Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді до ККР.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
48.26 Кб
Скачать

Відповіді до комплексних контрольних робіт з дисципліни "Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва"

 1. Визначити, що називається процесом друкування.

Друкування - процес, у результаті якого отримують ідентичні барвникові або безбарвно-рельєфні (шрифт Брайля) зображення запрограмо­ваного змісту на папері чи іншому матеріалі або виробах з них.

 1. Обґрунтувати, у якій найчастіше програмі здійснюють кольороподіл піксельної графіки.

Кольороподіл піксельної графіки найчастіше здійснюють у популярній програмі «РhоtоShop» фірми «Аdobe».

 1. Проаналізувати види репродукційного обладнання.

Репродукційне обладнання можна розподілити на такі види:

 • репродукційні фотоапарати (репродукційні фотозбільшувачі-кольороподільники);

 • електронне обладнання для виготовлення фотографічних і друкарських форм (електронні кольороподільники - кольорокоректори);

 • обладнання для обробки проекспонованих фотоматеріалів.

 1. Визначити, що використовують в якості барвників для отримання зображення запрограмованого змісту на виріб.

В якості барвників використовують фарби або порошки (тонери) відповідного кольору.

 1. Визначити, що називається роздільною здатністю і чим вона виражена.

Роздільна здатність це величина, що характеризує кількість зчи­туваних елементів на одиницю довжини. Найчастіше одиницю цієї вели­чини виражають у точках на дюйм або точках на сантиметр.

 1. Проаналізувати репродукційні фотоапарати: призначення, типи, основні вузли, принципи побудови.

Репродукційні фотоапарати (РФА) призначені для зйомки прозо­рих або непрозорих оригіналів у заданому масштабі зображення, про­ведення операцій маскування і виконання кольоророзподілу.

У поліграфічній промисловості використовують репродукційні фотоапарати різних типів, але всі вони мають за конструкцією багато спільного. Основні вузли фотоапарата: штатив, оригіналоутримувач, коробка матового скла, міх, стояк об'єктивів, освітлювачі.

За принципом побудови РФА можна поділити на гру­пи:

1) за розташуванням оптичної осі: - на горизонтальні; - і вертикальні;

2) за кількістю кімнат, які вони займають: -на одно- ; - і двокімнатні;

З) за встановленням станини або остова: - на підлогові - і підвісні .

 1. Визначити зміст друкованої інформації в друкарській машині.

Зміст друкованої інформації в друкарській машині визначає програма, що реалізується за допомогою друкарської форми або ЕОМ.

 1. Обґрунтувати скільки відтінків одного з основних кольорів RGB вміщує зображення сучасного професійного сканера що працює з глибиною 16 біт/колір.

При 16-бітному поданні кольору зображення вміщує 65 536 відтінків одного з основних кольорів RGB.

 1. Проаналізувати оптичні системи РФА та їх основні характеристики.

Основна частина будь-якого РФА - оптична система, до якої входять багатолінзовий об'єктив, система повороту, растр і світ­лофільтри. Основні оптичні характеристики фотооб'єктива: фокусна відстань f , відносний отвір D\f і кутове поле оптичної системи 2ω.

 1. Визначити, який фактор механічної системи є вирішальним у друкарських машинах контактного типу.

Силовий фактор механічної системи є вирішальним у друкарських машинах контактного типу.

 1. Проаналізувати, на які групи поділяють сканери за принципом дії.

За принципом дії сканери умовно поділяють на три групи:

 • планшетні (площинні) без додаткової оптики;

 • планшетні з додатковою оптикою;

 • циліндричні (барабанні).

 1. Визначити, що являє собою структурна схема машини.

Структурна схема машини - це умовне позначення окремих механізмів і передач, зв'язків між ними. Структурна схема машини характеризує склад машин, визначає компоновку окремих механізмів і передач. Структурна схема машини складається з використанням рекомендованих умов позначень двигуна, передач, валів, виконавчих механізмів. Нанесення і з'єднання (лініями або стрілками) умовних позначень для отримання структурної схеми починають від двигуна в послідовності приєднання окремих передач і механізмів.

 1. Проаналізуйте приклади використання технологічних процесів, які відносяться до друкарських машин безконтактного типу.

Технологічні процеси, які відносяться до друкарських машин безконтактного типу, використовуються у струминному друкуванні (програма через ЕОМ керує передаванням фарби на папір) та в електрографічному друкуванні (експонування прихованого зображення на світлочутливій поверхні, до якої потім вибірково притягуються частинки порошкового барвника з подальшим передаванням зображення на папір).

 1. Визначте, як класифікують цифрові камери за типами.

Класифікують цифрові камери за типами:

 • аматорські,

 • репортажні,

 • студійні (середнього формату) та павільйонні (формату 4x5 дюймів).

 1. Визначте, що являють собою кінематичні схеми машин і механізмів.

Кінематична схема машини представляє собою умовне площинне або просторове зображення всіх її механізмів і ланок в їх взаємозв'язку і дав уявлення, про порядок приєднання механізмів, розподіл потоку енергії, кінематичних зв'язків елементів машини, про взаємне розташування ведучих ланок. На кінематичній схемі машина подається в спрощеному вигляді.

 1. Визначте, як поділяються друкарські машини за способом живлення папером.

За способом живлення папером друкарські машини поділяють на аркушеві і рулонні.

 1. Проаналізувати, якими параметрами характеризуються цифрові камери.

Цифрові камери характеризуються такими основними параметрами:

 • кількість кольорів,

 • роздільна здатність,

 • кількість знімків, що може зберігатися в пам'яті цифрової камери.

 1. Дайте визначення таким поняттям: машина, вузол, механізм, деталь, ланка механізму.

Машина - обладнання, яке виконує механічний рух для перетворення енергії, матеріалів і інформації з метою полегшення фізичної і розумової праці людини.

Вузол - складальна одиниця, яка може виконувати певну функцію у виробах одного призначення тільки разом з другими складовими частинами.

Механізм - система деталей, яка призначена для перетворення одного виду руху в інший.

Деталь - виріб, який виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без використання операцій складання, наприклад: гвинт, вал, шестерня.

Ланка механізму - одна або декілька жорстко з'єднаних деталей.

 1. Визначити , як поділяють друкарські машини за способом друку залежно від характеру друкарської форми.

За способом друку, що визначається характером друкарської форми, друкарські машини поділяють на машини високого, плоского, глибокого і трафаретного друків.

 1. Проаналізувати, чому дорівнює середня ємність вихідного файла для аматорських цифрових камер.

Для аматорських цифрових камер середня ємність вихідного файлу не перевищує 1 Мбайт.

 1. Визначити тип машини за конструкцією секцій обробки.

За конструкцією секцій обробки машини поділяються на два типи: з горизонтальними і вертикальними ваннами. Машини з вертикальними ваннами займають менше площі, крім цього невелике дзеркало вільної поверхні і розчинів приводить до меншого окислення проявника.

 1. Визначити , як поділяються друкарські машини за формою органів друкарського апарата.

За формою органів друкарського апарата друкарські машини поділяють на ротаційні, плоскодрукарські і тигельні.

 1. Обґрунтувати, як розрізняють друкувальні пристрої у залежності від способу виводу інформації на носій запису.

У залежності від способу виводу інформації на носій запису ДП розрізняють посимвольні , порядкові і посторінкові.

 1. Визначити, з яких основних секцій складається процесор Multline.

Процесор Multline складається із 4 основних секцій: проявлення, фіксажу, промивання, сушіння.

В секції проявлення приховане зображення після експонування проявляється, в секції фіксажу воно закріплюється, а непроекспонований галогенід срібла розчиняється.

В секції промивання із поверхні плівки видаляються реактиви, що залишились.

В секції сушіння із поверхні плівки видаляється волога, після чого плівку можна відразу брати в руки.

 1. Визначити, як називаються друкарські машини залежно від наявності проміжкової ланки для передачі зображення з форми на папір.

Залежно від наявності проміжкової ланки для передачі зображення з форми на папір машини бувають офсетними і тамподрукарськими.

 1. Проаналізувати, як розрізняють принтери за принципом формування зображень символів.

За принципом формування зображень символів розрізняють літерні (повносимвольні) і матричні (знакосинтезуючі) принтери.

 1. Обґрунтуйте невіддільність одна від одної операції здійснення запису кольороподільних фотоформ.

Цей запис здійснюється в дві невіддільні одна від одної операції:

 • запис прихованого зобра­ження та

 • обробку його в автоматах.

 1. Визначити, як поділяються друкарські машини за цільовим призначенням.

За цільовим призначенням друкарські машини поділяють на газетні, журнальні, книжкові, книжково-журнальні і спеціального призначення — для друкування відривних календарів, цінних паперів, шпалер, білових товарів тощо.

 1. Визначити, як розрізняють принтери за фізичним принципом формування зображення.

За фізичним принципом формування зображення розрізняють ДП ударного і безударного принципів дії.

 1. Обґрунтувати, для чого призначена секція проявлення і фіксажу.

В секції проявлення приховане зображення після експонування проявляється, в секції фіксажу воно закріплюється, а непроекспонований галогенід срібла розчиняється.

 1. Визначити, що являє собою носій запису інформації в принтерах.

Як носій запису в принтерах, як правило, використовують папір.

 1. Проаналізувати, які види кольороподільників випускають для кольороподілу кольорових діапозитивів.

Для кольороподілу кольорових діапозитивів випускають кольороподільники двох видів:

 • фотографічні та

електронні.

 1. Обґрунтувати для чого призначена секція промивання.

В секції промивання із поверхні плівки видаляються реактиви, що залишились.

 1. Визначити різновид високого друку з використанням гумових або фотополімерних еластичних друкарських форм і швидковисихаючих малов'язких фарб до 1952 р. і після.

Різновид високого друку з використанням гумових або фотополімерних еластичних друкарських форм і швидковисихаючих малов'язких фарб до 1952 р. називався аніліновим, після 1952 р. - флексографією (від лат. flexus — зігнутий і грецьк. grapho — малюю, пишу).

 1. Проаналізувати, які переваги та недоліки мають ромашкові принтери.

Переваги: висока якість відбитка, оскільки він не формується з крапок; низька вартість друку. Недоліки: обмежений набір символів не дозволяє друкувати малюнки; низька швидкість друку; висока гучність.

 1. Обґрунтувати основні вимоги до фотоплівок і фотопаперу для машинної обробки.

Основні вимоги, які ставляться до фотоплівок і фотопаперу для машинної обробки:

 • наявність високих фізико-механічних властивостей;

 • скорочення тривалості обробки.

 1. Визначити переваги та недоліки барабанних принтерів.

Переваги: висока швидкодія, обумовлена порядковим виводом інформації; висока якість друку (аналогічно ромашковому принтеру).

Недоліки: великі габарити; неможливість заміни шрифтів; висока гучність; неможливість друку в графічному режимі.

 1. Обґрунтувати необхідні фізико-механічні властивості фотоматеріалів.

Необхідними фізико-механічними властивостями фотоматеріалів є

 • мала деформація підкладки,

 • висока стійкість емульсійного шару до підвищеної температури робочих розчинів і сушіння, мале набухання і висока механічна міцність емульсійного та контршарів.

 1. Проаналізувати транспортувальну систему процесора «Multline».

Транспортувальна система процесору «Multline» складається з головного двигуна, з'єднаного з привідною системою черв'ячного механізму.

Транспортувальна система процесору «Multline»

1 - шлях плівки у процесорі;

2 - вхідний отвір;

3 - напрямна при пере­ході із секції проявлення у секцію фіксажу;

4 - напрямна із секції фіксажу до секції сушіння;

5 - напрямна в секцію сушіння;

6 - ролики протягування плівки;

7 - механізм протягування плівки в секцію сушіння;

8 -ролики з легкого матеріалу;

9 - нижні напрямні;

10 - напрямні для плівки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.