Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОК1 / 2012 / 2012+otveti-kroktest.org.ua

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
367.51 Кб
Скачать

А хлоргексидину біглюконат В калію перманганат С перекис водню

D діамантовий зелений E кислота борна

184.При мікроскопічному дослідження пунктату з осередку запалення у хворого із абсцесом шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин при запаленні?

A нейтрофіли B лімфоцити C еозинофіли D моноцити E базофіли

185.До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, задишку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату? A блокує кальцієві канали

B блокує калієві канали C блокує натрієві канали

D блокує α-адренорецептори E блокує β-адренорецептори

186.У хворого спостерігаються геморагії, в крові знижена концентрація протромбіну. Недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання?

А K B C C E D A E D

187.Після видалення II малого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відзначається коміркова кровотеча. Пошкодженням якої артерії воно викликане?

A передня верхня альвеолярна B піднебінна

C задня верхня альвеолярна D середня верхня альвеолярна E нижня альвеолярна

188.Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:

А γ-глобуліни В. α1-глобуліни С. β-глобуліни D. Альбуміни

Е. α2-глобуліни

189. У дитини 6-ти років спостерігається затримка росту, порушення процесів окостеніння, декальцифікація зубів. Що може бути причиною цього?

А дефіцит вітаміну D В авітаміноз С

C інсулінова недостатність

Dгіпертиреоз

Eзменшення продукції глюкагону

31

190.Дитині 5-ти років був діагностований гінгівіт. Лікар-стоматолог обробив місця ураження галогеновим антисептиком, який має протимікробну, фунгіцидну дію. Який це лікарський засіб?

А розчин йоду спиртовий В розчин цинку сульфату С розчин кислоти борної D розчин фуразолідону Е протаргол

191.У пробірку, що містить 0,3% розчин NaCl, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

A осмотичний гемоліз В механічний гемоліз С змін не буде

D зморшкування

Е біологічний гемоліз

192.В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює загоєння ран, підсилює ріст та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат:

A метилурацил B коамід

C метотрексат

D меркаптопурин E ціанокобаламін

193.В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?

A кора великих півкуль головного мозку B спинний мозок

C спинномозковий вузол D вегетативний вузол

E кора мозочка

194.У чоловіка 42-х років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол?

A ксантиноксидаза

B аденозиндезаміназа

C гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза. D адeнiнфocфopибoзилтpaнcфepaзa

E гуаніндезаміназа

195.Жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Дитина народилась з вадами розвитку - незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом:

А модифікаційної мінливості В анеуплодії С комбінативної мінливості D поліплоїдії

E хромосомної мутації

32

196.У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з'явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз?

А виділення вірусу з везикулярної рідини В постановка алергічної проби

C мікроскопія везикулярної рідини

D зараження тварин везикулярною рідиною E виділення бактерій з везикулярної рідини

197.Виявлення здатності до капсулоутворення у багатьох збудників є важливим при проведенні експресдіагностики та складовим бактеріологічного дослідження. Для виявлення капсули досліджуваної культури в умовах лабораторії можна застосовувати фарбування за таким простим методом, як:

A Буррі

B Лєффлера

C Романовського-Гімзи D Дроботько

Е Буррі-Гінса

198.3 віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?

А амілаза В мальтаза

С фосфатаза D лізоцим

E гексокіназа

199.Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:

A доксицикліну гідрохлорид B амікацин

С рифампіцин D оксацилін

Е стрептоміцин

200.Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлятися ця аномалія?

А тільки у дочок В тільки у синів

C у половини синів D у половини дочок Е у всіх дітей

33

Соседние файлы в папке 2012