Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
господарське законодавство.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
52.14 Кб
Скачать

26

Національний транспортний університет

Кафедра транспортного права та логістики

Контрольна робота

з дисципліни: « Господарське законодавство»

Варіант - 8

Виконав:

студент гр. ЕП-V(II вища)

Клименко О. В.

Перевірив:

доц. Волинець Л. М.

Київ 2012

ЗМІСТ

  1. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання……………………………………3

  2. Майно та майнові права у господарському товаристві………………..6

  3. Правововий статус фізичної особи підприємця……………………….15

3.1Державна реєстрація фізичної особи-підприємця…………………15

3.2 Ліцензування і патентування діяльності фізичної особи-підприємця………………………………………………………………16

3.3 Припинення діяльності фізичної особи-підприємця...…………...22

Використана література…………………………………………………26

  1. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

  Згідно зі ст. 131ГК України юридичні особи, незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи тощо).    Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом.    Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державного та комунального підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.    Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної організації.    Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування .    Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації, здійснення господарської діяльності та інших питань діяльності благодійних організацій встановлюються Господарським кодексом, законом про благодійництво та благодійні організації.

   Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів.    Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності. Засновники (засновник) благодійної організації на загальних зборах (з'їзді, конференції) приймають рішення про створення благодійної організації, затверджують статут (положення), формують орган управління організацією, заслуховують звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна благодійної організації, вирішують інші питання, віднесені законом і статутом (положенням) благодійної організації до їх компетенції.    Благодійною організацією є недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до Закону. Діяльність благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на одержання державної підтримки.

Благодійні організації можуть створюватися в наступних організаційно-правовихформах:членська благодійна організація;    - благодійний фонд;    - благодійна установа;    - інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо). Благодійна організація діє на підставі статуту (положення).

У статуті (положенні) благодійної організації вказуються: назва, місцезнаходження, статус і організаційно-правова форма благодійної організації; предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності; порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації; джерела фінансування і порядок використання майна і коштів благодійної організації; порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації; порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності; умови і порядок прийняття в члени благодійної організації і вибуття з неї; права та обов'язки членів благодійної організації. До статуту (положення) можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації.

Статут (положення) благодійної організації не повинен суперечити законодавству.    Благодійна організація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних завдань і цілей. Вона користується самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці апарату організації, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного на сьогодні законодавства.     Крім Господарського кодексу, правове регулювання створення, державної реєстрації, статусу благодійних організацій, матеріально-технічного забезпечення їхньої благодійної діяльності регулюється Законом України “Про благодійність і благодійні організації” від 16.09.1997 р.    Специфіка оподатковування неприбуткових організацій визначена, зокрема, у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.