Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
2.01 Mб
Скачать

5 Приклади тестування та результати роботи програми

Меню

Додавання дробів:

.

Віднімання дробів:

Множення дробів:

Ділення дробів:

Піднесення до степеня:

Порівняння дробів на рівність (дорвнює / не дорівнює):

Порівняння дробів на рівність(більше / менше):

Сума масивів дробів:

Сортування масиву дробів:

Висновки

Під час розробки курсового проекту я закріпила, поглибила та узагальнила знання, якими оволоділа під час вивчення курсу, в набутті навичок використання основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня з використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування та програмування в середовищі «Borland C++ Builder». Я застосовувала навички, набуті протягом навчання для створення програми для виконання основних математичних операцій над дробами: додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеню та порівняння дробів. Ця програма дозволяю реалізовую функції для знаходження суми масиву дробів та для сортування масиву дробів.. Дані завдання я реалізував з використанням класів.

Підвівши підсумки я зрозуміла, що «Borland C++ Builder» є гнучкою та алгоритмічною мовою програмування, і добре підходить як для початківця так і для досвідченого програміста. Широкий набір функцій та модульність дозволяє швидко та якісно створювати програмний продукт. Знання основ алгоритмізації та програмування з використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ різних задач на ЕОМ необхідно для подальшого використання у розробці програмного забезпечення сучасних складних технічних систем та комп’ютерних систем управління.

Література

  1. Архангельский А.Я. Программирование в C++ Builder, 7 изд., Бином, 2010. — 1304 с.

  2. Бобровский С. Самоучитель программирования на C++ в системе C++ Builder. ДЕСС, 2003. — 810 с.

  3. Культин Н.Б. Самоучитель C++ Builder., Высшая школа, 2006. — 380 с.

  4. Архангельский А.Я. C++ Builder 6 справочное пособие, 2005. — 635 с.

  5. Алексанкин Т.А. Borland C++, 2003 — 540 с.

  6. Ермолаев В., Сорока Т. C++ Builder Книга рецептов, 2003. — 560 с.

  7. Культин Н.Б. C++ Builder в задачах и примерах, 2000. — 400 с.

  8. Бобровский С. Технологии C++ Builder., 2005. — 490 с.

  9. Парта С. Язык программирования C++ Лекции и упражениния, 1999. – 630 с.

Додаток а Лістинг модуля FracUnit

#include "FracUnit.h"

#include "AddUnit.h"

#include "CalculateFrac.h"

#include "SubUnit.h"

#include "MultUnit.h"

#include "DivUnit.h"

#include "PowUnit.h"

#include "RivnUnit.h"

#include "CheckUnit.h"

#include "SumMasivUnit.h"

#include "SortUnit.h"

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::Button1Click(TObject *Sender)

{ MainForm->Close();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N2Click(TObject *Sender)

{ SumForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N3Click(TObject *Sender)

{ SubForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N4Click(TObject *Sender)

{ MultForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N5Click(TObject *Sender)

{ DivForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N6Click(TObject *Sender)

{ PowForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N8Click(TObject *Sender)

{ RivnForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N9Click(TObject *Sender)

{ CheckForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N11Click(TObject *Sender)

{ SumMassivForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TMainForm::N12Click(TObject *Sender)

{ SortForm->Show();

MainForm->Hide();}

//---------------------------------------------------------------------------

Соседние файлы в папке Звіт