Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / Гістологія

.rtf
Скачиваний:
37
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
440.41 Кб
Скачать

При гистологическом исследовании биоптата кожи человека обнаружена только

плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был

представлен для изучения?

A *Сетчатый слой дермы

B Эпидермис

C Сосочковый слой дермы

D Гиподерма

E Мышечная пластинка

116

При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість

у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового

з’єднання. Назвіть ці структури:

A *Лінії Ретціуса

B Смуги Гунтера-Шрегера

C Емалеві пластини

D Емалеві пучки

E Емалеві веретена

117

На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки

недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був

пошкоджений:

A * Ектодерма

B Мезодерма

C Ентодерма

D Мезенхіма

E Ектомезенхіма

118

Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский

епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у

виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:

A *амніон

B жовтковий мішок

C алантоїс

D пуповина

E плацента

119

В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися

регенерація її багатошарового епітелію?

A *Клітини базального шару епітелію

B Власна речовина рогівки

C Остистий шар епітелію рогівки

D Базальна мембрана

E Плоскі клітини

120

У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні

канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

A *Гландулоцити

B Підтримуючи клітини

C сустентоцити

D сперматоцити

E сперматогонії

121

У препараті, забарвленому методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини

грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що

досліджується.

A *Кора мозочку

B Спіральний орган внутрішнього вуха

C Сітківка органу зору

D Кора головного мозку

E Спинномозковий вузол

122

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми

виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,

багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.

A *Меланоцити

B Кератиноцити

C Клітини Лангеганса

D Клітини Меркеля

E Тканинні базофіли.

123

Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і

змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

A *Під’язикова

B Привушна

C Підщелепна

D Губна

E Щічна

124

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів

регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин

хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

A * Клітини внутрішнього шару охрястя

B Клітини зовнішнього шару охрястя

C Клітини у складі ізогенних груп

D Клітини зони молодого хряща

E Клітини, що надходять з кровоносних судин

125

В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин

сполучної тканини можна очікувати?

A *Плазмоцитів та лімфоцитів

B Макрофагів і фібробластів

C Пігментоцитів і перицитів

D Адипоцитів і адвентиційних клітин

E Фібробластів і лаброцитів

126

На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена

крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние

прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку.

A *Подоцит

B Юкставаскулярная клетка.

C Гладкий миоцит.

D Эндотелиоцит.

E Мезангиальная клетка.

127

При микроскопическом исследовании в препарате выявляется орган нервной

системы, состоящий из псевдоуниполярных нейронов, тела которых покрыты

глиальной и соединительнотканной оболочками. Определите данный орган.

A *Спинномозговой узел.

B Вегетативный ганглий.

C Спинной мозг.

D Мозжечок.

E Кора больших полушарий.

128

При гистологическом исследовании биоптата кожи человека выявляется только

плотная неоформленная соединительная ткань. Какой слой данного органа был

представлен для изучения?

A *Сетчатый слой дермы.

B Эпидермис.

C Сосочковый слой дермы.

D Гиподерма.

E Мышечная пластинка.

129

При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом.

Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?

A * Хондробластів

B Гладких міоцитів

C Міобластів

D Фібробластів

E Епідермоцитів

130

На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки

недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був

пошкоджений:

A * Ектодерма

B Мезодерма

C Ентодерма

D Мезенхіма

E Ектомезенхіма

131

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми

виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі,

багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину:

A *Меланоцити

B Кератиноцити

C Клітини Лангеганса

D Клітини Меркеля

E Тканинні базофіли

132

Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і

змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

A *Під’язикова

B Привушна

C Підщелепна

D Губна

E Щічна

133

У хлопчика з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки виявлений перелом

плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація

кістки?

A * Окістя

B Діафіз

C Епіфіз

D Шар зовнішніх генеральних пластинок

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

134

За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування

гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?

A * Цементу

B Зубного сосочка

C Зубного мішечка

D Пульпи

E Дентина

135

У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному - безклітинний цемент, в

другому - клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?

