Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
О.О.П / 3_кол / Лабораторні роботи / Лабораторна робота 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
133.12 Кб
Скачать

1.2. Приклад виконання завдання

Скласти програму обчислення арифметичного виразу для заданих значень x, y, z:

.

1.2.1. Приклад створення віконного додатку

У віконному режимі панель діалогу програми створити у виді, представленому на мал. 1.1.

Мал. 1.1

Для створення проекту необхідно виконати наступні дії.

1. Запускаємо С++ Builder. Створюємо окрему, папку, відкривши її, зберігаємо пропоновані файли Unit1.cpp і Project1.cpp (рекомендуємо без зміни).

2. Оформляємо вікно форми, замінивши заголовок Form1 на потрібний текст. Поміщаємо на форму необхідні компоненти Label1, Label2, Label3, Label4 (вставляючи в Caption відповідні тексти), Edit1, Edit2, Edit3, Memo1 зі смугами прокрутки, Button1 (замінивши в Caption текст).

Використовуючи властивість Font, вибираємо стилі текстів, що виводяться.

3. Оформляємо лістинг програми (Unit1.cpp). Подвійним клацанням кнопкою миші по вільному місцю форми створюємо функцію FormCreate і заповнюємо її (див. приклад). Переходимо на форму (F12), клацаємо двічі по кнопці «ВИКОНАТИ» і заповнюємо створену функцію Button1Click (див. приклад).

4. Перед запуском програми на обробку, зберігаємо усе.

5. Запускаємо проект на виконання, виправляємо помилки.

Текст програми може мати наступний вигляд (похилим дрібним шрифтом виділений текст, редагувати який не рекомендується) :

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit 1.h"

#include "math.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

Edit1 ->Text = "3, 4";

Edit2 ->Text = "7, 4e-2";

Edit3 ->Text = "1, 943e2";

Memo1 ->Clear();

Memo1 ->Lines ->Add("Лабораторна робота № 1");

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

double x, y, z, a, b, c, rez;

x = StrToFloat(Edit1 ->Text);

y = StrToFloat(Edit2 ->Text);

z = StrToFloat(Edit3 ->Text);

a = pow(tan(x+y), 2);

b = exp(y - z);

c = sqrt(cos(x*x)+sin(z*z));

rez = a - b*c;

Memo1 ->Lines ->Add("При х = "+FloatToStrF(x, ffFixed, 7,3)

+ "; y = "+FloatToStrF(y, ffFixed, 7,3)+"; z = "+FloatToStrF(z, ffFixed, 7,3));

Memo1 ->Lines ->Add("Результат = "+FloatToStr(rez));

}

Увага! У строкових константах роздільник цілої і дробової частин - кома: Edit1 ->Text = "3,4"; на відміну від числових констант в тексті програми.

В результаті повинне вийти робоче вікно (мал. 1.3). Якщо клацнути мишею по кнопці «ВИКОНАТИ», у вікні Memo1 з'явиться відповідний текст (результат). Далі у віконцях Edit* можна змінювати початкові значення і, натискаючи кнопку «ВИКОНАТИ», отримувати нові результати.

Мал. 1.3

1.2.2. Створення консольного застосування

Щоб створити проект в консольному застосуванні, виконуємо наступну послідовність дій : File / Close All / File / New / Other / Console Wizard / Ok. Закриваємо усі віконця, окрім вікна коду, яке в консольному застосуванні матиме вигляд

Текст програми може мати наступний вигляд:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

#pragma hdrstop

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

double x, y, z, a, b, c, rez;

puts("\n\tx, y, z = ");

scanf("%lf%lf%lf", &x, &y, &z);

a = pow(tan(x+y), 2);

b = exp(y - z);

c = sqrt(cos(x*x)+sin(z*z));

rez = a - b*c;

printf("\n x = %7.3lf\n y = %7.3lf\n z = %7.3lf\nRezult = %lf\n", x, y, z, rez);

puts("Press any key ... ");

getch();

return 0;

}

Для початкових даних x = 3,4; y = 7,4е10-2; z = 1,943е2, результат виконання програми виглядає таким чином: