Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
285.58 Кб
Скачать

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

C++ Builder — короткий довідник компонентів і їх

Click

 

властивостей.

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

w.

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

Компоненти

У цьому довіднику приведено короткий опис базових компонентівC++ Builder. Докладний опис цих і інших компонентів можна знайти в довідковій системі середовища візуальної розробки.

Форма

Форма (об'єкт тип TForm) є основою програми. Властивості форми (таблиця. П.1) визначають вид вікна програми.

Таблиця П.1. Властивості форми (об'єкту TForm)

Властивість Опис

Name

Caption

Тор

Left

Width

Height

ClientWidth

ClientHeight

BorderStyle

BorderIcons

Ім'я форми. У програмі ім'я форми використовується для управління формою і доступу до компонентів форми

Текст заголовка

Відстань від верхньої межі форми до верхньої межі екрану

Відстань від лівої межі форми до лівої межі екрану

Ширіна форми Висота форми :

Ширіна робочої (клієнтською) області форми, тобто без урахування ширини лівої і правої меж

Висота робочої (клієнтською) області форми, тобто без урахування висоти заголовка і ширини нижньої межі форми

Вид межі. Межа може бути звичайною(bssizeable), тонкою (bssingle) або бути відсутнім (bsnone). Якщо біля вікна звичайна межа, то під час роботи програми користувач може за допомогою миші змінити розмір вікна. Змінити розмір вікна з тонкою межею не можна. Якщо межа відсутня, то на екран під час роботи програми буде виведено вікно без заголовка. Положення і розмір такого вікна під час роботи програми змінити не можна

Кнопки управління вікном. Значення властивості визначає, які кнопки управління

 

вікном будуть

доступні

користувачеві

під

час

роботи . програмиЗначення

 

властивості задається шляхом привласнення значень уточнюючим властивостям

bisystemmenu,biminimize, bimaximize і bihelp. Властивість bisystemmenu визначає

доступність кнопки Згорнути і кнопки системного менюbiminimize— кнопки Згор-

нути bimaximize—

кнопки

Розвернути bihelp

кнопки

виведення довідкової

інформації

 

 

 

 

 

 

Icon

 

Значок в заголовку діалогового вікна, що позначає кнопку виведення системного

 

 

меню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колір фону. Колір можна задати, вказавши назву кольору або елемент колірної схе-

 

Color

 

ми операційної системи. У другому випадку колір компоненту"прив'язаний" до

 

 

колірної схеми операційної системи і змінюватиметься при кожній зміні колірної

 

 

 

 

схеми

 

 

 

 

Font

 

Шрифт. Шрифт, використовуваний "за умовчанням" компонентами, що знаходяться

 

 

на поверхні форми. Зміна властивості Font форми приводить до автоматичної зміни

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

 

 

 

.c

 

BBYY

 

Canvas

 

 

 

 

F

 

 

 

 

D

 

 

 

Y

P

 

B

Y

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

властивості Font компоненту, розташованого на поверхні форми. Тобто компоненти

успадковують властивість Font від форми (є можливість заборонити спадкоємствоw) Click

ww.A

Поверхня, на яку можна вивести графіку

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

Label

Компонент Label (мал. П.1) призначений для виведення тексту на поверхню форми. Властивості компоненту (таблиця. П.2) визначають вигляд і розташування тексту.

Мал. П.1. Компонент Label — поле виведення тексту

Таблиця П.2. Властивості компоненту Label (поле виведення тексту)

Властивість Опис

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується в програмі для доступу до компоненту і його

 

 

властивостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption

 

Текст, що відображається

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі поля виводу до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі поля виводу до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля виводу

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля виводу

 

 

 

 

 

 

Autosize

 

Ознака того, що розмір поля визначається його вмістом

 

 

 

 

 

 

WordWrap

 

Ознака того, що слова, які не поміщаються в поточному рядку, автоматично перено-

 

 

 

сяться на наступний рядок (значення властивості Autosize false)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignment

 

Задає спосіб вирівнювання тексту усередині поля. Текст може бути вирівняний по

 

 

 

лівому краю (taleftjustify), по центру (tacenter) або по правому краю (taright Justify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення тексту. Уточнюючі властивості визна-

 

 

 

чають шрифт (Name), розмір (size), стиль (style) і колір символів (Color)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Font

 

Ознака спадкоємства компонентом характеристик шрифту форми, на якій знахо-

 

 

 

диться компонент. Якщо значення властивості рівнеtrueто текст виводиться шриф-

 

 

 

 

том, встановленим для форми

 

 

 

 

 

 

Color

 

Колір фону області виведення тексту

 

 

 

 

 

 

Transparent

 

Управляє відображенням фону області виведення тексту. Значення true робить об-

 

 

 

ласть виведення тексту прозорої(область виводу не закрашується кольором, зада-

 

 

 

 

ною властивістю Color)

 

 

 

 

 

 

Visible

 

Дозволяє приховати текст (false) або зробити його видимим (true)

 

 

 

 

 

 

Edit

Компонент Edit (мал. П.2) є полем введення-редагування рядка символів. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.3.

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. П.2. Компонент Edit — поле введення-редагування рядка символів

Таблиця П.3. Властивості компоненту Edit (поле редагування)

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується в програмі для доступу до компоненту і його

 

 

властивостей, зокрема для доступу до тексту, введеного в поле редагування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

 

Текст, що знаходиться в полі введення і редагування

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі компоненту до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі компоненту до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля

 

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення тексту, що вводиться

 

 

 

 

 

 

ParentFont

 

Ознака спадкоємства компонентом характеристик шрифту форми, на якій знахо-

 

 

 

диться компонент. Якщо значення властивості рівнеtrue то при зміні властивості

 

 

 

 

Font форми автоматично міняється значення властивості Font компоненту

 

 

 

 

 

 

 

Enabled

 

Використовується для обмеження можливості змінити текст в полі редагування.

 

 

Якщо значення властивості рівне falseто текст в полі редагування змінити не можна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visible

 

Дозволяє приховати компонент (false) або зробити його видимим (true)

 

 

Button

Компонент Button (мал. П.3) є командною кнопкою. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.4.

Мал. П.3. Компонент Button — командна кнопка

Таблиця П.4. Властивості компоненту Button (командна кнопка)

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується в програмі для доступу до компоненту і його

 

 

властивостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption

 

Текст на кнопці

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі кнопки до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі кнопки до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота кнопки

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна кнопки

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

Enabledo

 

.c

m

BBYY

 

 

Visible

 

 

Hint

 

 

ShowHint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

Ознака доступності кнопки. Якщо значення властивості рівне true то кнопка доступ-

here

 

 

 

 

 

 

 

на. Якщо значення властивості рівнеfalse то кнопка недоступна— наприкладw,w

Click

 

 

 

om

в

 

 

 

результаті клацання на кнопці, подія Click не виникає

 

 

 

 

w.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A

B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозволяє приховати кнопку (false) або зробити її видимою (true)

Підказка— текст, який з'являється поряд з покажчиком миші при позиціонуванні покажчика на командній кнопці(для того, щоб текст з'явився, треба, щоб значення властивості Showhint було true)

Вирішує (true) або забороняє (false) відображення підказки при позиціонуванні покажчика на кнопці

Memo

Компонент Memo (мал. П.4) є елементом редагування тексту, який може складатися з декількох рядків. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.5.

Мал. П.4. Компонент Memo

Таблиця П.5. Властивості компоненту Memo

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

 

 

 

 

Text

 

Текст, що знаходиться в полі Memo. Розглядається як єдине ціле

 

 

 

 

 

 

 

Lines

 

Масив рядків, відповідний вмісту поля. Доступ до рядка здійснюється по номеру.

 

 

 

Рядки нумеруються з нуля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі поля до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі поля до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення тексту, що вводиться

 

 

 

 

 

 

 

Parent Font

 

Ознака спадкоємства властивостей шрифту батьківської форми

 

 

 

 

 

 

RadioButton

Компонент RadioButton (мал. П.5) представляє залежну кнопку, стан якої визначається станом інших кнопок групи. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.6.

Якщо в діалоговому вікні треба організувати декілька груп радіокнопок, то кожну групу слід представити компонентом RadioGroup.

