

0

1

5

0

1

1

8

Завдання 3. Проаналізувати розподіл захворюваності на обрану інфекцію по територіям (табл. 3).