Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tema_10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
987.14 Кб
Скачать

А Нормативно-правова література

1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. - 1996. -13 липня. (Бібліотека офіційних видань).

2. Водний кодекс України, введений в дію постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188 / 98 – ВР. (Бібліотека офіційних видань).

3. Водний кадастр України. К.; 1995. (Бібліотека офіційних видань).

4. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК у народному господарстві України» від 17. 10. 1990 р. (Бібліотека офіційних видань).

5. Закон України від 17 січня 2002 р. № 2988 - III «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства». (Бібліотека офіційних видань).

6. Указ президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу» від 23 червня 1998 р. № 670 / 98. (Бібліотека офіційних видань).

7. Державна «Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених сільгоспугідь до 2005 р. з прогнозом до 2010 р.» Постанова Кабінету Міністрів України № 1735 від 23. 11. 2000 р. (Бібліотека офіційних видань).

8. Водна рамкова директива ЄС 2000 / 60 / ЕС. Консорціум RODECO – VERSau, К.; 2006. – 123 с. (Бібліотека офіційних видань).

9. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. – Экспо (Финляндия), 25 февраля 1991. – Организация объединенных наций. – Нью – Йорк, Женева, 1994. – 49 с (Бібліотека офіційних видань).

10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000 / 60 / ЕС от 23 октября 2000 года, (Water Framework Directive). – Электронный ресурс РТЦИМ, Киев, 2003 (Бібліотека офіційних видань).

11. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 — ДСТУ ISO 6107 - 9:2004. — [Чинний від 2005 – 04 - 01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. (Державні стандарти України).

12. СН и П 2. 04. 02 – 84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с (Державні стандарти України).

13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 1991 р. із змінами 1994 р. ВР України. (Бібліотека офіційних видань).

14. Директива ЕС 98 / 83 / 06 ЕС «Качество води, предназначенной для потребления человеком» (Бібліотека офіційних видань).

15. Пропозиції Держводгоспу до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України.

16. Закон України «Про меліорацію земель». № 1169. від 20. 09. 99 р. (Бібліотека офіційних видань).

17. Рішення Ради національної безпеки і оброни України від 11. 11. 02 з питань «Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість води в містах і селах України», К.: 2002. – 27 с. (Бібліотека офіційних видань).

18. Державний стандарт України ДСТУ № 2730 - 94. «Оцінка якості води придатної для зрошення відповідно агрономічним критеріям». (Державні стандарти України).

19. Закон України «Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006 – 2020 роки», № 2455 - IV від 03. 03. 2005 р. (Бібліотека офіційних видань).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”.(Бібліотека офіційних видань).

21. Гидрология суши. Термины и определения ГОСТ 29179-73. М.; 1973. - 34 с. (Державні стандарти України).

22. ВНД 33-5.5-08-2001 «Річки. Виконання робіт по догляду». (Державні стандарти України).

23. Постанова Верховної Ради України Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. (Бібліотека офіційних видань).

24. Проект Програми моніторингу довкілля Запорізької області. - Запорізької області Запоріжжя, 2001. – 179 с. (Бібліотека офіційних видань).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]