Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Яна Дмитренко_1,2,5

.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
15.48 Кб
Скачать

Тема 1. Загальні теоретичні засади і принципи

бухгалтерського обліку в банках.

7400 3652 Нараховано заробітна плата працівникам банку.

2600 6110 Сплачено клієнтом комісійні доходи банку за розрахунково-касове обслуговування.

1500 1200 Банком «Кредо» поповнено власний рахунок “Ностро”, відкритий в банку «Надра», перерахувавши кошти зі свого коррахунка в НБУ.

За дорученням банка «Кредо» списано кошти з його рахунка, відкритого у банку «Надра».

Клієнтом банку – суб’єктом господарювання – здано до каси банку торгову виручку, яка підлягає зарахуванню на його поточний рахунок.

Зараховано на рахунок клієнта банку – суб’єкта господарювання кошти від покупця, рахунок якого обслуговується в цьому самому банку.

Сформовано резерв під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.

Сторновано (зменшено) суму резерву під заборгованість інших банків за кредитними операціями.

Сформовано резерв під заборгованість за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі, що надані суб’єктам господарювання.

Сформовано резерв під заборгованість за кредитами, що оцінюються на портфельній основі, що надані фізичним особам.

Суб’єкту господарювання видано готівку з каси банку за грошовим чеком суб’єкта господарювання.

Проведено міжбанківські розрахунки за платіжним дорученням клієнта.

Зараховано на кореспондентський рахунок банку в НБУ кошти від акціонерів в сумі несплаченого зареєстрованого статутного капіталу.

Зараховано на користь клієнта банку - суб’єкта господарювання кошти які надійшли від покупця, рахунок якого обслуговується в іншому банку.

Внесено короткостроковий вклад (депозит) від фізичної особи в касу банку.

Тема 2: Облік капіталу банку .

Збільшено обсяг статутного капіталу банку за рахунок капіталізованих дивідендів, після проходження процедури перереєстрації обсягу статутного капіталу.

Відображено в обліку обсяг зареєстрованого статутного капіталу банку.

Відображено в обліку суму емісійних різниць від розміщення акцій за ціною вищою від номіналу.

Отримано внески акціонерів в рахунок погашення несплаченої зареєстрованої частини статутного капіталу.

Здійснено попередню оплату за власні акції, що викуповуються в акціонерів.

Одержано емісійну різницю від повторно розміщених акцій, які раніше були викуплені банком в акціонерів.

Зменшено статутний капіталу банку на вартість анульованих простих акцій, викуплених у акціонерів (аналітичний облік), які не вдалося повторно розмістити.

Відображено в обліку несплачену частину зареєстрованого статутного капіталу.

Відображено в обліку сплачену частину зареєстрованого статутного капіталу після реєстрації в НБУ.

Викуплено власні прості акції за ціною вищою номіналу.

Розміщено серед нових акціонерів, раніше викуплені власні акції за номіналом.

Відображено результати переоцінки (дооцінки) необоротних матеріальних активів.

Відображено результати переоцінки (уцінки) основних засобів.

Банком проведено списання бланків проданих акцій.

Тема 5. Облік розрахункових операцій банку.

Надходження коштів на користь клієнта банку – суб'єкта господарювання від покупця, рахунок якого обслуговується в іншому банку.

Проведення міжбанківських розрахунків за платіжним дорученням клієнта.

Надходження коштів на користь клієнта банку - суб'єкта господарювання від покупця, рахунок якого обслуговується в цьому самому банку.

Поповнення банком А рахунку «ностро», відкритого в іншому банку.

Проведення оплати за розрахунковим чеком, емітованим банком, який пред'явлено до оплати клієнтом цього банку.

Списання з позабалансового рахунку бланку виданої чекової книжки.

Надходження розрахункових чеків від іногородніх чекодержателів у банк-емітент.

Відображення комісійних доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів.