Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema_13.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
29.8 Mб
Скачать

Додаткова література

1. Гідрологічні й воднобалансовые розрахунки / Під ред. канд.геогр.наук Н.Г.Галущенко. - К.: Вища школа, 1987. - С. 172-225.

2. Фоменко Я.А. Водні ресурси адміністративних областей, економічних районів України // Праці Українського регіонального науково-дослідного інституту. Вып. 220. - К.: Гидрометеоиздат, 1997. - С. 101-117.

3. Махортов Ю. А. Еколого - економічні проблеми використання земельних угідь. - Луганськ: 1999. - 140 с.

4. Андрейцев Ю. І. Екологічна експертиза, право та практика. – К.: 1998. - 230 с.

5. Бахмачук Ю. А. Доповідь про забезпечення народогосподарського комплексу водою і стан водних ресурсів. – Львів: 2000. - 58 с.

6. Білявський Г.О. Основи загальної екології / Г.О. Білявський. – К.: 1999. - 154с.

7. Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток / В. Л. Друзь. – Харків: 1998. - 243 с.

8. Друзь В. Л. Методичні засади еколого-географічних досліджень річкових систем / В. Л. Друзь. – Рівне: 2000, 139 с.

9. Музика О. Л. Проблеми використання водних ресурсів України / О. Л. Музика. – К.: 2000. - 352 с.

10. Старченко В. Я. Проблеми і перспективи розвитку водних ресурсів / В. Я. Старченко. К.: 1998. - 108 с.

В. Електронні ресурси

1. Водоснабжение и водоотведение. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.denver – 22.narod.ru/books-VK.html.

2. (нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо).

Додаток А

Журнал звіту лабораторної роботи

Тема: Вивчення будови приладів для взяття проб наносів та визначення їх вагової кількості у пробах.

Мета заняття – оволодіння знаннями будови приладів для відбору проб наносів, та практичними методами визначення кількості наносів у відібраних пробах.

Т в е р д и й с т о к це –

Н а н о с и це -

К а л а м у т н і с т ь в о д и це -

Класіфікація приладів для відбору проб наносів:

Рис. 1 Батометр-пляшка на штанзі:

Рис.2 Батометр Жуковського:

Вправа 3. Обчислите аналітичним способом витрату завислих наносів в річці при сумарному способі взяття каламутності для всього живого перерізу.

Д а н о : 1. Об'єм взятих проб води на каламутність у точках 0,2h та 0,8h (або у точці 0,6 h) на всіх швидкісних вертикалях W сум мл.

2. Сумарна маса наносів всіх проб Рн.сум г.

3. Виміряна витрата води, Q м3/с.

Н е о б х і д н о :

1. Визначити середню каламутність річного потоку.

2. Обчислити аналітичним способом витрату завислих наносів.

Р о з в ' я з а н н я : 1. Середня каламутність всього водного потоку в г/м3 обчислюється за формулою

ρ сер.пот. = · 106 / сум.; г/м3

ρ сер.пот =

2. Витрату завислих наносів при сумарному способі взяття проб води в потоці на каламутність визначають за формулою

R = 0,001 ·

де ρсер. пот - середня каламутність всього потоку, г/м3, Q - витрата води річки, м3/с.

R =

Висновок.

Роботу виконав: ________________________ студент ______ групи

Роботу прийняв: ___________________________________________

1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]