Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Контрольн_ завдання

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
820.33 Кб
Скачать

 

 

 

 

 

 

Варіант 8

 

 

Середні річні витрати води

 

Річки Сіверський Донець – с. Райстародубівка

Площа басейну 44 400 км2

 

 

 

 

 

Сума опадів за рік 450 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні річні ви-

 

Модульний кое-

 

Середні річні ви-

Модульний ко-

Рік

трати води, м3

 

фіцієнт

Рік

трати води, м3

ефіцієнт

1971

76,6

 

 

 

 

 

1972

20,2

 

 

 

 

 

1973

50,7

 

 

 

 

 

1974

45,8

 

 

 

 

 

1975

23,5

 

 

 

 

 

1976

35,8

 

 

 

 

 

1977

111

 

 

 

 

 

1978

102

 

 

 

 

 

1979

115

 

 

 

 

 

1980

133

 

 

 

 

 

1981

133

 

 

 

 

 

1982

94,9

 

 

 

 

 

1983

79,3

 

 

 

 

 

1984

69,4

 

 

 

 

 

1985

106

 

 

 

 

 

1986

97,7

 

 

 

 

 

1987

68,3

 

 

 

 

 

1988

101

 

 

 

 

 

1989

66,3

 

 

 

 

 

1990

81,5

 

 

 

 

 

1991

75,4

 

 

 

 

 

1992

55,8

 

 

 

 

 

1993

83,1

 

 

 

 

 

1994

107

 

 

 

 

 

1995

85,9

 

 

 

 

 

1996

115

 

 

 

 

 

1997

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 9

 

 

 

Середні річні витрати води

 

 

Річки Сіверський Донець – с. Єремівка

Площа басейну 38 300 км2

 

 

 

 

 

 

Сума опадів за рік 400 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні річні ви-

 

Модульний кое-

 

Середні річні ви-

Модульний ко-

Рік

 

трати води, м3

 

фіцієнт

Рік

трати води, м3

ефіцієнт

1971

 

95,8

 

 

 

 

 

1972

 

42,8

 

 

 

 

 

1973

 

66,7

 

 

 

 

 

1974

 

63,0

 

 

 

 

 

1975

 

41,5

 

 

 

 

 

1976

 

42,4

 

 

 

 

 

1977

 

99,8

 

 

 

 

 

1978

 

103

 

 

 

 

 

1979

 

132

 

 

 

 

 

1980

 

132

 

 

 

 

 

1981

 

145

 

 

 

 

 

1982

 

114

 

 

 

 

 

1983

 

106

 

 

 

 

 

1984

 

98,0

 

 

 

 

 

1985

 

122

 

 

 

 

 

1986

 

107

 

 

 

 

 

1987

 

102

 

 

 

 

 

1988

 

121

 

 

 

 

 

1989

 

102

 

 

 

 

 

1990

 

115

 

 

 

 

 

1991

 

111

 

 

 

 

 

1992

 

89,1

 

 

 

 

 

1993

 

119

 

 

 

 

 

1994

 

133

 

 

 

 

 

1995

 

112

 

 

 

 

 

1996

 

134

 

 

 

 

 

1997

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 10

 

 

Середні річні витрати води

 

 

 

Річки Сіверський Донець – с. Огурцове

Площа басейну 5540 км2

 

 

 

 

Сума опадів за рік 500 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні річні ви-

 

Модульний кое-

 

Середні річні ви-

 

Модульний ко-

Рік

трати води, м3

 

фіцієнт

Рік

трати води, м3

 

ефіцієнт

1971

17,8

 

 

 

 

 

 

1972

9,25

 

 

 

 

 

 

1973

12,5

 

 

 

 

 

 

1974

13,9

 

 

 

 

 

 

1975

7,48

 

 

 

 

 

 

1976

9,55

 

 

 

 

 

 

1977

14,1

 

 

 

 

 

 

1978

18,9

 

 

 

 

 

 

1979

25,8

 

 

 

 

 

 

1980

28,3

 

 

 

 

 

 

1981

35,7

 

 

 

 

 

 

1982

26,3

 

 

 

 

 

 

1983

21,6

 

 

 

 

 

 

1984

21,0

 

 

 

 

 

 

1985

21,0

 

 

 

 

 

 

1986

21,9

 

 

 

 

 

 

1987

15,3

 

 

 

 

 

 

1988

20,7

 

 

 

 

 

 

1989

18,4

 

 

 

 

 

 

1990

18,0

 

 

 

 

 

 

1991

13,5

 

 

 

 

 

 

1992

9,65

 

 

 

 

 

 

1993

20,0

 

 

 

 

 

 

1994

19,5

 

 

 

 

 

 

1995

12,6

 

 

 

 

 

 

1996

18,1

 

 

 

 

 

 

1997

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №3

Розрахунок індексу забрудненості поверхневих вод

Методика оцінки якості води за індексом забрудненості води (ІЗВ) була рекомендована для використання підрозділом Держкомгідромету. Це одна з найпростіших методик комплексної оцінки якості води.

Зміст роботи

1.Визначити індекс забрудненості вод.

2.Визначити клас якості поверхневих вод.

3.Дати аналіз якості поверхневих вод.

Виконання роботи

1. Розрахунок індексу забрудненості поверхневих вод (ІЗВ) проводиться за обмеженим числом інгредієнтів. За результатами аналізів по кожному з пока-

зників визначається середнє арифметичне значення. Кількість аналізів для ви-

значення середнього значення повинно бути не менше 4. Для поверхневих вод кількість показників, яка береться для розрахунку ІЗВ, повинна бути не мен-

шою 6. До цих показників відносять: азот амонійний, азот нітритний, нафтоп-

родукти, феноли, розчинений кисень, біохімічне споживання кисню (БСК5).

Середню концентрацію (С) азоту амонійного, азоту нітритного, нафтоп-

родуктів і фенолів порівнюємо з їх гранично допустимими концентраціями

(табл. 1):

C

ГДК

Таблиця 1

Гранично допустимі концентрації

Показник

ГДК (мг/дм3)

Азот амонійний

 

 

 

 

0,39

 

Азот нітритний

 

 

 

 

0,02

 

Нафтопродукти

 

 

 

 

0,05

 

Феноли

 

 

 

 

0,001

 

Середнє значення БСК5

(С) порівнюємо з відповідними нормами (Н) за

співвідношенням (табл. 2):

C

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

 

 

Нормативи для БСК5 при розрахунках ІЗВ

 

 

 

 

 

 

БСК5, (мг О2 /дм3)

 

 

Норматив, (мг О2 /дм3)

 

До 3 включно

 

 

 

3

 

3-15

 

 

 

 

2

 

Понад 15

 

 

 

1

 

Середня концентрація розчиненого кисню оцінюється за співвідношен-

ням:

 

H

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

де: Н- величина розчиненого кисню, що приймається за норматив (табл.3);

С- середня концентрація розчиненого кисню.

Таблиця 3

Нормативи для розчиненого кисню при розрахунках ІЗВ

Розчинений кисень, мг/дм3

Норматив, мг/дм3

Понад 6

6

Менше 6-5

12

Менше 5-4

20

Менше 4-3

30

Менше 3-2

40

Менше 2-1

50

Менше 1-0

60

Складаємо значення всіх шести показників, виражені через ГДК або нор-

матив. Одержане сумарне значення ділимо на 6 і визначаємо ІЗВ. У разі відсут-

ності у воді нафтопродуктів або фенолів сумарне значення також ділиться на 6.

Розрахунок ІЗВ можна вести у формі таблиці 4.

Таблиця 4

Результати розрахунку середньорічних ІЗВ

для річки_____________________ біля __________________

 

Середня

Співвідношення С/ГДК

Показник

концентрація, мг/дм3

(для О2 - Н/С

Азот амонійний

 

 

Азот нітритний

 

 

Нафтопродукти

 

 

Феноли

 

 

БСК5

 

 

Розчинений кисень

 

 

Сума співвідношень

 

 

ІЗВ

 

 

Клас якості води

 

 

2.Після того, як розраховано ІЗВ, необхідно визначити клас якості води.

