Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Poganka. doc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
428.54 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Еволюцію українського козацтва (до середини ХVІІ ст.) слід показати комплексно, системно. Необхідно розкрити й розтлумачити причини виникнення козацтва, показавши їх об’єктивний і закономірний характер, умови, які привели до утворення Запорозької Січі, довівши перш за все її державницький потенціал. Також через утворення реєстру необхідно показати процес станового оформлення козацтва. Потрібно висвітлити також основні напрями та сфери діяльності козацтва в названий період (боротьба проти турків і татар, повстання та ін.).

Тема 9. Національно-визвольна війна українського народу

1648 – 1657 рр.

План ( орієнтовний )

  1. Початок війни, бойові дії 1648 р.

  2. Становлення Української держави.

  3. Військові дії 1649 – 1653 рр. Зборівська та Білоцерківська угоди.

  4. Російсько-українська угода 1654 р.

  5. Політичне становище України в 1654 – 1657 рр. Історична роль

Б. Хмельницького.

Список рекомендованої літератури

Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 96 с.

Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: В 3 т. – М.: АН СССР, 1953. – Т. 1: 1620 – 1647. – 385 с.; Т. 2: 1648 – 1651. – 558 с.; Т. 3: 1651 – 1654. – 645 с.

Гвоздик – Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К.: Обереги, 1999. – 215 с.

Голобуцький В. Росія і визвольна війна українського народу 1648 – 1654 рр. – К.: Держполітвидав, 1954. – 95 с.

Горобець В.М. Московська політика Б.Хмельницького // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 45 – 55.

Документи Богдана Хмельницького 1648 – 1657 / Упоряд.: І. Крип’яке-

вич та ін.; Відп. ред. Ф.П. Шевченко. – К.: АН УРСР, 1961. – 739 с.

Документы об освободительной войне украинского народа. 1648 – 1654 гг. / Сост.: А.З. Барабой и др. – К.: Наук. думка, 1965. – 826 с.

Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 334 с.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – 2-ге вид. – Л.: Світ, 1990. – 408 с.

Мыцык Ю.А. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 гг.: Учеб. пособ. – Д.: ДГУ, 1983. – 80 с.

Оглоблин О. Українсько-Московська угода 1654. – К.; Л.: Об – ня ОЧСУ, 2005. – 132 с.

Пинчук Ю.А. Роль народных масс в освободительной войне 1648 – 1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К.: Наук. думка, 1986. – 215 с.

Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство // Пам’ять століть. – 2002. –

№ 1. – С. 34 – 37.

Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретроспективний аналіз. – К.: Генеза, 2004. – 296 с.

Смолій В.А. Особистість в контексті епохи // Укр. іст. журн. – 1995. – № 4. – С. 3 – 13.

Смолій В.А. Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Либідь,1993. – 504 с.

Смолій В.А. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 352 с. (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 7).

Смолій В.А. Українська козацька держава // Укр. іст. журн. – 1991. – № 4. –­ С. 5 – 19.

Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648 – 1654). – Л.: Світ, 1991. – 196 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]