Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
695.03 Кб
Скачать

що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія

173

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини

виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A *Артерія еластичного типу.

B Артерія м’язового типу.

C Артерія змішаного типу.

D Вена м’язового типу.

E Вена безм’язового типу.

174

На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію,

базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини?

A *вена безм’язового типу

B артерія

C вена м’язового типу

D гемокапіляр

E лімфокапіляр

175

Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації, при умові його нормального розвитку?

A *Маткова труба

B Порожнина матки

C Черевна порожнина

D Слизова оболонка матки

E Яєчник

176

На мікроскопічному препараті представлений орган серцево-судинної системи. Одна

з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з

клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Який це орган серцево-судинної

системи?

A *Серце

B Вена м’язового типу

C Артерія м’язового типу

D Артерія еластичного типу

E Артеріола

177

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть

клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A * Паличкові нейросенсорні клітини

B Горизонтальні нейроцити

C Колбочкові нейросенсорні клітини

D Біполярні нейрони

E Гангліонарні нервові клітини

178

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено

– у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності

сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника

простраждав?

A * Звивисті сім’яні канальці

B Прямі сім’яні канальці

C Сітка яєчка

D Протоки придатка

E Виносні протоки

179

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде

порушений?

A *Лімфопоез

B Моноцитопоез

C Еритропоез

D Гранулоцитопоез

E Мегакаріоцитопоез

180

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50

до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані

між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A * Скорочення серця

B Проведення імпульсів

C Ендокринна

D Захисна

E Регенераторна

181

Після перенесеного інфаркта міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість

стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація

A *Сполучної

B Гладкої м’язової

C Поперечно-посмугованої м’язової

D Епітеліальної

E Нервової

182

В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня

вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня –

багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A * М’яке піднебіння

B Ясна

C Тверде піднебіння

D Губа

E Щока

183

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть

клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A *Нейросенсорні клітини

B Підтримуючі епітеліоцити

C Базальні епітеліоцити

D Війчасті епітеліоцити

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

184

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати

чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих

ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A *Клітини Лейдіга

B Сустентоцити

C Клітинпи Сертолі

D Підтримуючі клітини

E Сперматозоїди

185

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения,

находящаяся в составе эпителия слизистой оболочки. Дистальная часть

периферического отростка клетки имеет булавовидное утолщение, от которого

отходят 10-12 ресничек. Что это за клетка?

A *обонятельные клетки

B биполярный нейрон спинномозгового узла

C сенсорные эпителиоциты органа вкуса

D палочковая зрительная клетка

E колбочковая зрительная клетка

186

Як наслідок перенесеного орхіту в чоловіка 43 років порушилося продуктування

сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни?

A * Ductuli seminiferi contorti

B Rete testis

C Ductuli seminiferi recti

D Ductuli eferentes testis

E Ductus epididimidis

187

У хворого після гострого панкреатиту за аналізами визначається масштабне

пошкодження екскреторних ациноцитів. За рахунок яких клітин йтиме їх відновлення

A * Клітини вставних проток

B Клітини острівців Лангерганса

C Клітини внутрішньочасточкових проток

D Клітини строми залози

E Ендотелій судин

188

У пацієнта після екзогенної інтоксикації виникла загроза розвитку висхідної інфекціїї

сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини у нирках зазнали

пошкодження?

A * Темні клітини збиральних трубок

B Світлі клітини збиральних трубок

C Облямовані епітеліоцити проксимальних канальців

D Плоскі клітини петлі Генле

E Необлямовані епітеліоцити дистальних канальців

189

На гістологічному препараті представлений орган кровотворення та імунного захисту,

що побудований з часточок, які оточені прошарками сполучної тканини, на периферії

часточок кількість клітин значно вища ніж у центрі, лімфатичні вузлики відсутні. Який

орган представлений?

A * Тимус

B Червоний кістковий мозок

C Лімфатичний вузол

D Селезінка

E Мигдалик

190

На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої

відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться

лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин.

Який орган представлений на препараті?

