Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т.С.П.П / ТСПП / 3_техн / SADT у.ppt
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
902.14 Кб
Скачать

Методи проектування програмного забезпечення

План заняття

Глава 1. Структурний підхід до проектування ПО

Глава 2. Об'єктно-орієнтований підхід до проектування ПО

Глава 3. Зв'язок структурного і об'єктно-орієнтованого підходів

Глава 1. Структурний підхід.

Сутність структурного підходу

Проблема складності великих систем …

Жоден розробник не в змозі зрозуміти всю систему в цілому.

Основні підходи до вирішення проблеми :

Гасло «Розділяй і володарюй».

Ієрархічна декомпозиція.

3-<51>

Глава 1. Структурний підхід. Сутність структурного підходу

Проблема складності великих систем

Необхідно скласти правильну декомпозицію.

К-ть зв'язків між окремими підсистемами має бути мінімальною;

Зв'язність окремих частин усередині кожної підсистеми має бути максимальною;

Взаємодія між підсистемами:

кожна підсистема повинна інкапсулювати свій вміст (приховувати його від інших систем);

кожна підсистема повинна мати чітко певний інтерфейс з іншими підсистемами.

4-<51>

Глава 1. Структурний підхід. Сутність структурного підходу

Структурний підхід до розробки ПО

функціонально-модульний(структурний) підхід - структура системи описується в термінах ієрархії її функцій і передачі інформації між окремими функціональними елементами.

Базові принципи структурного підходу:

принцип ієрархічного впорядкування - організація в деревовидні структури;

· принцип абстрагування - виділення істотних аспектів системи і відвернення від неістотних;

· принцип несуперечності - обгрунтованість і узгодженість елементів системи;

· принцип структуризації даних - дані мають бути структуровані і ієрархічно організовані.

5-<51>

Глава 1. Структурний підхід. Сутність структурного підходу

Структурний підхід до розробки ПЗ.

Потрібні моделі, що описують функціональну структуру системи і відношення між даними.

Найбільш поширеними є :

DFD (Data Flow Diagrams) – діаграми потоків даних;

SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного аналізу і проектування) - моделі і відповідні функціональні діаграми;

ERD (Entity-Relationship Diagrams) – діаграми «сутність - зв'язок».

6-<51>

Глава 1. Структурний підхід.

Метод функціонального моделювання SADT

Загальні відомості

Функціональна модель SADT відображує функціональну структуру об'єкту, тобто дії і зв'язки між цими діями.

Елементи методу грунтуються на наступних концепціях:

графічне представлення блокового моделювання. Функція відображується у вигляді блоку, а інтерфейси входу-виходу дугами.

строгість і точність. Обмеження кількості блоків на кожному рівні декомпозиції (правило 3-6 блоків), зв'язність діаграм (номери блоків), унікальність міток, синтаксичні правила для графіки, розділення входів і управлінь.

Відділення організації від функції (виключення впливу адміністративної структури організації на функціональну модель).

7-<51>

Глава 1. Структурний підхід.

Метод функціонального моделювання SADT…

Склад функціональної моделі …

Результатом використання методу SADT є модель, яка складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, що мають посилання один на одного.

Управління

Вхід

Функція А0 Вихід

Механізм

8-<51>

Глава 1. Структурний підхід.

Метод функционального моделирования SADT…

Состав функциональной модели.

Однією з найбільш важливих особливостей методу є поступове введення все більших рівнів деталізації створення діаграм, що відображують модель.

Загальний вид.

А-0

А0

9-<51>

Структура SADT-моделі.

Декомпозиція діаграм

 

Детальніше представлення

 

А1

 

А2

А0

А3

А4

Верхня діаграма є

А4

А41

батьківською для

А42

нижньої діаграми

А43

А421

А42

А422

 

 

А423

 

10-<51>

Соседние файлы в папке 3_техн