Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

MChS_-_Meditsina_chrezvychaynykh_situatsiy / Мед / Итоговый модульный контроль / ПЕРЕЛ_К ПИТАНЬ ДЛЯ П_ДГОТОВКИ СТУДЕНТ_В ДО П_ДСУМКОВОГО МОДУЛЮ

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
56.32 Кб
Скачать

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Женевська конвенція (1949 р.) та Додаткові протоколи до неї (1977р.). Основні положення .

 2. Закон України «Про Цивільну оборону України» (1999р.). Повноваження органів виконавчої влади з питань захисту населення..

 3. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.).Сили та засоби цивільного захисту,

 4. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Служби цивільного захисту, їх призначення.

 5. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р), Органи управління цивільним захистом, їх завдання.

 6. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р) Постійні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, їх завдання та робота, під час надзвичайних ситуацій.

 7. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Режими функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації,

 8. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р) Медичний і біологічний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій.

 9. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р.). Медичні формування й заклади цивільного захисту населення.

 10. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р ), Основні принципи захисту населення в осередках ураження.

 11. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» (2004 р). Основні способи захисту населення в осередках ураження.

 12. Основні поняття і визначення: надзвичайна ситуація; аварія; катастрофа; стихійне лихо; масові втрати серед населення; медико-тактична характеристика катастрофи; епідемія; епізоотія; эпіфітотія;

 13. Загальна характеристика НС.

 14. Уражаючі фактори НС.

 15. Класифікація НС по: масштабу поширення; походженню; числу уражених;

 16. Медико-тактична характеристика землетрусів: класифікація інтенсивності землетрусів (сейсмічна шкала МSК-78); характеристика зон руйнування будинків; характеристика санітарних втрат при землетрусах;

 17. Медико-тактична характеристика пожеж: причини виникнення пожеж; основні вражаючі фактори пожеж; класифікація пожеж у населених пунктах по масштабу й інтенсивності; характеристика санітарних втрат при пожежах;

 18. Медико-тактична характеристика повіней: класифікація повіней; первинні та вторинні наслідки повіней; характеристика зон затоплення; рятувальні роботи при повінях; характеристика санітарних втрат при повінях;

 19. Особливості надання медичної допомоги аварійно-рятувальними і пошуково-рятувальними командами при авіаційних катастрофах.

 20. Розмір і структура санітарних втрат при автомобільних катастрофах.

 21. Класифікація залізничних катастроф.

 22. Структура санітарних втрат при залізничних катастрофах.

 23. Основні причини аварій і катастроф водного транспорту, ураження людей при катастрофах водного транспорту.

 24. Типи аварій на АЕС.

 25. Основні фактори, що зумовлюють радіаційну обстановку при аварії на АЕС.

 26. Особливості забруднення зовнішнього середовища радіонуклідами при аварії на АЕС.

 27. Характеристика зон радіоактивного забруднення при однократному і багатократному викиді.

 28. Норми радіаційної безпеки.

 29. Допустимі рівні потужності доз гама випромінювання.

 30. Гранично допустимі дози зовнішнього і внутрішнього опромінення критичних органів і тканин.

 31. Профілактика уражень при аваріях на АЕС.

 32. Особливості формування радіаційних втрат у зонах радіоактивного забруднення.

 33. Принципи попередження радіаційних уражень.

 34. Загальна характеристика СДОР: фізичні властивості; хімічні властивості; токсична концентрація СДОР у повітрі, воді, їжі.

 35. Класифікація СДОР: по хімічній структурі; по клінічній картині ураження.

 36. Характеристика хімічно небезпечних об'єктів по ступеню хімічної небезпеки.

 37. Медико-тактична характеристика осередків ураження СДОР.

 38. Особливості хімічного забруднення приземного прошарку атмосфери в умовах міста.

 39. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань.

 40. Зони радіоактивного забруднення, їх характеристики.

 41. Радіаційна обстановка. Методи оцінки радіаційної обстановки.

 42. Вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки.

 43. Основні задачі, які розв'язують при оцінці радіаційної обстановки.

 44. Основні висновки з оцінки радіаційної обстановки.

 45. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на АЕС.

 46. Осередки ураження ОР і СДОР, їх характеристики.

 47. Хімічна обстановка. Методи оцінки хімічної обстановки.

 48. Дані для оцінки хімічної обстановки.

 49. Основні задачі, які розв'язують при оцінці хімічної обстановки.

 50. Основні висновки з оцінки хімічної обстановки.

 51. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.

 52. Бактеріологічна обстановка. Методи оцінки бактеріологічної обстановки.

 53. Методи виявлення і виміри іонізуючих випромінювань.

 54. Призначення і робота індикатора-сигналізатора ДП-64.

 55. Підготовка до роботи і вимір гама і бета випромінювань за допомогою рентгенометра-радиометра ДП-5В.

 56. Комплект дозиметрів ІД-1.

 57. Індивідуальний дозиметр ІД-11.

 58. Призначення і робота військового приладу хімічної розвідки (ВПХР).

 59. Призначення і робота приладу хімічної розвідки медичної і ветеринарної служби (ПХР-МВ).

 60. Основні принципи захисту населення в НС.

 61. Основні засоби захисту населення в НС.

 62. Заходи щодо захисту населення при аваріях на АЕС.

 63. Заходи щодо захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.

 64. Класифікація засобів захисту населення.

 65. Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх характеристика: фільтруючі протигази,; додаткові патрони; ізолюючі протигази; респіратори; найпростіші засоби захисту органів дихання.

 66. Санітарно-гігієнічна оцінка засобів захисту органів дихання.

 67. Засоби індивідуального захисту шкіри, їх характеристика: фільтруючі засоби захисту шкіри; ізолюючі засоби захисту шкіри.

 68. Санітарно-гігієнічна оцінка засобів захисту шкіри.

 69. Засоби медичного захисту, їх характеристика.

 70. Медичні засоби індивідуального захисту, їх характеристика: аптечка індивідуальна (АІ-2); пакет перев'язувальний індивідуальний (ППІ); індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8);

 71. Спеціальна обробка, коли проводиться і які заходи в себе включає.

 72. Повна і часткова санітарна обробка, її характеристика.

 73. Санітарна обробка при забрудненні РР і порядок її проведення.

 74. Санітарна обробка при забрудненні ОР (СДОР) і порядок її проведення.

 75. Характеристика колективних засобів захисту.

 76. Санітарно-гігієнічні вимоги до колективних засобів захисту.

 77. Умови роботи служби медицини катастроф в районі НС.

 78. Теоретичні основи сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ) населення при катастрофах.

 79. Основні принципові положення ("доктрина") медицини катастроф.

 80. Основні вимоги до надання медичної допомоги і лікування.

 81. Медичне сортування, його види.

 82. Основні сортувальні ознаки, їхня характеристика.

 83. Групи уражених, що виділяються при сортуванні на етапах медичної евакуації.

 84. Основні вимоги, запропоновані до медичного сортування.

 85. Медична евакуація, її цілі й основні принципи.

 86. Основні вимоги, запропоновані до медичної евакуації.

 87. Організація надання невідкладної медичної допомоги в районах катастроф.

 88. Види медичної допомоги і терміни її надання.

 89. Заходи першої медичної допомоги.

 90. Заходи долікарської допомоги.

 91. Заходи першої лікарської допомоги, її обсяги.

 92. Заходи кваліфікованої медичної допомоги, її обсяги.

 93. Особливості психопатологічних розладів у надзвичайних ситуаціях.

 94. Психогенні розлади, що спостерігаються під час і після катастрофи, класифікація й основні клінічні прояви.

 95. Основні фактори, що сприяють виникненню і розвитку психогенних розладів.

 96. Динаміка психофізіологічного стана уражених.

 97. Організація надання медичної допомоги при психогеніях.

 98. Заходи першої медичної і долікарської допомоги ураженим із психогенними розладами.

 99. Критерії синдромологічного сортування уражених.

 100. Групи уражених із психогеніями, що виділяють при медичному сортуванні.

 101. Надання першої лікарської допомоги ураженим із реактивними психозами.

 102. Надання першої лікарської допомоги ураженим із реакціями невротичного рівня.

 103. Евакуація уражених із психогеніями в лікувальні заклади.

 104. Алгоритм роботи лікаря лінійної бригади по наданню медичної допомоги ураженим.

 105. Розрахунок кількості виїзних бригад "Швидкої медичної допомоги" для роботи в районі катастрофи.

 106. Особливості травм, отриманих внаслідок наїздів транспортних засобів на пішоходів.

 107. Особливості травм, отриманих водієм і пасажирами всередині автомобіля.

 108. Особливості травм, отриманих мотоциклістами.

 109. Особливості травм, отриманих від здавлення і переїзду транспортними засобами.

 110. Клінічні прояви й оцінка ступеня ваги гострої променевої хвороби (ГПХ).

 111. Сортування уражених з гострою променевою хворобою.

 112. Особливості надання медичної допомоги в НС дітям.

 113. Основні фактори, що сприяють виникненню епідемічних осередків у районах стихійних лих та інших катастроф.

 114. Організація санітарно-гігієнічної і протиепідемічної розвідки в осередку надзвичайної ситуації.

 115. Організація санітарного нагляду і протиепідемічного захисту населення в районах катастроф.

 116. Основні дані для оцінки санітарно-гігієнічного стану населення і районів його розміщення.

 117. Оцінка санітарно-гігієнічного стану в районах катастроф.

 118. Основні дані для оцінки санітарно-епідемічного стану в районах катастроф.

 119. Оцінка санітарно-епідемічного стану в районах катастроф.

 120. Карантин і обсервація, організація їх у НС.

 121. Організація протибактеріального захисту населення.

 122. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення при проведенні евакуації населення з осередку надзвичайної ситуації.

 123. Організація роботи надзвичайної протиепідемічної комісії за умов надзвичайної ситуації.

 124. Організація і робота інфекційного стаціонару в осередку надзвичайної ситуації, пов’язаної з особливо небезпечними інфекціями.

 125. Нормативно-правові акти створення і функціонування Державної служби медицини катастроф (ДСМК).

 126. Основні принципові положення Державної служби медицини катастроф (ДСМК).

 127. Основні задачі Державної служби медицини катастроф (ДСМК).

 128. Організація Державної служби медицини катастроф (ДСМК).

 129. Формування Державної служби медицини катастроф (ДСМК), призначені для надання медичної допомоги.

 130. Заснування Державної служби медицини катастроф (ДСМК) державного і територіального рівня.

 131. Задачи територіального центру медицини катастроф: у режимі повсякденної діяльності; у режимі підвищеної готовності; у режимі надзвичайної ситуації;

 132. Організація роботи бригади "Швидкої медичної допомоги" у районі катастрофи.

 133. Обов'язки лікаря лінійної бригади "Швидкої медичної допомоги", що прибула в район катастрофи першою.

 134. Керування Державною службою медицини катастроф: визначення; основні принципи; основні вимоги;

 135. Основні задачі центральної і територіальної координаційної комісії.

 136. Планування медико-санітарного забезпечення населення в НС (основна ціль).

 137. Структура і зміст плану медико-санітарного забезпечення населення в НС:

 138. Зміст графічної частини плану медико-санітарного забезпечення населення в НС;

 139. .Зміст пояснювальної записки;

 140. Зміст і послідовність роботи по прийняттю рішення і плануванню медико-санітарного забезпечення населення в НС.

 141. Основи організації медико-санітарного постачання.

 142. Основні задачі медико-санітарного постачання.

 143. Як підрозділяється медичне майно.

 144. Основні вимоги до медичного майна.

 145. Організація збереження медичного майна.

 146. Визначення потреби в медичному майні.

 147. Організація забезпечення медичним майном лікувально-профілактичних закладів і формувань Державною службою медицини катастроф.

 148. Організація захисту медичного майна в НС.