A * Лімфатичний вузол

B Тимус

C Селезінка

D Червоний кістковий мозок

E Мигдалики

191

На гістологічному препараті бачимо канальці в поперечному перерізі, стінка яких

складається з слизової, м’язової та адвентиційної оболонок. Епітелій слизової

представлений високими призматичними клітинами зі стереоциліями і низькими

камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статевої системи було досліджено?

A *Протоку придатка.

B Сім’яник.

C Передміхурову залозу.

D Сім’явипорскувальну протоку.

E Сечівник.

192

Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці

діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою,

пероксидазою. Як назива_ються ці органели?

A * Пероксисоми.

B Лізосоми.

C Меланосоми.

D Ліпосоми.

E Фагосоми.

193

В експерименті тварині перерізали аксони нейросекреторних клітин супраоптичного

ядра гіпоталамуса. Накопичення якого гормону в гіпофізі порушено?

A *Вазопресин.

B Соматотропін.

C Пролактин.

D Адренокортикотропін.

E Ліпотропін.

194

У жінки під час пологів спостерігається зниження скоротливої діяльності матки. Який

гормон гіпота_ламуса може збільшити скоротливу діяльність матки в даній ситуації?

A *Окситоцин.

B Вазопресин.

C Ліберини.

D Статини.

E Антидіуретичний гормон.

195

У пологовому відділенні клініки в новонародженого не змогли викликати перший

подих. При аналізі причини смерті встановлено, що повітроносні шляхи вільні, але

легені не розправились. Що є найбільш вірогідною причиною нерозправлення легень

у цьому випадку?

A * Відсутність сурфактанта

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Потовщення плеври

E Збільшення розмірів альвеол

196

На гістологічному препараті представлено орган шарового типу будови, який вкритий

багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію

знаходиться пухка сполучна тканина, яка випинається у вигляді сосочків. Нижче

розташована щільна неоформлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар.

Який орган має дані морфологічні ознаки?

A * Шкіра

B Шийка матки

C Мигдалик

D Язик

E Стравохід

197

Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження

утворення молока. Недолiк якого гормону призвiв до такого стану?

A * Пролактину

B Соматостатiну

C Адренокортикотропного гормону

D Інсулiну

E Глюкагону

198

На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган,

структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена

клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган

представлено на препараті?

A * Щитовидна залоза

B Слинна залоза

C Гіпофіз

D Яєчник

E Сім`яник

199

Під час пологів у жінки спостерігалось слабке скорочення міоцитів

матки.Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

A * Окситоцину

B Фоліліберину

C Пролактоліберину

D Соматоліберину

E Вазопресину

200

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та

веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних

мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?

A * М’язова

B Нервова

C Епітеліальна

D Сполучна

E -

201

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин

фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A *Естрогенів

B Прогестерону

C Лютропіну

D Фолікулостимулюючого гормону

E Фолістатину

202

До лікаря звернулась хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні у період

цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни

лейкоцитарної формули можна чекати при аналізі крові цієї хворої?

A *Еозинофілія

B Зсув формули вліво

C Лімфопенія

D Еозинопенія

E Лімфоцитоз

203

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З

порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний

патологічний стан?

A Амніотичної оболонки

B Хоріона

C Плаценти

D Жовткового мішка

E Алантоїса

204

На препараті мазка крові виявлена клітина з ядром, яке має декілька сегментів.

Цитоплазма містить невеликі гранули, які забарвлені як основнимиґ. так і кислими

барвниками. Яку назву має ця клітина?

A Нейтрофіл

B Еозинофіл

C Базофіл

D Лімфоцит

E Моноцит

205

На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено

органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і

розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

A *Комплекс Гольджі

B Центріолі

C Лізосоми

D Пероксисоми

E Мітохондрії

206

Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіння, ламкість і випадіння волосся.

При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин

це пов’язано?

A *Клітин сальних залоз

B Клітин потових залоз

C Епітеліоцитів

D Адипоцитів

E Меланоцитів

207

Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним

відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як

називаються такі клітини?

A *псевдоуніполярні

B уніполярні

C біполярні

D мультиполярні

E аполярні

208

У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50

товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середної оболонки

органу. Який це орган?

