Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
36
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
5.98 Mб
Скачать

4 Мінімізація за допомогою карт Карно

Побудуємо карти Карно для АП - 3 та знайдемо вклади підкубів для рівнянь сигналів, що подаються на входи тригерів. Карти Карно приведені на рисунку 2.8.

5 Побудова функціональної схеми

Функціональна схема пристрою зображена на рисунку 2.9.

3 Структурна схема присрою, що розробляється

Рисунок 3.1 – Структурная схема пристрою, що розробляється

Даний пристрій складається з:

ГСИ – генератор синхроних імпульсів, який надає синхроімпульси для роботи автоматів з пам'яттю;

АП – 1 - двійковий лічильникик з М=15;

DC – дешифратор, який розшифровує код, який надійшов з АП – 1;

АП – 2 - реверсивний лічильникик з М=13;

КС – 1 – комбінаційна схема в базисі Пірса, призначенна для реалізациії функції;

ИНД – 1 – індикація цифро - буквенного повідомлення, індиціює слово «добро» під час роботи КС – 1;

КС 2 – комбінаційна схема, що реалізована на мультиплексорах і призначена для реалізації функції;

ИНД – 2 – індикація цифро - буквенного повідомлення, індиціює слово «чудо» під час роботи КС – 2;

ИНД – 3 – індикація цифро - буквенного повідомлення, в залежності від надійшедшего кода з АП – 2 індиціює цифри від 2 до 14 зі знаком;

АП 3 - керуєма схема розпізнання послідовності імпульсів.

Висновки

В процесі виконання курсової роботи я закріпив і поглибив знання по синтезу дискретних управляючих пристроїв, набув практичні навички по комплексному розв'язанню задач проектування цифрових управляючих пристроїв.

Список літератури

1 Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. – К.: Выща школа, 1989. – 430с.

2. http://www.divi.ru/, http://www.tehnonews.info.ru/, http://www.free-market.ru/

3 Методичні вказівки з дисциплін «Електроніка та мікросхемотехніка», «Комп'ютерна електроніка», «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студ. спец. 6.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті» (№311). – Х.: УкрДАЗТ, 2006. – 30с.

4 Методические указания по курсу «Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи» для студ. спец. 6.092507 «Автоматика и автоматизация на транспорте» (№519). – Х.: ХИИТ, 1987. – Ч.1. - 28с.

5 Методические указания по курсу «Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи» для студ. спец. 6.092507 «Автоматика и автоматизация на транспорте» (№710). – Х.: ХИИТ, 1987. – Ч.3. - 22с.

Соседние файлы в папке Пушкарь С. Курсовой по электронике