Клас якості води - це рівні якості вод, встановлені за інтервалами число-

вих значень показників їх складу і властивостей.

Ступінь чистоти (або забруднення) характеризується такими класами яко-

сті вод (табл. 5):

 

 

 

 

Таблиця 5

 

Критерії оцінки якості вод за ІЗВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас якості води

 

Текстовий опис

 

Величина ІЗВ

 

I

 

Дуже чиста

 

0,3

 

II

 

Чиста

 

0,3-1

 

III

 

Помірно забруднена

 

1-2,5

 

IV

 

Забруднена

 

2,5-4

 

V

 

Брудна

 

4-6

 

VI

 

Дуже брудна

 

6-10

 

VII

 

Надзвичайно брудна

 

10

 

До першого класу належать води, що в мінімальній мірі відчувають ан-

тропогенні навантаження. Гідрохімічні і гідробіологічні показники цих вод близькі до природних значень для даного регіону.

Для вод другого класу характерні певні зміни порівняно з природними,

однак ці зміни не порушують екологічної рівноваги.

До третього класу відносять води, які знаходяться під значним антропо-

генним впливом, рівень якого близький до межі стійкості екосистем.

Води четвертого-сьомого класу - це води з порушеними екологічними па-

раметрами, їх екологічний стан оцінюється як екологічний регрес.

3. При проведенні аналізу якості вод слід звернути увагу на характер змі-

ни якості вод у часі, пов’язати його з водністю річки, умовами її живлення, а

також із характером господарської діяльності в басейні. Указати основні забру-

днювачі та причини погіршення якості вод.

 

 

 

 

 

 

Варіант 1

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Лопань – м. Харків

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

0,70

0,030

0

1,32

13,4

 

2,02

20.02

1,30

0,017

0

0,36

8,63

 

1,74

20.03

0,03

0,45

0

2,19

11,2

 

3,00

12.04

0

0,012

0

0,16

10,9

 

2,43

23.05

0,58

0,166

0

0

9,71

 

7,25

10.06

0,81

0,028

0,015

0,15

13,9

 

3,80

23.07

3,66

0,110

0,008

0,20

11,9

 

2,36

27.08

3,90

0,009

0,005

1,00

8,48

 

3,94

20.09

2,60

0,323

0,007

0,30

13,2

 

8,98

18.10

3,12

0,056

0

0,80

6,58

 

5,88

5.11

0,54

0,038

0

0,70

9,10

 

1,60

11.12

3,76

0,025

0,001

0,40

12,8

 

11,0

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Харків – м. Харків

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

0,38

0,018

0

1.03

12.4

 

1.88

20.02

0,06

0,016

0.005

0.24

11.0

 

2.56

20.03

0,04

0,020

0

0.95

13.8

 

4.02

12.04

0,20

0,012

0

0

10.2

 

2.80

23.05

0,05

0,028

0

0.09

13.6

 

4.56

10.06

1,15

0,098

0

0

7.65

 

1.48

23.07

0,08

0,280

00.002

0.09

12.6

 

2.68

27.08

0,18

0,008

0

0

8.60

 

4.90

20.09

0,23

0,106

0

0.45

13.2

 

1.25

18.10

0,05

0,035

0.005

0.30

8.00

 

3.02

5.11

0

0,002

0.019

0.23

12.3

 

2.66

11.12

0,45

0,035

0.013

0

13.1

 

7.40

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Оскіл – м. Куп’янськ

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

0,05

0,075

0,003

0,87

12,6

 

1,92

20.03

0,05

0,280

0

0,08

14,2

 

2,60

12.04

0

0,023

0

0,0,15

11,3

 

2,78

23.05

0

0,006

0,005

0,09

9,40

 

1,46

23.07

0,02

0

0,0

0

8,7

 

4,93

20.09

0

0,022

0

0,12

8,93

 

3,02

5.11

0,01

0

0,002

0

13,2

 

2,70

11.12

0,02

0

0,003

0

10,3

 

3,20

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Мокра Московка – м. Запоріжжя

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

 

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

 

кисень

 

 

21.01

9,80

0,281

0,007

0,12

 

