Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Презентації по соціології (О.К.) / 8 Соціололгія освіти / Презентация - Соціологія освіти.pptx
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
333.82 Кб
Скачать

Нині вітчизняна соціологія освіти вирішує такі завдання:

Теоретико-прогнозуючі, які полягають у виробленні теоретичних схем, програм освіти, напрямів інтеграції національної освіти в європейський, світовий освітній простір. Вони охоплюють дослідження впливу розвитку суспільства на вимоги до людей як працівників, громадян, особистостей; прогнозування цих вимог на основі аналізу тенденцій науково-технічного і соціального прогресу.

Дослідження впливу освіти на соціальне середовище, соціальну структуру, соціальну мобільність та ін.

Вивчення поведінки людини в системі освіти: її ставлення до інститутів освіти, наміри і запити, інтереси і мотиви щодо освіти.

Дослідження в цій сфері дають змогу визначити ефективність освіти, виявити проблеми та обґрунтувати оптимальні шляхи їх вирішення.

Література:

Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. / В.І.Астахова, Г.Ю.Васильєв, В.Д.Водник та ін. -К., 1992.

Полторак В.А. Соціологія: Основи соціології праці та управління. - К., 1992.

Соціологія: підручник, за ред. В.Г. Городяненка, К., 2002.

Черниш Н. Соціологія: курс лекцій, Львів, 2003.

Соціологія: навч. Посібник, за ред. С.О. Малеєва, К., 2003.

Социология: наука об обществе. Учебное пособие., под общ. Ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача, Харьков, 1997

Социологический справочник /Под общ. ред. В.И.Воловича. -К., 1990.

Социология / Г.В.Осипов, Ю.П.Коваленко, Н.И.Шипанов, Р.ГЯновский. -М., 1990.

Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології. - К., 1993.

Современная западная социология: Словарь. - М, 1990.

И.Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура