Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Схемотехника / Лабораторні роботи / 08 Л_р_к Дослідження двійкового суматора

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
173.19 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 8.

Тема: Дослідження двійкового суматора.

Мета: ознайомитися з будовою та принципами роботи двійкового суматора.

Завдання лабораторної роботи.

1. Складіть логічну схемудлядослідження двійковогосуматора(рис. 8.1).

Рис. 8.1 Логічна схема для дослідження двійкового суматора.

2.Виконайте додавання: 0000012 + 0000002 = 0000012. Для цього у вікні Binary наберіть відповідну комбінацію цифр та натисніть мишкою клпвішу Step (рис. 8.2). Перевірте отриманий результат.

Сумма Рис. 8.2 Результат додавання: 0000012 + 0000002 = 0000012

3.Виконайте додавання: 0000012 + 0000012 = 0000102. Для цього виконайте команди Pattern – Clear buffer – Accept, наберіть відповідну комбінацію цифр у вікні Binary та натисніть мишкою клпвішу Step (рис. 8.3). Перевірте отриманий результат.

4.Аналогічно пункту 3 виконайте додавання: 1000002 + 1000002 = 10000002 (рис. 4). Перевірте отриманий результат.

Рис. 8.3 Результат додавання: 0000012+0000012= 0000102

Рис. 4. Результат додавання: 1000002+1000002=10000002

5.Зробіть відповідні висновки по виконаній роботі.

Висновок:

Контрольні запитання.

1.Який пристрій називається суматором?

2.Де використовують суматори?

3.Яким чином класифікують суматори за числом входів?

4.Яким чином класифікують суматори за способом тактування?

5.Яким чином класифікують суматори за системою числення?

6.Опишіть будову та принцип дії півсуматора.

7.Опишіть будову та принцип дії однорозрядного суматора.

8.Дайте означення багаторозрядного суматора.

9.Опишіть принцип дії послідовного багаторозрядного суматора.

10.Опишіть принцип дії паралельного багаторозрядного суматора.

11.Назвіть відмінності синхронних і асинхронних суматорів.

Література.

1.Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 423 с.: іл.

2.Келим Ю. М. Вычислительная техника: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 384 с.