A * З верхівки кореня

B З області шийки зуба

C З верхньої області зуба під яснами

D З коронки зуба

E З області границі між коронкою та коренем

136

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть

клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A * Паличкові нейросенсорні клітини

B Горизонтальні нейроцити

C Колбочкові нейросенсорні клітини

D Біполярні нейрони

E Гангліонарні нервові клітини

137

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено

- у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності

сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника

простраждав?

A * Звивисті сім’яні канальці

B Прямі сім’яні канальці

C Сітка яєчка

D Протоки придатка

E Виносні протоки

138

На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка

містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не

буде розвинена?

A *Емаль

B Пульпа

C Цемент

D Періодонт

E Дентін

139

У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде

порушений?

A *Лімфопоез

B Моноцитопоез

C Еритропоез

D Гранулоцитопоез

E Мегакаріоцитопоез

140

При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що

супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні

органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

A * Акцідентальна інволюція тимусу

B Вікова інволюція тимусу

C Гіпотрофія тимусу

D Дистрофія тимусу

E Атрофія тимусу

141

У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи

постраждають найбільше?

A * Т-лімфоцити

B В-лімфоцити

C Макрофаги

D Антигенпредставляючі клітини

E В-клітини пам’яті

142

При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням

яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

A * Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

B Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа

C Проміжний шар емалевого органа

D Пульпа емалевого органа

E Шийка зубного емалевого органа

143

На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи

3,5-місячного плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган

оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це

мезенхімне утворення?

A * Зубний мішечок

B Зубний сосочок

C Зовнішні емалеві клітини

D Внутрішні емалеві клітини

E Пульпа емалевого органа

144

В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке

джерело розвитку зубів було пошкоджено?

A * Епітелій

B Мезенхіма

C Мезодерма

D Зубний мішечок

E Зубний сосочок

145

Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної

форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині

клітини. Що це за клітини?

A * Преенамелобласти

B Зовнішні енамелобласти

C Камбіальні клітини

D Клітини пульпи емалевого органу

E Преодонтобласти

146

На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно 3 зони: жирову,

залозисту, волокнисту. Що за орган у препараті?

A * Тверде піднебіння

B Ясна

C М’яке піднебіння

D Губа

E Щока

147

В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня

вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня -

багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A * М’яке піднебіння

B Ясна

C Тверде піднебіння

D Губа

E Щока

148

В ембріогенезі відбулось порушення зростання медіальни х носових і

верхньощелепних відростків. Які аномалії розвитку лиця слід очікувати в даному

випадку?

A *Латеральна розщелина верхньої губи

B Медіальна розщелина верхньої губи

C Незарощення носо-слізного каналу

D Готичне піднебіння

E Макростомія

149

На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою

знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений

препарат?

A *Тверде піднебіння

B Щока

C Губа

D Язик

E Ясна

150

В ембріогенезі відбулась затримка зростання верхньо- і нижньощелепних відростків.

Які аномалії розвитку слід очікувати в даному випадку?

A *Макростомія

B Мікростомія

C Вовча паща

D Готичне піднебіння

E Розщелина верхньої губи

151

У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області

відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини.

Яка структура клітини бере участь у сприйманні подразнення?

A *Мікроворсинки на апікальній поверхні

B Латеральна поверхня

C Мікроворсинки на базальній поверхні

D Ядро

E Базальна мембрана

152

Експериментально у зародка в зубному зачатку був зруйнований зовнішній шар

зубного мішечка. Вкажіть, яка структура зуба не матиме свого подальшого розвитку?

A *Періодонт

B Емаль

C Дентин

D Цемент

E Пульпа

153

У пацієнта 42-х років, що страждає парадонтозом, у коронковій частині пульпи

виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

A *Дентиклі

B Інтерглобулярні простори

C Склерозований (прозорий) дентин

D Мертвий дентин

E Інтертубулярний дентин

154

При вивченні мазку крові людини з наявністю запального процесу можна бачити

велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментівї) та

дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі.Які це клітини крові?

A *Нейтрофільні гранулоцити

B Ерітроцити

C Еозинофільні гранулоцити

D Базофільні гранулоцити

E Лімфоцити

155

У мазку крові людини , що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин

округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в

цитоплазмі. Які це клітини?

