Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2009 буклет / krok1.Stomat_2009

.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
672.3 Кб
Скачать

A. Котячий

B. Кров'яний

C. Ланцетоподібний

D. Легеневий

E. Печінковий

185 У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?

A. Солодких

B. Кислих

C. Солоних

D. Кислих та солоних

E. Гірких

186 У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відстоюванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Альбінізм

C. Пелагра

D. Порфірія

E. Алкаптонурія

187 Який метод стерилізації доцільно використати для стоматологічних інструментів, які не псуються від дії температури і вологості для гарантованого знищення вірусів, вегетативних та спорових форм мікроорганізмів?

A. Пастеризація

B. Кип'ятіння

C. Тиндалізація

D. Прожарювання над полум'ям газового пальника

E. Автоклавування

188 Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення до перфузійного розчину адреналіну?

A. Зменшення сили скорочень

B. Збільшення частоти і сили скорочень

C. Збільшення сили скорочень

D. Збільшення частоти скорочень

E. Зупинка серця в діастолі

189 У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?

A. Lig. inguinale

B. Funiculus spermaticus

C. -

D. Lig. teres uteri

E. Urarchus

190 У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A. Нейрула

B. Гаструла

C. Морула

D. Зигота

E. Бластоциста

191 У хворого на есенційну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?

A. Порушення надходження крові до серця

B. Абсолютна коронарна недостатність

C. Пошкодження міокарда

D. Перевантаження серця збільшеним об'ємом крові

E. Перевантаження серця підвищеним опором

192 У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?

A. Порушення перетворення уробіліногену в печінці

B. Пошкодження паренхіми печінки

C. Порушення утворення прямого білірубіну

D. Підвищений гемоліз еритроцитів

E. Утруднення відтоку жовчі з печінки

193 Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?

A. Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі

B. Активація аденілатциклази ентероцитів

C. Посилення синтезу кортикотропіну

D. Окиснення альдостерону в корі наднирників

E. Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол

194 У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

A. Хінін

B. Хлорид натрію

C. Глюкоза

D. Сахароза

E. Лимонна кислота

195 До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больового шоку?

A. Промедол

B. Целекоксиб

C. Налоксон

D. Анальгін

E. Парацетамол

196 Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до загибелі збудника. Визначить цей препарат:

A. Азітроміцин

B. Ципрофлоксацин

C. Бійохінол

D. Бензилпеніциліну натрієва сіль

E. Доксацикліну гідрохлорид

197 Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

A. Висхідна глоткова

B. Верхньощелепна

C. Лицева

D. Щелепно-під'язикова

E. Нижня альвеолярна

198 Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту?

A. Ввести вакцину БЦЖ

B. Ввести антитоксичну сироватку

C. Зробити повторну пробу

D. Дослідити сироватку крові

E. Ввести вакцину антирабічну

199 Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

A. Бензилпеніциліну натрієва сіль

B. Стрептоміцину сульфат

C. Еритроміцин

D. Левоміцетин

E. Рифампіцин

200 У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена?

A. Рухового ядра окорухового нерва

B. Рухового ядра додаткового нерва

C. Рухового ядра блокового нерва

D. Рухового ядра відвідного нерва

E. Додаткового ядра окорухового нерва

Ключі Крок 1. Стоматологія. 2009 рік

ТЗ

1

A

2

B

3

B

4

D

5

D

6

B

7

B

8

A

9

E

10

A

11

E

12

D

13

C

14

A

15

A

16

E

17

E

18

E

19

D

20

D

21

A

22

D

23

A

24

D

25

E

26

B

27

A

28

D

29

C

30

A

31

B

32

B

33

E

34

A

35

E

36

B

37

E

38

C

39

C

40

B

41

E

42

B

43

A

44

D

45

C

46

B

47

E

48

B

49

B

50

B

51

D

52

A

53

B

54

B

55

D

56

D

57

C

58

B

59

D

60

E

61

A

62

D

63

B

64

A

65

C

66

C

67

B

68

E

69

C

70

B

71

A

72

C

73

B

74

E

75

E

76

B

77

D

78

C

79

E

80

E

81

E

82

D

83

B

84

A

85

E

86

B

87

E

88

A

89

C

90

D

91

B

92

A

93

A

94

D

95

A

96

D

97

D

98

C

99

E

100

E

101

C

102

C

103

B

104

D

105

B

106

C

107

A

108

B

109

C

110

D

111

E

112

D

113

B

114

B

115

E

116

D

117

A

118

B

119

D

120

E

121

E

122

A

123

B

124

B

125

A

126

E

127

D

128

E

129

E

130

A

131

B

132

D

133

A

134

A

135

E

136

E

137

D

138

C

139

D

140

C

141

C

142

D

143

C

144

E

145

B

146

A

147

E

148

D

149

A

150

D

151

A

152

C

153

C

154

A

155

D

156

A

157

E

158

D

159

E

160

E

161

A

162

A

163

E

164

B

165

C

166

B

167

C

168

E

169

E

170

B

171

D

172

E

173

C

174

D

175

E

176

D

177

D

178

C

179

D

180

E

181

E

182

D

183

B

184

A

185

A

186

D

187

E

188

B

189

B

190

E

191

E

192

D

193

B

194

A

195

A

196

D

197

B

198

A

199

A

200

E