Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОК / крок ТЕЛЕФОН / Новая папка / Ортопедична стоматолог_я (1 частина)

.rtf
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

C Погружение в емкость с 3% раствором перекиси водорода на 120 мин с последующим

высушиванием

D Погружение в емкость с 10% раствором гипохлорита натрия в течение 60 мин с

последующим высушиванием

E

356

Больной 29 лет, обратился за помощью в клинику ортопедической стоматологии.

Диагноз: перелом альвеолярного отростка без смещения в области 24, 25, 26 зубов. Все

зубы присутствуют, устойчивы. Какую шину необходимо применить в данном случае?

A Гладкая шина-скоба

B Шина Тигерштедта с зацепными петлями

C Шина Тигерштедта с наклонной плоскостью

D Шина Тигерштедта с опорной плоскостью

E Шина Тигерштедта с распорочным изгибом

357

В очаге природной катастрофы обнаружен больной, с рваной раной мягких тканей лица в

области нижней губы и подбородка, с признаками наружного кровотечения, в сознании.

Какой объем первой медицинской помощи должен быть оказан?

A Остановка наружного кровотечения, тампонада раны, наложение стерильной повязки,

транспортная иммобилизация

B Обезболивание 2% раствором промедола из шприц-тюбика аптечки индивидуальной.

C Первичная хирургическая обработка раны, наложение швов

D Уложить лоскуты в правильное положение и наложить пластиночные швы

E Надежно превязать сосуд в ране, уложить лоскуты в правильное положение, наложить

пластиночные швы и стерильную повязку

358

На медицинский пункт полка поступил раненный с признаками двустороннего перелома

нижней челюсти. Какая основная задача первой врачебной помощи?

A Борьба с шоком, кровотечением, асфиксией, транспортная иммобилизация

B Контроль и исправление ранее наложенных повязок

C Введение обезболивающих и сердечных средств

D Очищене полости рта от сгустков крови, разрушенных зубов и отломков челюстей

E Проведение симптомологического лечения и ухода

359

Хворий 50 років звернувся зі скаргами на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно:

зубний ряд інтактний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів 1-2 ступеня.

Яка шина більш показана?

A Шина Ельбрехта

B Шина Мамлока

C Шина із повних коронок

D Шина із екваторних коронок

E Ковпачкова шина

360

Больной 35 лет обратился в клинику с жалобами на подвижность фронтальной группы

зубов нижней челюсти. Объективно: подвижность 42,41,31,32 зубов I – II стерени, 43 и 33

– стойкие, депульпированные. Какую рациональную конструкцию постоянной шины для

фронтальных групп зубов следует предложить ?

A *Шина Мамлока

B Кольцевая шина

C Колпачковая шина

D Полукоронковая шина

E Съемная шина

361

Пациент В., 34года, жалуется на изменения цвета 23 зуба, естетический дискомфорт. В

анамнезе: лечение данного зуба по поводу осложненного кариеса, аллергия на

пластмассу. Объективно: 23 зуб темно-синего цвета, дефект восстановлен пломбой. На

рентгенограмме канал корня запломбирован до верхушки. Прикус прямой. Какая из

исскуственных коронок рекомендовано пациенту?

A *Металлокерамическая

B Металлопластмассовая

C Штампованная

D Пластмассовая

E Цельнолитая.

362

Хворий Д., 60 років скаржиться на погану фіксацію повних знімних протезів. Об"єктивно: у

фронтальній ділянці верхні зуби перекривають нижні по типу глибокого прикусу. Яке

перекриття нижніх різців допустиме в цьому випадку?

A * 1-2 мм

B 5 мм

C 4 мм

D 2,5 мм

E 3 мм

363

Скільки ставок лікарів-ортопедів повинна мати районна лікарня міста, якщо кількість

населення становить 36 тис.мешканців.

A *3,5

B 5,5

C 4

D 6

E 2

364

Під час консультації пацієнта з приводу виготовлення відновлюючої коронки на 36 зуб,

лікар виявив на лівій боковій поверхні язика виразку округлої форми, тверду, безболісну,

блискучу. Назвіть найбільш імовірний діагноз ?