A *Еозинофільні гранулоцити

B Нейтрофільні гранулоцити

C Ерітроцити

D Базофільні гранулоцити

E Лімфоцити

156

На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая

артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие

секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток:

A *Юкстагломерулярные

B Мезангиальные

C Гладкомышечные

D Юкставаскулярные

E Интерстициальные

157

На электронной микрофотографии почечного тельца между капиллярами

сосудистого клубочка определяются отростчатые клетки, в цитоплазме которых

имеется большое количество филаментов. Назовите данные клетки:

A *Мезангиальные

B Адвентициальные

C Юкстагломерулярные

D Юкставаскулярные

E Фибробласты

158

Ребёнок повредил боковую поверхность языка. Какие сосочки языка при этом

повреждены вероятнее всего?

A * Листовидные

B Конические

C Желобоватые

D Нитевидные

E Грибовидные

159

У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку

відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в

цьому випадку?

A *Імплантація зародка в стінці труби

B Загибель зародка

C Інвагінація стінки бластоцисти

D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

E Утворення двох бластоцист

160

В полости матки был обнаружен эмбрион человека, не прикрепленный к эндометрию.

Какой стадии развития соответствует зародыш?

A *Бластоцисты

B Зиготы

C Морулы

D Гаструлы

E Нейрулы

161

Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією

антигенів специфічними антитілами.Якими клітинами вони продукуються?

A * Плазмоцитами

B Фібробластами

C Тканинними базофілами

D Еозинофілами

E Т-лімфоуитами

162

Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці

пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин.

Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?

A * Тканинним базофілам

B Фібробластам

C Плазмоцитам

D Еозинофілам

E Макрофагам

163

Продукуючи ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій

гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку

імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування

вагітності?

A * Хоріонічний гонадотропін

B Соматостатин

C Прогестерон

D Вазопресин

E Окситоцин

164

У гістологічному препараті кори наднирника видно дрібні полігональні клітини, які

утворюють округлі скупчення – “ та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку

частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A * Клубочкова зона

B Проміжна зона

C Пучкова зона

D Сітчаста зона

E Мозкова речовина

165

У гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми

розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень.

Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A * Пучкова зона

B Клубочкова зона

C Проміжна зона

D Сітчаста зона

E Мозкова речовина

166

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної

оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про

що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія

167

На гістологічному препараті видно позазарод-ковий орган, який являє собою

міхурець, зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм,

зовні утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує

функцію кровотворного органа. Назвати цей орган:

A *Жовтковий мішок

B Алантоїс

C Амніон

D Пуповина

E Плацента

168

Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним

проявом процесу адгезії бластоцисти є:

A *прикріплення бластоцисти до ендометрію

B руйнування епітелію ендометрію

C руйнування сполучної тканини ендометрію

D руйнування судин ендометрію

E формування лакун

169

В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має

ендокринну функцію. Вкажіть правильну відповідь.

A *ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти)

B амніон

C жовтковий мішок

D алантоїс

E пуповина

170

У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у

відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких

предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених

культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

A *Фаготип

B Пігментоутворення

C Антигенна структура

D Біохімічна активність

E Антибіотикограма

171

У дитини двох років часто спостерігаються запальні процеси легень. З порушенням

функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?

A *Війок

B Мітохондрій

C Ендоплазматичної сітки

D Мікроворсинок

E Лізосом

172

На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій від-сутні ядерця та

ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій

фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?

A *В профазі.

B В анафазі.

C В метафазі.

D Втелофазі.

E Вінтерфазі.

173

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения,

находящаяся в составе эпителия слизистой оболочки. Дистальная часть

периферического отростка клетки имеет булавовидное утолщение, от которого

отходят 10-12 ресничек. Что это за клетка?

A *обонятельные клетки

B биполярный нейрон спинномозгового узла

C сенсорные эпителиоциты органа вкуса

D палочковая зрительная клетка

E колбочковая зрительная клетка

174

В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Крок 1