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. П.5. Компонент RadioButton

Таблиця П.6. Властивості компоненту RadioButton

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

 

 

 

 

Caption

 

Текст, який знаходиться праворуч від кнопки

 

 

 

 

 

 

 

Checked

 

Стан, зовнішній вигляд кнопки. Якщо кнопка вибрана, то значення властивості

 

 

 

checkedрівно true якщо кнопка не вибрана, то false

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі прапорця до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі прапорця до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля виведення пояснюючого тексту

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля виведення пояснюючого тексту

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення пояснюючого тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раrent Font

 

Ознака спадкоємства характеристик шрифту батьківської форми

 

 

 

 

 

 

CheckBox

Компонент CheckBox (мал. П.6) є незалежною кнопкою (перемикач). Властивості компоненту приведені в таблиці. П.7.

Мал. П.6. Компонент CheckBox

Таблиця П.7. Властивості компоненту CheckBox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caption

 

Текст, який знаходиться праворуч від прапорця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан, зовнішній

вигляд

прапорця. Якщо прапорець встановлений(у квадратику є

 

 

 

Checked

 

"галочка"), то значення

властивостіchecked рівно true; якщо

прапорець

скинутий

 

 

 

 

 

(немає "галочки"), то значення Checked рівно false

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан прапорця. На відміну від властивостіChecked дозволяє розрізняти встановле-

 

 

 

State

 

ний, скинутий

і проміжний стани. Стан прапорця визначає одна

з

констант:

 

 

cbchecked(встановлений); cbgrayed (сірий, невизначений стан); cbunchecked (скину-

 

 

 

 

 

 

тий)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість визначає,

чи може прапорець бути в

проміжному :

якщостані

 

 

AllowGrayed

 

значенняAllowgrayed рівно false то прапорець може бути тільки встановленим або

 

 

 

скинутим; якщо значення Allowgrayed рівно trueто допустимий проміжний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі прапорця до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі прапорця до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля виведення пояснюючого тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля виведення пояснюючого тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

 

r

ansf

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

.

here

 

to

 

 

 

Font

B

 

 

YParent Font

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

o

 

B

 

.c

 

 

Y

 

Шрифт, використовуваний для відображення пояснюючого тексту Ознака спадкоємства характеристик шрифту батьківської форми

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

ListBox

Компонент ListBox (мал. П.7) є списком, в якому можна вибрати потрібний елемент. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.8.

Мал. П.7. Компонент Listbox

Таблиця П.8. Властивості компоненту Listbox

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. У програмі використовується для доступу до компоненту і його

 

 

властивостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items

 

Елементи списку — масив рядків

 

 

 

 

 

 

Count

 

Кількість елементів списку

 

 

 

 

 

 

Sorted

 

Ознака необхідності автоматичного сортування (true) списку після додавання черго-

 

 

 

вого елементу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itemlndex

 

Номер вибраного елементу (елементи списку нумеруються з нуля). Якщо в списку

 

 

 

жоден з елементів не вибраний, то значення властивості рівне -1 (мінус один)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі списку до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі списку до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота поля списку

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна поля списку

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення елементів списку

 

 

 

 

 

 

ParentFont

 

Ознака спадкоємства властивостей шрифту батьківської форми

 

 

 

 

 

 

 

ComboBox

Компонент ComboBox (мал. П.8) дає можливість ввести дані в полі редагування шляхом набору на клавіатурі або вибором із списку. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.9.

Мал. П.8. Компонент ComboBox

Таблиця П.9. Властивості компоненту ComboBox

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

or

e

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

 

or

e

 

 

m

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

buy

r

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

.

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to

 

.

here

to

 

 

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до властивостей компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

Name

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

YText

 

Текст, що знаходиться в полі введення/редагування

 

w

 

 

 

A

B

YY

m

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

w

w

.

 

 

 

 

o

B

 

.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

.c

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items

 

Елементи списку — масив рядків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count

 

Кількість елементів списку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItemIndex

Номер елементу, вибраного в списку. Якщо жоден з елементів списку не був вибраний, то значення властивості рівне -1 (мінус один)

 

 

Sorted

 

Ознака необхідності автоматичного сортування(true) списку після додавання

 

 

 

 

 

 

чергового елементу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DropDownCount

 

Кількість елементів, що відображаються, в розкритому списку. Якщо кількість

 

 

 

 

 

 

елементів списку більша, ніж Dropdowncountто з'являється вертикальна смуга

 

 

 

 

 

 

 

прокрутки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Left

 

Відстань від лівої межі компоненту до лівої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тор

 

Відстань від верхньої межі компоненту до верхньої межі форми

 

 

 

 

 

 

 

 

Height

 

Висота компоненту (поля введення/редагування)

 

 

 

 

 

 

 

 

Width

 

Ширіна компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

Font

 

Шрифт, використовуваний для відображення елементів списку

 

 

 

 

 

 

 

 

ParentFont

 

Ознака спадкоємства властивостей шрифту батьківської форми

 

StringGrid

Компонент StringGrid (мал. П.9) є таблицею, осередки якої містять рядки символів. Властивості компоненту Stringgrid приведені в таблиці. П.10.

Мал. П.9. Компонент StringGrid

Таблиця П.10. Властивості компоненту StringGrid

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується в програмі для доступу до ком-

 

 

 

 

поненту і його властивостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ColCount

 

Кількість колонок таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RowCount

 

Кількість рядків таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DefaultColWidth

 

Ширіна колонок таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DefaultRowHeight

 

Висота рядків таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FixedCols

 

Кількість зафіксованих зліва колонок таблиці. Зафіксовані колонки

 

 

 

 

виділяються кольором і при горизонтальній прокрутці таблиці -

за

 

 

 

лишаються на місці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зафіксованих зверху рядків таблиці. Зафіксовані рядки

 

 

 

FixedRows

 

виділяються кольором і при вертикальній прокрутці таблиці зали-

 

 

 

шаються на місці

 

 

 

 

 

 

Cells

 

Відповідний таблиці двовимірний масив. Елементу таблиці, що зна-

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

 

 

 

.c

 

BBYY

 

GridLineWidth

Left

Тор

Height

Width

Options.GoEditing

Options.GoTab

Options.GoAlwaysShowEditor

Font

ParentFont

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

 

 

B

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

A

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

ходиться на перетині стовпця з номеромcol і рядки з

номером

 

 

 

 

here

 

 

 

 

rowвідповідає елемент cells [col] [row]

 

ww

Click

 

 

om

 

 

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Ширіна ліній, що обмежують елементи таблиці

 

 

 

 

 

 

A

B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстань від лівої межі поля таблиці до лівої межі форми

Відстань від верхньої межі поля таблиці до верхньої межі форми

Висота поля таблиці Ширіна поля таблиці

Ознака допустимості редагування вмісту елементів таблиці(true— редагування дозволене false — заборонено)

Вирішує (true) або забороняє (false) використання клавіші <Таb> для переміщення курсора в наступний елемент таблиці

Ознака знаходження компоненту в режимі редагування. Якщо значення властивості false то для того, щоб в осередку з'явився курсор, треба або почати набирати текст або натиснути клавішу <F2>, або зробити клацання мишею в елементі таблиці

Шрифт, використовуваний для відображення вмісту елементів таблиці

Ознака спадкоємства характеристик шрифту форми

Image

Компонент Image (мал. П.10) забезпечує вивід на поверхню форми ілюстрацій, представлених у форматі BMP (щоб компонент можна було використовувати для відображення ілюстрацій у форматі JPG, треба підключити модуль JPEG — включити в текст програми директиву #inciude <jpeg.hpp>). Властивості компоненту Image приведені в таблиці. П.11.

Мал. П.10. Компонент Image

Таблиця П.11. Властивості компоненту image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture

 

Ілюстрація, яка відображається в полі компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Width,

 

Розмір компоненту. Якщо розмір компоненту менше розміру ілюстрації, а значення

 

 

 

 

властивостей Autosize,

Strech і Proportional рівно false

то відображається частина

 

 

 

Height

 

 

 

 

 

ілюстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportional

 

Ознака автоматичного

масштабування картинки

без

спотворення. Щоб масштабу-

 

 

 

 

вання було виконане, значення властивості Autosize мабуть false

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака автоматичного масштабування(стискування або розтягування) ілюстрації

 

 

 

Strech

 

відповідно до реального розміру компоненту. Якщо розмір

компоненту

 

не

 

 

 

пропорційний розміру ілюстрації, то ілюстрація буде спотворена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosize

 

Ознака автоматичної

зміни розміру компоненту

відповідно до

реального розміру

 

 

ілюстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center

 

Ознаку визначає розташування картинки в полі

компоненту по

горизонталі, якщо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

T

 

 

 

 

or

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

r

 

 

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

.

here

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

BB

 

.c

 

YY

 

Visible

Canvas

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

 

B

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

A

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

ширина картинки менше ширини поля компоненту. Якщо значення властивості

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

om

рівнеfalse то картинка притиснута до правої межі компоненту, якщо true — те карww

-

 

 

 

тинка розташовується по центру

 

 

 

 

w.

