Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

История тесты

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.01.2022
Размер:
36.43 Кб
Скачать

1. Грошова система давньоруської держави виступала у формі:

залізних монет;

срібних монет.

«кунних» грошей»;

золотих та срібних монет;

2. Яким документом у Золотій Орді, а пізніше у Московській державі надавалися митні пільги?

тархан;

тархун;

ярлик;

жалувана грамота.

3. Система континентальної блокади застосовувалася з такою основною метою:

руйнація англійської економіки;

створення та захист молодої європейської промисловості

експорт французької революції в Іспанію;

окупація Франції британськими військами;

4. Податкові доходи Січового Скарбу у XVII – XVIII ст, в основному, формувалися за рахунок:

оренди та торговельних податків;

військової здобичі;

внутрішніх податків

внутрішніх податків і оподаткування зовнішньої торгівлі;

5. До однієї з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у середньовіччі можна віднести:

глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;

інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості.

виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

розвиток дипломатичних зв’язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу;

6. Коли було створено Державний митний комітет України?

1992 р.

1991 р.

2001 р.

1996 р.

7. Реально вища влада в державі Богдана Хмельницького належала генеральному уряду, до складу якого НЕ входили:

польські комісари

гетьман і генеральна старшина

два генеральні осавули

генеральний писар, генеральний обозний, генеральний суддя

8. Хто з гетьманів за часів України-Гетьманщини заклав основи впорядкування бюджетних процесів:

Богдан Хмельницький;

Кирило Розумовський;

Данило Апостол;

Іван Брюховецький

9. Хто був першим головою новоствореного Державного митного комітету України?

Олексій Коваль;

Юрій Соловков;

Леонід Деркач;

Олександр Єгоров.

10. Перші згадки про митну діяльність запорозьких козаків зустрічаються:

ХІХ ст

XVIII ст.,

наприкінці XV ст.

XIII ст.,

11. Домен – це:

податки на користь правителя у натуральному стягненні;

доходи від промислової експлуатації державних земель, лісів, надр, рибальських і мисливських угідь;

державні монополії первісного суспільства і доходи населення.

стародавня форма бюджету;

12. Коли Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про митну справу в Україні”?

29 липня 1991 р.

24 серпня 1991 р.

16 липня 1990 р.

25 червня 1991 р.

13. Термін «fi nanсia» виник:

у торгових містах Візантії наприкінці ХІІ – ХV ст.;

усі відповіді правильні.

у торгових містах Італії в XIII ст.;

у торгових містах Венеції наприкінці XII – XV ст.;

14. Початкові форми фінансів існували у вигляді:

натуральних податків, зборів і повинностей на користь монарха;

державних скарбниць, що використовувалися на користь суспільства;

монопольних прибутків правителів та за рахунок державних регалій.

податків на користь верхівки суспільства у грошовій формі;

15. Стаття, що під страхом конфіскації маєтку забороняла приватним особам встановлювати нові мита, вперше з’явилася у:

Першому Литовському статуті;

Другому Литовському статуті

Третьому Литовському статуті;

Пьотрковській конституції 1567 р.

16. Перший протекціоністський закон Британії мав назву і був прийнятий: 

Навігаційний акт 1651 р.;

Парламентський акт 1676 р.;

Білль про права 1687 р.;

Велика хартія 1215 р.;

17. Ліквідація митної автономії Гетьманської України відбулась:

1734 р.;

1743 р

1754 р.;

1787 р.;

18. У стародавніх греків портові митні чиновники називались:

центуріони

архонти,

преторіанці,

еліміністи,

19. Яка політика передбачала радикальне підвищення ставки ввізного мита, застосування нетарифних адміністративно-правових обмежень або повної заборони імпорту певних видів товарів, державне субсидування, кредитування, надання податкових пільг національним виробникам-експортерам?

меркантилізм;

порто-франко

фритредерство;

протекціонізм;

20. Як зараз називається митне відомство України?

