Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
402.94 Кб
Скачать

Группа2Зміст

1 Постановка задач……………………………………………………………..........................3

2 Алгоритм розробки програми………………………………………………..........................4

3 Практична реалізація:………………………………………………………...........................6

3.1 Опис структури даних та вимоги до них……………………………...........................6

3.2 Опис стандартних процедур та функцій, що використовувалися у програмі...........6

3.3 Опис процедур та функцій користувача……………………………….........................7

3.4 Опис файлів та їх призначення………………………………………...........................8

4 Інструкція для роботи з програмою……………………………………….............................9

5 Приклад тестування та результати роботи програми……………………...........................10

Висновок……………………………………………………………………….........................14

Література……………………………………………………………………...........................15

Додаток А. Лістинг основної програми……………………………………...........................16

Додаток Б. Лістинг модуля…………………………………………………............................17

1 Постановка задачі

Практичне завдання

Створити файл, що містить відомості про випускників школи. Структура запису: прізвище, ім’я, по-батькові, клас, номер атестата, середній бал по атестату, вид учбового закладу(ВУЗ, технікум/коледж, училище, далі не навчається).

Написати програму, що видає наступну інформацію:

- список випускників, що вступили до вищих навчальних закладів;

- випускників, середній бал якіх більше 4;

Вимоги до програм

Створення та обробка бази даних здійснюється шляхом вибору відповідного пункту

меню.

Основні пункти меню програми:

- створення файла записів;

- додавання інформації у файл;

- внесення змін у запис за запитом;

- видалення запису;

- виведення вмісту файла даних у вигляді таблиці;

- реалізація дій відповідно до варіанта завдання.

Обробка файла (створення, додавання, видалення, редагування і т.д.) повинна здійснюватися за допомогою процедур та функцій.

Введення даних повинно відбуватися з перевіркою на область допустимих значень.

Всі процедури та функції повинні бути розміщенні у відповідних модулях.

Файл повинен містити не менше 10 записів.

2 Алгоритм розробки програми

1. Створити два файли: основний файл з програмою та файл модуля.

2. В основному файлі зв’язати файлову змінну з файлом даних та створити меню

відповідно до заданих пунктів.

3. В файлі модуля створити тип даних, який описує структуру запису та описати необхідні змінні (f – файлова змінна , z – змінна типу запису і т.д.)

4. В файлі модуля створити процедури та функції, які реалізують задані пункти меню.

4.1. Створити процедуру створення файла записів та занесення в нього даних:

- створити та відкрити файл для запису за допомогою процедури

rewrite(f, ‘vypusk.dat’);

- ввести потрібні данні з клавіатури та записати їх у файл за допомогою

процедури read (f, z);

- закрити файл процедурою close (f).

4.2. Створити процедуру виведення даних на екран:

- відкрити файл для читання – reset (f);

- зчитати дані з файлу – read (f, z);

- вивести дані на екран;

- закрити файл процедурою close (f).

4.3. Створити процедуру додавання інформації у файл:

- відкрити файл для читання та запису – reset (f);

- встановити вказівник файла за останнім його компонентом процедурою seek

(f,filesize(f));

- записати додаткові дані аналогічно процедурі введення даних;

- закрити файл процедурою close (f).

4.4 Створити процедуру редагування запису:

- відкрити файл, що потрібно відредагувати;

- ввести номер запису для редагування;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним;

- встановити вказівник файла на заданий елемент seek(f,n-1);

- відредагувати поля запису та записати їх у файл;

- закрити файл процедурою close(f).

Группа184.5. Створити процедуру видалення запису:

- відкрити файл для читання ;

- ввести номер запису, який необхідно видалити;

- зчитати дані з файлу та порівняти його номер із введеним;

- видаляємо запись;

4.6 Створити процедуру, яка проводить пошук по середньому достатку покупців:

- відкрити файл для читання;

- ввести дані, які необхідно знайти;

- зчитати дані з файлу та порівняти їх з веденими;

- вивести знайдені дані на екран;

- знайти найбільший та найменший попит;

- вивести знайдені дані на екран;

- закрити файл;

4.7 Створити процедуру яка проводить пошук за назвою товару:

- відкрити файл для читання;

- ввести дані, які необхідно знайти;

- зчитати дані з файлу та порівняти їх з веденими;

- вивести знайдені дані на екран;

- закрити файл;

5. Відкомпілювати створений модуль та виконати програму з використання створеного модуля.

Соседние файлы в папке Новая папка