.

 

 

 

 

 

 

A

B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи відображається компонент, і, відповідно, ілюстрація, на поверхні форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхня, на яку можна вивести графіку (див. таблиці. П1. 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timer

Компонент Timer (мал. П.11) забезпечує генерацію послідовності подійontimer. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.12.

Мал. П.11. Компонент Timer

Таблиця П.12. Властивості компоненту Timer

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до компоненту

 

 

 

 

 

Interval

 

Період генерації події Ontimer. Задається в мілісекундах

 

 

 

 

 

Enabled

 

Дозвіл роботи. Вирішує (значення true) або забороняє (значення false) генерацію

 

 

подіїOntimer

 

 

 

 

 

 

 

Animate

Компонент Animate (мал. П.12) дозволяє відтворювати просту, не супроводжувану звуком анімацію, кадри якої знаходяться в AVI-файле. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.13.

Мал. П.12. Компонент Animate

Таблиця П.13. Властивості компоненту Animate

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу

до властивостей

компоненту

 

 

управління його поведінкою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filename

 

Ім'я AVI-файла, в якому знаходиться анімація, що

відображається за

допомогою

 

 

 

компоненту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StartFrame

 

Номер кадру, з якого починається відображення анімації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StopFrame

 

Номер кадру, на якому закінчується відображення анімації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activate

 

Ознака активізації процесу відображення кадрів анімації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color

 

Колір фону компоненту (колір "екрану"), на якому відтворюється анімація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

 

r

ansf

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

.

here

 

to

 

 

 

Transparent

B

 

 

YRepetitions

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

o

 

B

 

.c

 

 

Y

 

Режим використання "прозорого" кольору при відображенні анімації Кількість повторів відображення анімації

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

 

 

 

T ansf

 

 

 

or

 

 

 

m

 

 

 

e

 

 

buy

r

 

 

0

 

 

 

2

 

to

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

o

 

 

.c

 

B BYY

 

MediaPlayer

Компонент MediaPlayer (мал. П.13) дозволяє відтворити відеоролик, звук і супроводжувану звуком анімацію. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.14.

Мал. П.13. Компонент MediaPlayer

Таблиця П.14. Властивості компоненту MediaPlayer

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я

компоненту. Використовується для

доступу до властивостей

компоненту

і

 

управління роботою плеєра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип пристрою. Визначає конкретний пристрій, який є компонентом Mediaplayer.

 

DeviceType

 

Тип

пристрою

задається іменованою

константою: dtautoselect

— тип

пристрою

 

 

визначається

автоматично; dtvaweaudio— програвач

звуку; dtavivideo—

 

 

 

 

 

 

відеопрогравач;dtcdaudio — CD-проигрыватель

 

 

 

 

 

 

FileName

 

Ім'я файлу, в якому знаходиться відтворний звуковий фрагмент або відеоролик

 

 

 

 

AutoOpen

 

Ознака автоматичного відкриття відразу після запуску програми файлу відеоролика

 

 

або звукового фрагмента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display

 

Визначає компонент, на поверхні якого відтворюється відеоролик(зазвичай як ек-

 

 

ран для відображення відео використовують компонент Panel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Складена властивість. Визначає видимі кнопки компоненту. Дозволяє зробити не- VisibleButtons видимими деякі кнопки

SpeedButton

Компонент SpeedButton (мал. П.14) є кнопкою, на поверхні якої знаходиться картинка. Властивості компоненту приведені в таблиці. П.15.

Мал. П.14. Компонент SpeedButton

Таблиця П.15. Властивості компоненту SpeedButton

 

 

 

 

 

 

Властивість

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

Name

 

Ім'я компоненту. Використовується для доступу до компоненту і його властивостей

 

 

 

 

 

 

 

Glyph

 

Бітовий образ, в якому знаходяться картинки для кожного із станів кнопки. У

 

 

 

бітовому образі може бути до чотирьох зображень кнопки (мал. П1.15)