A *Сифілітична виразка

B Декубітальна виразка

C Туберкульозна виразка

D Виразковий-некротичний стоматит Венсана

E Чевоний плескатий лишай

365

В клініці ортопедичної стоматології пацієнту 67 років виготовляють повні знімні протези

на верхню та нижню щелепи. Якими повинно бути оптимальне співвідношення мономера

і полімера при замішуванні пластмаси ?

A *1 : 3

B 1 : 1

C 2 : 1

D 3 : 1

E 1 : 2

366

Хворому 60 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування.

Лікар прийняв рішення виготовити повний знімний протез на нижню щелепу з м’якою

підкладкою. Який з нижче перерахованих матеріалів слід використати?

A *ПМ-01

B Малаксил

C Боксил

D Еластопласт

E ПМ-С

367

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт 55 років з приводу поломки

часткового знімного протезу на нижню щелепу. Протез був виготовлений 1 рік тому.

Яким матеріалом слід користуватися для лагодження протеза?

A *Протакрил-М

B Норакрил

C Карбопласт

D Етакрил

E Фторакс

368

Хворий 45 років скаржиться на неможливість пережовування іжї внаслідок втрати бокових зубів. Решта зубів має рухомість I-II ступеню. Яка конструкція протезів найбільш доречна?

A *Знімна шина-протез

B Незнімні мостоподібні протези

C Протези з металевим базисом

D Бюгельний протез

E Знімний пластинковий протез

369

Хворий 57 років скаржиться на печію під повним знімним протезом, яким користується

протягом 2 днів. Проби провокації і експозиції позитивні. При огляді ротової порожнини

фіксується запалення слизової оболонки в місці контакту з протезом. Визначте діагноз

A *Токсичний стоматит

B Алергічний стоматит

C Травматичний стоматит

D Наявність соматичних захворювань

E Гальваноз

370

Хворий 50 років, за професією – артист, звернувся до лікаря-стоматолога з метою

протезування. Планується виготовлення безпосереднього протезу на верхню щелепу для

заміщення фронтальної групи зубів з II ступенем рухомості. Виберіть відбиткову масу?

A *Хромопан

B Гіпс

C Стенс

D Спідекс

E Репін

371

Хворому 60 років планується виготовлення повних знімних пластиночних протезів. Якими

з перерахованих матеріалів проводиться функціональне оформлення країв індивідуальної ложки?

A *Ортокор

B Гіпс

C Стомальгін

D Упін

E Тіодент

372

Хворому виготовляється металопластмасовий мостоподібний протез на 12112122 зуби

Етап перевірки відповідності внутрішньої поверхні металевого каркасу поверхні

препарованих зубів. Яким чином це робиться?

A *У порожнині рота за допомогою силіконових матеріалів

B У порожнині рота за допомогою альгінатних матеріалів

C У порожнині рота за допомогою гіпсу

D У порожнині рота за допомогою копіювальної бумаги

E Поверхня - поверхность

373

В клініку ортопедичної стоматології звернулася пацієнтка М. із скаргами на утруднене

відкривання рота. Вкажіть, які м’язи забезпечують опускання н/щ?

A Щелепно-під’язиковий, двочеревцевий, підборідно-під’язиковий

B Жувальний, медіальний крилоподібний м’яз

C Скроневий м’яз, латеральний крилоподібний, двочеревцевий

D Круговий м’яз рота, щелепно-під’язиковий

E Підборідно-під’язиковий, медіальний крилоподібний

374

Хворій К. виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний

етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?

A Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота

B Постановка штучних зубів

C Заміна воску на пластмасу

D Окреслення границь базису

E Визначення міжальвеолярної висоти

375

Хворому Л. проводиться протезування металопластмасовими мостоподібними протезами із опорою на 25 і 28. Який перший лабораторний етап виготовлення даної конструкції?

A Виготовлення розбірної моделі і моделювання каркасу мостоподібного протезу

B Нанесення бісеру

C Заміна воску на пластмасу

D Моделювання вестибулярної поверхні мостоподібного протезу

E Шліфування і полірування каркасу мостоподібного протезу

376

Пацієнтка К. скаржиться на відсутність 14. З анамнезу життя відомо, що 1 міс. тому

перенесла інфаркт міокарду. Вкажіть найбільш доцільну конструкцію в даному випадку?

A Адгезивний мостоподібний протез

B Імплантація

C Металокерамічний мостоподібний протез

D Іммедіат-протез

E Металопластмасовий мостоподібний протез

377

Паціент Х. 55 р., , звернувся з метою протезування. Хворіє на цукровий діабет.

Об’єктивно: відсутні 16, 15, 25, 26; рухомість 12, 11,21, 22 - ІІІ ступеню. Рухомість 17, 14,

13, 23,24, 27 І-ІІ ступеню. Яка тактика лікаря?

A Видалення нижних різців, виготовлення жорсткої балкової шинуючої конструкції в ранні

терміни.

B Видалення нижніх різців, виготовлення часткових знімних протезів.

C Видалення нижніх різців, виготовлення штампованих мостоподібних протезів протягом

місяця.

D Видалення нижніх різців, виготовлення бюгельного протеза протягом 2 місяців.

E Видалення нижніх різців, виготовлення суцільнолитого мостоподібного протеза

протягом 1 міс.

378

Паціент Х.. 67 років, скаржиться на болі в ділянці СНЩС, хруст, закладеність вух.

Об’єктивно: повна відсутність зубів верхньої та нижньої щелепи. Користується знімними

протезами 2 місяці. Яка вірогідна помилка була допущена при виготовленні протезів?

A Занижена міжальвеолярна висота.

B Завищена міжальвеолярна висота.

C Медіальне зміщення оклюзії.

D Дистальне зміщення оклюзії.

E Неправильна постановка зубів в протезах.

379

Паціент 45 р., з діагнозом генералізований пародонтит, рухомість 13, 12, 21, 22.23 зубів ІІ

ступеню. Звернувся в клініку з метою протезування після видалення 11 зуба. Яка

ортопедична конструкція буде більш раціональною в даному випадку в комплексному

лікуванні генералізованого пародонтиту?

A Комбінація фотополімерного матеріалу з скловолоконним каркасом.

B Імедіат-протез.

C Адгезивний мостоподібний протез.

D Суцільнолитий мостоподібний металокерамічний протез.

E Вантове шинування.

380

Пацієнту Т. виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб. Планується зуб

залишити вітальним. Які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики

виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

A Виготовлення провізорної коронки.

B Призначення фторвмісних препаратів.

C Призначення кальційвмісних препаратів

D Вітамінотерапія.

E Фізіотерапевтичні заходи.

381

В процесі виготовлення керамічної коронки, пацєнту К. перед зняттям робочого відбитку

проведена ретракція ясен ретракційною ниткою. З якою метою була зроблена дана

маніпуляція?

A Точного одержання відбитка пришийкової ділянки.

B Запобігання травм краю ясен.

C Запобігання травм зубоясенного прикріплення

D Полегшення одержання відбитка

E Зменшення усадки відбиткового матеріалу

382

У хворого Ю.,48 років дефект зубного ряду верхньої щелепи І кл. за Кенеді. Наявні 13,

12,11, 21, 22 зуби, альвеолярні відростки на верхній щелепі виражені помірно, піднебіння

пласке. Анамнез обтяжений епілепсією. Яка з конструкцій зубних протезів показано

даному хворому?

A Часткові знімні пластинкові протези з металевим базисом.

B Часткові знімні пластинкові протези з акриловим базисом.

C Часткові знімні пластинкові протези з акриловим базисом і еластичною підкладкою.

D Бюгельний протез з опорно утримуючими кламерами Роуча.

E Бюгельний протез з опорно утримуючими кламерам Акера.

383

Хворому З., 69 років показано виготовлення повних знімних пластмасових протезів на

верхню і нижню щелепи. При обстеженні на слизовій щік виявлено вогнища лейкоплакії.

Які заходи слід застосувати для запобігання прикушування слизової при жуванні?

A Об’ємне моделювання базиса, правильна оклюзійна площина та горбкове перекриття зубів.

B Одномоментне підвищення міжкоміркової висоти на 1-2 мм.

C Одномоментне підвищення міжкоміркової висоти до 4 мм.

D Провести „перехресну” постановку зубів.

E Зішліфувати вестибулярні горбки штучних зубів.

384

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт С:-55 років з відсутністю 11 зуба.

Два тижні тому виписаний із стаціонару після перенесеного інфаркту міокарду. Яка

тактика лікаря ?

