Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Схемотехника / Лабораторні роботи / 24 Л_р_к Характеристики опер_памяті

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
151.36 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 24.

Тема: Основні характеристики оперативної пам’яті комп’ютера.

Мета: Навчитися визначати основні характеристики оперативної пам’яті комп’ютера за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Завдання лабораторної роботи.

1.Запустіть програму «Aida».

2.В лівому вікні відкрийте вкладки «Системна плата - Пам’ять».

3.Ознайомтеся з основними характеристиками фізичної та віртуальної пам’яті комп’ютера.

4.Відкрийте вкладки «Системна плата - SPD».

5.Перейдіть на вкладку «Системна плата - Чіпсет».

6.Ознайомтеся з додатковими характеристиками оперативної пам’яті комп’ютера.

7.Проведіть тести «Читання з пам’яті», «Запис в пам’ять», «Копіювання в пам’ять» та «Затримка пам’яті».

8.Заповніть звітні таблиці:

Системна плата - Пам’ять

 

Параметр

Значення

Фізична пам’ять

 

Всього

Зайнято

Вільно

Завантаження

Місце для файла підкачки

Всього

Зайнято

Вільно

Завантаження

Віртуальна пам’ять

Всього

Зайнято

Вільно

Завантаження

Файл підкачки

Файл підкачки Початковий/максимальний розмір Поточний розмір Поточне/пікове завантаження Завантаження

 

Системна плата - SPD

Параметр

Значення

Властивість модуля пам’яті

Ім’я модуля Розмір модуля Тип модуля Швидкість пам’яті Ширина модуля Вольтаж модуля

Метод виявлення помилок Частота регенерації

Таймінги пам’яті

Виробник модуля пам’яті

Фірма

Системна плата - Чіпсет

Параметр Значення Властивості північного моста

Північний мост

Швидкості, які підтримує FSB Типи пам’яті, які підтримує чіпсет Максимальний об’єм пам’яті

Контроллер пам’яті

Тип Активний режим

Таймінги пам’яті

 

Тести пам’яті

Назва тесту

Результат

Читання з пам’яті

 

Запис у пам’ять

 

Копіювання в пам’ять

 

Затримка пам’яті

 

Висновок: Контрольні запитання.

1.Яке призначення пам’яті комп’ютера?

2.Як скорочено позначають оперативну пам’ять на англійській мові?

3.Де знаходиться контроллер пам'яті?

4.Яку величину називають таймінгом?

5.Назвіть сучасні модулі оперативної пам'яті.

6.Які характеристики визначає тип пам'яті?

7.Яка розрядність шини даних сучасних моделей пам'яті SDRAM?

8.Яку ємність мають сучасні модулі оперативної пам’яті?

9.З якими частотами працюють сучасні модулі пам'яті?

10.Яка пропускна здатність сучасних модулів оперативної пам’яті?

11.Дайте означення часу доступу до пам'яті.

12.Чому дорівнює час доступу для динамічної пам'яті?

13.Чому дорівнює час доступу для статичної пам'яті?

14.Назвіть типи модулів пам'яті для сучасних комп’ютерів та ноутбуків.

15.Поясніть метод контролю правильності даних оперативної пам’яті.

16.Поясніть принцип роботи буферної пам'яті.

17.Яку напругу електроживлення мають сучасні модулі пам'яті?

Література.

1.Основи комп'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ С.О. Кравчук, В.О. Шонін. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»: Видавництво

«Каравела», 2005. - 344 с.

2.Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2007. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 896 с.: ил. – (Новейшая энциклопедия).

3.Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание.: Пер. с англ. - М.: ООО “И.Д.

Вильямс”, 2007. — 1360 с. (+147 c. на СD) : ил. - Парал. тит. англ.

4.Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. Третє видання. – Тернопіль: 2005, - 1026 с.: іл..

5.Железо ПК 2010 / В.Г. Соломенчук, П.В. Соломенчук. - СПб: БХВ-Петербург, 2010.- 448 с: ил.