Державний митний комітет;

Міністерство митної справи

Міністерство доходів і зборів;

Державна митна служба;

21. Фінансовою реформою, яка була проведена в Російській імперії в 1862 р., Уряд запроваджував:

принципи єдності і гласності бюджету, систему державного контролю;

формування Зведеного бюджету;

заміну винних відкупів акцизом на вино.

принципи єдності і гласності бюджету;

22. Коли Україна стала членом Світової організації торгівлі?

у серпні 2007 р.

у січні 2004 р.

у квітні 2001 р.

у травні 2008 р.

23. Хто був екзатором (збирачем мита) за універсалом Богдана Хмельницького від 28 квітня 1654 р.?

Юрій Хмельницький;

Євстафій Стаматієнко (Астаматій);

Василь Лупул.

Іван Виговський;

24. Руська Правда НЕ містить норми:

 

шлюбного законодавства

торгового

спадкового

кримінального

25. Як називається політика вільної торгівлі, що ґрунтується на вільному русі товарів, послуг, капіталів та людей і передбачає створення рівних умов для національних та іноземних товарів, зменшення ставок імпортного мита і ліквідацію нетарифних обмежень?

фритредерство;

меркантилізм;

протекціонізм;

порто-франко.

26. Коли Україна стала членом Світової організації торгівлі?

у листопаді 1996 р.

у травні 2008 р.

у серпні 2007 р.

у січні 2004 р.

27. Конфіскація контрабанди чи товару, провезеного з порушенням сплати мита:

квит;

реєстр;

промито;

шацунок.

28. В яких митних документах Середньовіччя вперше зазначеється Русь як суб’єкт міжнародних митних відносин?

а) в Кодексах Юстініана;

б) в острогомських грамотах;

в) у Рафальштетенському митному статуті;

г) у Діденхофенському капітулярії.

29. Визначте, яка категорія не належить до витоків фінансування міжусобних війн:

Подимне

Полюддя

Поплужне

Гуральне

30. Перші згадки про митну діяльність запорозьких козаків зустрічаються:

 

XVIII ст.,

XIII ст.,

наприкінці XV ст.

ХІІ ст.

31. У 1918 р. Україна вела митну війну з: 

Кримом,

Варшавою,

Москвою,

Римом.

32. Мито, що сплачували на кордоні:

цло;

промито;

шацунок;

обвістка.

33. Велику громаду складали купці і лихварі – вірмени і євреї, в руках яких був зосереджений значний торговий і лихварський капітал . Яка характеристика була запорукою ефективності їх діяльності:

 

Єврейське купецтво, користуючись своїми постійними контактами із родичами і партнерами-єдиновірцями в інших країнах, зв’язувало найважливішіторгові центри Русі не тільки з ближніми, а й з віддаленими частинам Європи, зокрема з Англією та Іспанією.Вірменські купці мали торговельні зв’язки із країнами Кавказу і Передньої Азії.

Єврейське купецтво та вірменські купці укладали шлюби з жінками Київської Русі.

Єврейське купецтво та вірменські купці мали пільгу за службу в княжій дружині.

Єврейське купецтво та вірменські купці мали особливі стосунки релігійного характеру з народами кочового степу.

34. Що можна вважати недоліком діяльності Ярослава Мудрого:

перед смертю поділив Русь між своїми синами на 12 князівств, чим започаткував процес її феодального розпаду.

прийняв загальнодержавний звід законів — “Руську Правду”;

проводив активне будівництво міст;

розгромив печенігів (1017 або 1036 р.) і зміцнив прикордонну систему укріплень.

35. У 1629 p. в Речі Посполитій була проведена реформа податкової системи. Позначте той пункт, який не увійшов до реліку дій реформи 

Чумацтво мало увійти в єдиний реєстр.

Ремісники з 1632 p. платили окремий податок.

Зберігалася стація на утримання війська.

Були встановлені державні торгові мита: в 1629 p. за вивіз товарів – евекта в розмірі 2–4 % їх вартості, в 1643 p. – за ввіз товарів – індукта в розмірі 4 % вартості товарів.