Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2011 phonetics / Hand out 3 / transcription

.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
42.5 Кб
Скачать

[bles]

[felt]

[mIdl]

[rIbn]

[hevn]

['redI]

['Insekt]

[GOInt]

['kwIklI]

[lIsn]

['hevI]

[stIk]

['bPdI]

[In'sIst]

[bPtl]

['frendlI]

[nekst]

[dIfrnt]

['twentI]

[lItl]

['sIkstI]

['terIbl]

['dIstrIkt]

['splendId]

[kwIz]

[twelv]

[mIks]

['jHnjqn]

['krJCq]

['bxgIG]

[pensl]

['mPdIst]

[I'regjVlq]

['sItI]

['kxbIG]

['strAkCq]

['hxbIt]

['hIqrqV]

[qVSn]

[fraItn]

['sINgjVlq]

['pxlIs]

[q'keIZn]

["PbzE:'veISn]

[brqVkn]

['treZq]

['jestqdI]

[lesn]

['dxmIG]

['sPlId]

['pleZq]

[I'senSl]

['fJCq]

['RgjH]

[kq'mE:Sl]

[kqn'fjHZn]

['kPpI]

['kPtIG]

[dIk'teISn]

[Ig'zxm]

[fxn'txstIk]

[fxSn]

['hPspItl]

['mxGIk]

['menjH]

['neICq]

[q'fISl]

[q'rIGInl]

[pE:sn]

['pjxnqV]

['plxnIt]

['pPpjVlq]

['pAblIk]

['reIdIqV]

[rJzn]

[rJGn]

[rI'lIGn]

[sJzn]

['seprIt]

[sqVSl]

['stPrI]

[tq'mRtqV]

["jHnI'vE:sItI]

[tqVtl]

['vxljVqbl]

['lAgIG]

['mIksCq]

[pOIzn]

["InvI'teISn]

[dI'sIZn]

[gRdn]

['kxrIG]

['reskjH]

['sE:fIs]

[kqn'klHZn]

['djHtI]

['pIkCq]

['sxtqdI]

['praIvIt]

[fxn'txstIk]

['glPrI]

[rI'peq]

[vIZn]

["pPlI'tISn]

['fjHCq]

['dxmIG]

['CImnI]

[faInl]

['pE:fjHm]

['nærəu]

['prPfIt]

['kxpCq]

[rItn]

['prPmIs]

[sqs'pISs]

['kAlCq]

[hɪs'tɔrɪkl]

['mesIG]

[L'deISqs]

['GANkCq]

["edjV'keISn]

[hxpn]

[kqn'klHZn]

["kLpq'reISn]

['preGVdIs]

['vAlCq]

["lIkwI'deISn]

[I'lekSn]

[pq'mISn]

['venCq]

['bE:TdI]

['fLmjVlq]

[pRsl]

[q'krPs]

[bI'lqV]

[Iks'CeInG]

[sq'pLt]

['peqrnts]

['bIgIst]

['bIznIs]

['keqfVl]

['keqlIs]

[I'mJdjqtlI]

['vaIqlnt]

['deInGqrqs]

['rIqlaIz]

['PkjVpaI]

['kxlkjVleItq]

['CRmIN]

['sE:kjVleIt]

['kPntekst]

['krPsIN]

[dI'rektq]

[dIs'PgqnaIz]

[dIstns]

[Is'peSlI]

["Infq'meISn]

["Intq'fIqrns]

['lItrqCq]

['mJtIN]

['nE:vqs]

['PdInrI]

['pE:sqnlI]

[peISnt]

['fIzIks]

[pleIq]

['sekrItrI]

['sAmqraIz]

['stjHdnt]

[sq'praIz]

["Andq'laIn]

['veqrIqs]

[bI'saIdz]

["AnIm'plOId]

[prq'pqVz]

['rekqgnaIz]

['kaIndnIs]

[IndI'pendnt]

['nesIsrI]

['fIqfVl]

[q'pOIntmnt]

['lRGlI]

[bI'lPNINz]

[Ig'zIstns]

[bI'twJn]

['GenrqlI]

['senslIs]

[q'reInGmqnt]

['dISIs]

['Genqrqs]

[sq'pqVzd]

[In'taIqlI]

['xdvqtaɪz]

['grJtIN]

['gqVIN]

['sPrqVz]

[Im'pLtnt]

['nIqrIst]

['pRsqbaI]

[rI'djHs]

['jelqwIst]

['wE:kqz]

[kqm'peq]

[Im'preSn]

[q'pIqrns]

['dIkSnrI]

['CIqfVl]

['restrLN]

["Lltq'geDq]

[kPf]

[rAf]

['xNzaIqtI]

['xNkSqs]

[lent]

[streNT]

['hANgq]

['lxNgwIG]

[kwesCn]

['bPDq]

['weDq]

[wAn]

['aIlqnd]

['feIljq]

['fPrId]

[aIqn]

['LlwIz]

[haV'evq]

['nqVbdI]

['SedjHl]

['naIntIT]

[TE:'tJn]

['naVqdeIz]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.