11,0

 

2,40

20.02

0,93

0,213

0,005

0,15

 

9,50

 

2,10

20.03

3,65

0,100

0,006

0,06

 

8,80

 

2,30

12.04

2,91

0,236

0,008

0,08

 

5,12

 

2,32

23.05

3,08

0,960

0,006

0,05

 

3,20

 

2,12

10.06

3,56

0,550

0,008

0,16

 

5,60

 

2,12

23.07

2,40

0,125

0,007

0,12

 

6,20

 

2,50

27.08

1,20

0,282

0,008

0,15

 

4,70

 

2,21

20.09

3,58

0,293

0,009

0,16

 

7,20

 

3,50

18.10

3,04

0,193

0,006

0,06

 

5,70

 

2,60

5.11

1,90

0,230

0,004

0,05

 

7,60

 

2,40

11.12

2,20

0,232

0,005

0,11

 

6,50

 

5,10

 

 

 

 

 

 

Варіант 5

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Кальміус – м. Донецьк

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

5,30

0,246

0,013

2,40

10,1

 

6,81

20.02

6,30

0,287

0,007

1,20

9,40

 

5,74

20.03

7,30

0,320

0,012

3,12

8,30

 

6,35

12.04

4,30

0,190

0,008

0,61

7,80

 

7,88

23.05

8,70

0,200

0,009

0,76

8,10

 

8,16

10.06

6,70

0,260

0,004

1,56

4,32

 

8,52

23.07

7,35

0,330

0,008

1,42

6,70

 

7,75

27.08

7,60

0,360

0,002

0,84

6,73

 

6,30

20.09

7,80

0,300

0

0,34

6,80

 

7,68

18.10

6,20

0,252

0,001

0,32

5,40

 

8,20

5.11

6,10

0,300

0,004

0,35

9,42

 

7,32

11.12

6,80

0,320

0

0,23

8,40

 

6,30

 

 

 

 

 

 

Варіант 6

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Сіверський Донець – м. Ізюм

 

 

 

Дата

Азот амо-

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

0,29

0,38

0,008

0,16

13,8

 

4,51

20.02

0

0,006

0

1,16

14,3

 

3,37

20.03

0

0,025

0

0

12,3

 

2,38

12.04

0

0,260

0

0

14,1

 

5,55

23.05

0,43

0,018

0,004

0,16

11,2

 

4,68

10.06

 

0,115

0,002

0,15

10,6

 

2,36

23.07

0,38

0,030

0

0,15

8,5

 

3,60

27.08

0

0,097

0,003

0,23

9,98

 

3,35

20.09

0

0,106

0

0,22

6,98

 

7,22

18.10

0,13

0,108

0,001

0

5,60

 

6,89

5.11

0,18

0,105

0,002

0

6,15

 

7,30

11.12

0,17

0

0

0,12

5,14

 

721

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

 

 

 

Показники забруднення води

 

 

 

 

 

р. Сіверський Донець – м. Лисичанськ

 

 

Дата

Азот амо-

 

Азот ніт-

Феноли

Нафтопро-

Розчинений

 

БСК5

 

нійний

 

ритний

 

дукти

кисень

 

 

21.01

1,38

 

0,058

0,005

0,21

11,5

 

4,50

20.02

2,00

 

0,098

0,006

0,20

9,60

 

3,30

20.03

0,90

 

0,112

0,020

0,20

7,80

 

3,37

12.04

1,20

 

0,008

0

0,40

5,30

 

5,50

23.05

0,90

 

0,192

0

0,41

4,60

 

4,80

10.06

2,05

 

0,121

0,023

0,11

3,60

 

4,66

23.07

1,03

 

0,191

0

0,18

5,44

 

2,32

27.08

1,20

 

0,192

0,015

0,41

5,40

 

3,50

20.09

2,23

 

0,321

0,002

0,30

5,56

 

2,60

18.10

2,04

 

0,123

0,009

0,20

10,0

 

1,65

5.11

2,02

 

0,150

0,016

0,22

10,5

 

3,30

11.12

2,00

 

0,124

0

0,23

10,6

 

7,22