A Виготовити тимчасовий знімний протез

B Виготовити бюгельний протез.

C Виготовити мостовидний протез з опорою на 12,21.

D Тимчасово відмовити в протезуванні

E Провести імплантацію.

385

При внутрішньоротовому огляі пацієнта у лікаря-стоматолога ортопеда виникла підозра

на наявність у нього сифілісу. Які на вашу думку правильні подальші дії?

A Закінчити огляд, направити пацієнта на аналіз крові.

B Продовжити огляд і почати препаровку зубів.

C Сказати хворому про свою підозру і закінчити прийом.

D Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги.

E Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей.

386

Хворий К., 45 років звернувся в клініку з метою протезування дефекту зубного ряду.

Об’єктивно: відсутні 12. Зуби 11, 13 – інтактні. Зі слів хворого 2 місяці тому був

госпіталізованний з діагнозом:”Інфарт міокард”. Який метод ортопедичного лікування

потрібно вибрати?

A Протезування адгезивними протезами.

B Одноетапна внутрішньокісткова імплантація із протезуванням.

C Двохетапна внутрішньокісткова імплантація з протезуванням.

D Підслизова імплантація з протезуванням.

E Металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 11,13.

387

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент с жалобами на новообразование на языке. Неделю назад был изготовлен ЧСПП на нижнюю челюсть. Объективно: на средней трети языка одиночная язва круглой формы с блюдцеобразными краями размером около 3мм, безболезненная, без признаков воспаления. Лимфатические подчелюстные узлы увеличены. Поставьте предварительный диагноз.

A *Сифилитическая язва

B Герпетическая эрозия

C Рак

D Афта

E Пузырчатка

388

Больная С. 63 года после наложения полных съемных пластиночных протезов жалуется

на постоянное чувство жжения под протезами, сухость во рту. Больная ранее

протезирована частичными съемными пластиночными протезами. Объективно:

слизистая оболочка в области протезного ложа ярко-красная, блестящая, резко

очерчена по контуру протезного ложа, отечна. Поставьте диагноз:

A *Контактный аллергический акриловый стоматит

B Кандидозный стоматит

C Токсический акриловый стоматит

D Травматический стоматит

E Стафилококковый стоматит

389

Больной Ю., 59 лет, предъявляет жалобы на необычный вид языка. 2 года пользуется

ЧСПП на нижнюю челюсть. Объективно: ЧСПП на нижней челюсти отвечает

клинико-технологическим требованиям. Язык гладкий, красный, слизистая оболочка

атрофирована, имеются участки десквамации эпителия, складки углублены. Для какого

заболевания эти симптомы более характерны ?

A *Цирроз печени

B Хронический гастрит

C Хронический колит

D Вирусный гепатит

E Кандидоз

390

Пациентка 50 лет предъявляет жалобы на подвижность зубов, невозможность приема

пищи. Объективно: на нижней челюсти отсутствуют 36,37,38,44,45,46,48 зубы,

31,32,33,34,35,41,42,43,47 - подвижность 2 степени, экватор зубов выражен.

Определите конструкцию протеза при данной патологии.

A *Съемная цельнолитая шина-протез с многозвеньевым кламмером

B ЧСПП с шинирующими приспособлениями

C Балочная шина по Курляндскому

D Съемная шина Бынина

E Съемная шина с вестибулярным кламмером

391

Больной предъявляет жалобы на отсутствие зубов, эстетический дефект. Объективно:

присутствуют 46, 43, 32, 33, 37. Зубы устойчивы, корни не оголены. 46, 37 низкие

клинические коронки, бугры и экватор не выражены. Какая конструкция наиболее

рациональна в данном случае?

A *Дуговой протез с телескопическими коронками

B ЧСПП

C Дуговой протез с опорно-удерживающими кламмерами

D Штамповано-паяный мостовидный протез

E Небная пластинка с вестибулярной дугой

392

На приеме у врача-ортопеда во время препарирования зуба у пациента начался приступ

эпилепсии. Приступ был купирован. Какую ошибку допустил врач?

A *Не выяснил анамнез жизни

B Избрал неправильную тактику приема

C Грубо проводил препарирование

D Не выяснил анамнез заболевания

E Не провел анестезию

393

Больной Р., 53 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью

протезирования. Объективно: 44, 45 отсутствуют. Планируется изготовление

металлокерамического мостовидного протеза с опорой на 43, 46 зубы. В анамнезе

стенокардия. Какова тактика врача-ортопеда в данном случае?

A *Консультация врача-кардиолога и рациональное протезирование пациента

B Проведение имплантации

C Соответствующее обезболивание и дальнейшее протезирование пациента

D Отложить протезирование

E Провести препарирование твердых тканей зубов под общим обезболиванием

394

Б-му У, 65 л., с полным отсутствием зубов на верхней челюсти для изготовления полных

съемных пластиночных протезов необходимо снять анатомические оттиски с верхней и

нижней челюстей. У пациента повышенный рвотный рефлекс. Какое медикаментозное

средство необходимо использовать для понижения рвотного рефлекса?

A *10% р-р лидокаина

B 10% р-р глюкозы

C 0,1% р-р атропина

D 1% димедрола

E 0,2% р-р норадреналина

395

У пациента 30-ти лет подвижность зубов, оголение корней, значительные зубные

отложения, отек и кровоточивость десен. Биохимический показатель содержания

глюкозы в крови 6,55 ммоль/л. Рентгенологически: остеопороз верхушек межальвеолярных перегородок без уменьшения их высоты. Какова первоочередная тактика врача?

A *Консультация врача-эндокринолога

B Назначение противовоспалительной терапии

C Исследование десневой жидкости

D Временное шинирование

E Постоянное шинирование

396

В клинику обратился больной 63 лет с полным отсутствием зубов на в/ч и н/ч после

травмы с переломами верхней и нижней челюсти. Какой аппарат рекомендован для лечения?

A шина Порта

B шина Вебера

C шина Гунинга-Порта

D шина Ванкевича

E аппарат Померанцевой-Урбанской

397

При организации стоматологической поликлиники планируется использование 3

стоматологических установок в одном помещении. Какой должна быть минимальная

площадь этого помещения?

A Не менее 28 кв.м

B Не менее 30 кв.м

C Не менее 42 кв.м

D Не менее 14 кв.м

E Не менее 21 кв.м.

398

У стоматологічній поліклініці, що за районом обслуговування забезпечує

стоматологічною допомогою понад 25 тис. мешканців мікрорайону міста, є по 10 посад

лікарів стоматологів-терапевтів, та хірургів. Як розрахувати кількість посад

стоматологів-ортопедів?

A *В залежності від потреби населення та обсягу роботи

B 1 посада на 2,5 тисячі населення

C 1 посада на 4 тисячі населення

D 1 посада на 3 тисячі населення

E 1 посада на 2 тисячі населення

399

Для забезпечення діяльності ортопедичного стоматологічного відділення, надання

якісних медичних послуг передбачена певна кількість посад лікарів, медичних сестер,

молодшого медичного персоналу. Яка кількість посад середнього медичного персоналу

передбачена діючими нормативними документами ?

A *1 посада м/с на 1 посаду лікаря

B 1 посада м/с на 2 посади лікаря

C 2 посади м/с на 1 посаду лікаря

D 1 посада м/с на 3 посади лікаря

E 1 посада м/с на 4 посади лікаря

400

Лікар-стоматолог працює у ортопедичному відділенні міської стоматологічної поліклініки

протягом 4-х років 8 місяців. Постійно підвищує свій професійний рівень на курсах,

семінарах, виставках, декадниках. Але атестаційною комісією за відсутності стажу у

одержанні категорії було відмовлено. У які терміни можна атестуватися для одержання,

підвищення чи підтвердження кваліфікаційної категорії ?

A *5 років, 7 років, 10 років

B 3 роки, 5 років, 7 років

C 4 роки, 7 років, 10 років

D 5 років, 9 років, 10 років

E 7 років, 10 років, 15 років

401

Лікар стоматолог-ортопед, що має стаж роботи 7 років 6 місяців, за відповідності

професійному стандарту, одержав І кваліфікаційну категорію. Яким повинен бути стаж

роботи згідно затверджених нормативів для наступної атестації ?

A *10 років

B 8 років

C 9 років

D 12 років

E 15 років

402

Лікар-стоматолог ортопедичного відділення за зміну надав консультацію та обстежив