A *аорта

B артерія м’язового типу

C стравохід

D трахея

E стінка серця

209

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В

якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A *Дерма

B Волосся

C Сальні залози

D Епідерміс

E Потові залози

210

На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена

велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість

внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину.

A *Парієтальна.

B Головна.

C Недиференційована.

D Слизова.

E Ендокринна.

211

На схемі представлена екзокринна залоза яка має нерозгалужену вивідну протоку, в

яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися

така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A * Проста нерозгалужена альвеолярна.

B Складна розгалужена альвеолярна.

C Проста розгалужена трубчаста.

D Складна нерозгалужена альвеолярна.

E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.

212

При рентгенологическом исследовании костей основания черепа выявлено

увеличение полости турецкого седла, истончение передних наклонных отростков,

разрушение разных участков, разрушение разных участков турецкого седла. Опухоль

какой эндокринной железы может вызвать такое разрушение костей?

A * гипофиза

B эпифиза

C вилочковой железы

D надпочечников

E щитовидной железы

213

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли представлена велика

клітина, у цитоплазмі якої багато мітохондрій, розвинутий комплекс Гольджі,

визначаються осміофільні пластинчасті тільця. Яку основну функцію виконує ця

клітина?

A *Продукує сурфактант.

B Є компонентом аеро-гематичного бар`єру.

C Зігріває повітря.

D Очищує повітря.

E Поглинає мікроорганізми.

214

В результате патологического процесса в бронхах происходит десквамация

эпителия. За счет каких клеток будет происходить регенерация бронхиального

эпителия?

A * Базальные

B Вставочные

C Реснитчатые

D Эндокринные

E Бокаловидные

215

У результаті вірусної інфекції постраждали клітини, що утворюють стінки жовчних

капілярів. Це створило умови для надходження жовчі в кров синусоїдних капілярів. Які

клітини ушкоджені?

A Гепатоцити

B Клітини Купфера

C Клітини Іто

D Рit-клітини

E Ендотеліоцити

216

На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з

ендотелія та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня

оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A Вена безм'язового типу

B Вена м'язового типу

C Артерія м'язового типу

D Артеріола

E Капіляр

217

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення

розвитку якої м`язової тканини при цьому буде спостерігатись?

A *Гладкої м`язової тканини

B М`язової тканини нейрального походження

C М`язової тканини епідермального походження

D Серцевої м`язової тканини

E Скелетної м`язової тканини

218

На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною,

яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну

артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

A *Селезінка

B Червоний кістковий мозок

C Тимус

D Мигдалик

E Лімфатичний вузол

219

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за

допомогою якої встановлено зменьшення кислотностi шлункового соку. Функцiя яких

клiтин знижена?

A *Парiєтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Ендокриноцитів

D Шийкових клiтин

E Додаткових клiтин

220

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі

клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних

клітинах виконує ця органела?

A *Синтез білків плазми крові.

B Синтез вуглеводів.

C Дезінтоксикаційну.

D Продукція жовчі.

E Депонування іонів кальцію.

221

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої

складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2

типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.

A *Гіпофіз.

B Надниркова залоза.

C Гіпоталамус.

D Щитовидна залоза.

E Прищитовидна залоза.

222

На гістологічному препараті представлена артерія. В одній з оболонок її стінки

визначаються плоскі клітини, що лежать на базальній мембрані. Назвіть даний тип

клітин.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Гладкі міоцити.

D Фібробласти.

E Макрофаги.

223

Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування

нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi,

пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A *Корi великих пiвкуль головного мозку

B Спинному мозку

C Мозочку

D Довгастому мозку

E Гіпоталамусу

224

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується

кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй,

зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?

A *Сосочковий

B Роговий

C Сiтчастий

D Блискучий

E Базальний

225

На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцевих відділів і вивідних

проток розрізняємо кошикоподібні клітини, які охоплюють основи сероцитів і

називаються міоепітеліоцити. До якої тканини належать ці клітини?

A * М’язова

B Епітеліальна

C Нервова

D Сполучна зі спеціальними властивостями

E Пухка волокниста сполучна

226

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність

м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка

функціональна система ока постраждала?

A *Акомодаційна

B Діоптрична

C Допоміжна

D Фотосенсорна

E Сльозний апарат