Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
238.08 Кб
Скачать

Технологія створення програм

Лабораторна робота №6_3

Дана лабораторна робота має бути виконана групою студентів. Група студентів отримує загальне завдання, яке є сукупністю підзадач-модулів. Кожен студент є членом команди і виконуює одне із завдань. Один з членів групи, будучи керівником проекту, здійснює керівництво проекту (визначає складність завдань, розподіляє роботу і конролирует процес її виконання).

Результатом роботи групи є програма, що складається з окремих модулів, що мають загальний інтерфейс.

Керівник проекту контролює процес виконання роботи, написання звіту і представляє роботу викладачеві, дає оцінку роботи кожного члена команди.

Лабораторна робота розрахована на 6 годин виконання:

1 Заняття (2 години):

 • видача індивідуальних завдань;

 • розробка плану виконання робіт групою (розподіл ролей в команді, розподіл завдань, розробка єдиного інтерфейсу);

 • розробка алгоритмів, написання код кожним членом команди.

2 Заняття (2 години):

 • тестування код;

 • написання звітів-інструкцій;

 • вироблення одного загального звіту.

3 Заняття (2 години):

 • захист лабораторної роботи (виконується керівником групи);

 • оцінка вкладу кожного члена команди.

Звіт повинен містити:

 1. Тему і мету лабораторної роботи;

 2. Блок-схему алгоритму;

 3. Коди кожного завдання;

 4. Інструкцію по роботі.

Тема: Графика

Приступаючи до вирішення завдань цього розділу, слід пригадати, що:

• у графічному режимі екран є сукупністю крапок, кожна з яких може бути забарвлена в один з 16-ти кольорів;

• координати крапок зростають зліва направо і зверху вниз. Ліва верхня крапка має координати (0,0), права нижняя •— (639,479);

• для того, щоб програма могла виводити на екран графічні примітиви (лінії, кола, прямокутники), необхідно ініціалізувати графічний режим.

Шаблон графічної програми виглядає таким чином:

// шаблон графической программы

#include <graphics.h>

#include <conio.h>

#define PATHTODRIVER "c: WborlandcWbgiW"

void main (void)

{

int gdriver = DETECT; // драйвер

int gmode; // режим

int errorcode; // код ошибки

initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER);

errorcode = graphresult{);

if (errorcode != grOk) // ошибка инициализации

// графического режима

{

printf("Ошибка: %d\n", errorcode);

puts("Для завершения программы нажмите <Enter>")

getch();

return;

// далее инструкции программы

closegraph(); // завершение графического режима

}

Контрольне питання

Намалювати на формі наступні малюнки:

1

У трикутній піраміді побудувати перетин, що проходить через одну із сторін підстави і середину протилежного ребра.

2

У правильній чотирикутній піраміді провести перетин, паралельний підставі і що проходить через середину бічного ребра

3

У правильній шестикутній призмі провести перетин, що проходить через одну із сторін нижньої підстави і протилежну нею сторону верхньої підстави.

4

3

Соседние файлы в папке Лабораторні роботи